Slovníček pojmů pro HR profesionály

Assessment centrum

Assessment centrum – moderní metoda pro výběr a nábor Assessment centrum (AC) představuje diagnostickou metodu výběru kandidátů, která je, i v českém prostředí, stále více populární. Mnoho HR manažerů...

Assessment centrum (AC) testy – osobnostní předpoklady uchazečů a srovnání uchazečů

Assessment centrum (AC) se čím dál více prosazuje pro nábor zaměstnanců i v českém prostředí. Jde o metodu výběru z většího počtu uchazečů o pracovní pozici. Tito...

Assessment centrum, assessment testy / online testy pro Assessment centra

Assessment centrum představuje efektivní a moderní metodu výběru zaměstnanců na základě diagnostiky pracovní způsobilosti a potenciálu uchazeče. Psychodiagnostické dotazníky a testy jsou...

Development centrum / Testy pro Development centra

Chcete správně identifikovat rozvojové potřeby svých zaměstnanců a hledáte moderní nástroje, které Vás v tom podpoří? Vyzkoušejte online Psychodiagnostiku. Co je to Development centrum? Development...

Diagnostika a psychodiagnostika Account Managera / Key Account Managera – hodnocení a testy Account Managerů – hledáme Account Managery

Diagnostika a psychodiagnostika Account Managerů / Key Account Managerů Pokud hledáte kandidáta na obchodní pozici Account Manager případně Key Account Manager, naše online psychologické dotazníky a testy pro...

Diagnostika a psychodiagnostika manažerů – hodnocení a testy manažerů – hledáme manažera

Diagnostika a psychodiagnostika manažerů Pokud hledáte kandidáta na manažerskou pozici, naše online psychologické dotazníky a testy pro manažery Vám v tom pomohou. Podívejte se na stránku přehled dotazníků a testů...

Diagnostika a psychodiagnostika obchodníků – hodnocení a testy obchodníků – hledáme obchodníky

Diagnostika a psychodiagnostika obchodníků Pokud hledáte kandidáta na obchodní pozici, naše baterie online psychologických dotazníků a testů pro obchodníky Vám v tom spolehlivě pomůže....

Diagnostika a psychodiagnostika prodejců – hodnocení a testy prodejců – hledáme prodejce

Diagnostika a psychodiagnostika prodejců Pokud hledáte kandidáta na obchodní pozici prodejce, naše online psychologické dotazníky a testy pro prodejce Vám v tom pomohou. Podívejte...

Diagnostika zaměstnanců, testování zaměstnanců

Pomocí našich nástrojů snadno a rychle provedete psychologickou diagnostiku zaměstnanců i výkonové testy zaměstnanců. Zjistíte tak cenné informace nejen o jednotlivých zaměstnancích, ale...

Dotazník spokojenosti, angažovanosti a loajality zaměstnanců a jeho přínosy

Potřebujete zjistit, co Vaše zaměstnance skutečně trápí? Odpovědi přinese Dotazník spokojenosti zaměstnanců ve firmě, neboli Průzkum spokojenosti, angažovanosti a loajality zaměstnanců. Průzkum spokojenosti...

Hledáme manažera – výběr manažerů

Výběr zaměstnanců je pro každou firmu klíčovým prvkem úspěchu. A u manažerských pozic to platí dvojnásob. Náklady na jednoho špatně vybraného zaměstnance (včetně nižších pozic) prakticky vždy...

Hodnocení nadřízeného, zpětná vazba nadřízenému

Hodnocení zaměstnanců je komplexní proces, kterému je třeba věnovat náležitou pozornost. Není to pouze zhodnocení zaměstnance „shora dolů“, nýbrž jde o příležitost pro zpětnou vazbu a nastavení...

Manažerské dovednosti – manažerský styl/role

Manažerské pozice patří k těm nejvíce exponovaným z hlediska stresu a zodpovědnosti. Určitě se tedy vyplatí vybírat kandidáty na manažerské pozice velmi pečlivě. A to nezávisle...

Měření osobnosti – osobnostní testy

Osobnostní testy jako nástroj pro měření osobnostních charakteristik Každý z nás už někdy v životě slyšel prohlášení typu: „Je to výrazná osobnost.“ Toto pojetí osobnosti je všeobecně známé....

Motivace zaměstnanců

Základním cílem každého manažera je mít pod sebou výkonné lidi. A takřka každý manažer ví, že výkon je podmíněn především motivací k práci. Ta se odvíjí od celé...

Obchodní dovednosti – úspěšní obchodníci

Lidé s obchodními dovednostmi jsou důležití prakticky pro všechny firmy. Do značné míry spoluurčují ekonomickou úspěšnost firmy. Samozřejmě nejsou jediným měřítkem úspěchu, ale organizace bez lidí...

Obchodní kompetence

Lidé s obchodními dovednostmi jsou podstatní pro prakticky všechny firmy. Do značné míry spoluurčují ekonomickou úspěšnost firmy. Samozřejmě nejsou jediným měřítkem úspěchu, ale organizace bez lidí...

Online psychodiagnostika

Online psychodiagnostika/psychometrie zahrnuje online sběr dat prostřednictvím psychologických dotazníků a testů, jejich bezprostřední vyhodnocení a okamžitou zpětnou vazbu ve formě přehledných a...

Online psychologické testy – psychotesty

Moderní online psychologické testy a dotazníky začínají být stále využívanějším pomocníkem v náboru a rozvoji pracovníků. Testovaná osoba může psychologický test vyplnit...

Online psychotesty – psychologické testy – osobnostní testy

V naší nabídce naleznete kvalitní online psychotesty vytvořené týmem zkušených psychologů s mnohaletou praxí v oboru. Validitu a reliabilitu našich psychotestů ověřujeme v širokém pilotním provozu,...

Online recruitment – dotazníky a testy

Zabýváte se online recruitmentem? Získáváte své uchazeče především pomocí internetu? Chcete ještě více zefektivnit svoji práci? Hledáte ty pravé kandidáty? Vytváříte virtuální team? Je Váš uchazeč...

Osobnostní dotazníky v personální praxi

Osobnostní testy jsou dnes běžnou součástí náborového procesu. Již od čtyřicátých let minulého století jsou osobnostní testy a dotazníky využívány pro nábor v armádě i managementu....

Personální diagnostika kandidátů

Diagnostika kandidátů – tzv. personální diagnostika – je v procesu náboru a výběru kandidátů na danou pracovní pozici velmi důležitá. Pomocí našich nástrojů...

Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Snížení fluktuace zaměstnanců se v dnešní době stává prioritou většiny společností. Pro firmu je vždy velmi nepříjemné, když ji opustí zkušený a zaškolený zaměstnanec, ale v současné...

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Jaká je spokojenost, motivace, angažovanost a loajalita (identifikace) zaměstnanců s Vaší společností? Co je pro Vaše lidi důležité a na co se zaměřit, aby neodcházeli? Jak si udržet ty, o které opravdu stojíte? Získejte...

Průzkum spokojenosti, angažovanosti a identifikace (loajality) zaměstnanců

Je zaměstnanec spokojený, angažovaný a identifikovaný (loajální) se společností? Proč je dobré znát odpovědi na tyto otázky, a jak na ně odpovědět pomocí Průzkumu spokojenosti...

Psychodiagnostické testy a dotazníky

Jsme předním dodavatelem psychodiagnostických testů a dotazníků pro výběr a rozvoj zaměstnanců v ČR i v zahraničí. V online administračním systému může každý personalista, manažer či HR konzultant...

Psychologická diagnostika – cíle, historie a trendy

Lidé se už od pradávna snažili kategorizovat lidské chování, osobnost, psychopatologii a další psychické jevy. Z těchto „laických“ postupů a snah o diagnostiku čerpáme dodnes. Teprve ale moderní psychologie...

Psychologické testování – psychologické dotazníky a testy

Zabýváte se ve svém zaměstnání prací s lidmi? Potřebujete více poznat Vaše zaměstnance, kolegy nebo uchazeče o praci? V tom případě bychom Vám rádi představili online psychodiagnostiku společnosti TCC...

Psychologické testování zaměstnanců

Psychologické testy pro zaměstnance Online psychologické testy pro testování zaměstnanců se čím dál častěji uplatňují v každodenní praxi personalistů. Personalisté tak s velmi nízkými časovými...

Psychologické testy

PSYCHOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ Psychologické testy schopné měřit různé lidské znalosti, schopnosti a dovednosti se v současné době nepoužívají pouze v ordinacích klinických psychologů, ale...

Psychometrické testy a dotazníky

Měření lidských schopností, dovedností, osobnosti či výkonu na základě vědeckých metod psychologie a statistické analýzy dat je relativně novou disciplínou psychologie. Psychometrie má své kořeny...

Psychometrie a její využití v HR poradenství

Psychometrie (psychometrika) je poměrně mladým oborem v rámci psychologie. Klade si za cíl objektivně měřit duševní charakteristiky lidí jako jsou například osobnostní charakteristiky, postoje,...

Rozvoj pracovníků / zaměstnanců

Zabýváte se ve Vaší práci rozvojem pracovníků / zaměstnanců? Řešíte, jak nejlépe identifikovat rozvojové potřeby zaměstnanců, sestavit kvalitní akční rozvojový plán a docílit...

Systém pro testování a výběr kandidátů / uchazečů

Pomocí našeho portálu online psychodiagnostiky můžete snadno testovat a vybírat uchazeče o zaměstnání. Podívejte se komu je určena naše online psychodiagnostika, PSYCHODIAGNOSTIKA PRO TESTOVÁNÍ...

Teorie osobnosti

Teorie osobnosti přestavuje užitečný model pro to, jak srozumitelně popsat jinak komplexní lidskou osobnost a srovnat ji s požadavky konkrétní pozice. Tak jako každý model je samozřejmě typologie...

Test osobnosti

Testy osobnosti jsou oblíbeným nástrojem umožňujícím personalistům rychle se zorientovat v základních osobnostních charakteristikách kandidáta. Jedná se o rychlý a efektivní způsob,...

Testování kandidátů / uchazečů

Setkali jste se někdy ve Vaší praxi se situací, kdy se Vám na inzerovanou pracovní pozici přihlásilo velké množství uchazečů a nebylo ve Vašich silách (ani po prvotní pre-selekci...

Testy pro call centra, testování operátorů – agentů

Hledáte nové pracovníky – operátory / agenty do call center? Chcete rychle identifikovat kvalitní kandidáty na operátory pomocí psychologických online testů zaměřených na schopnosti...

Týmové role a jejich diagnostika

I když je současná západní společnost silně individualisticky zaměřená, je práce v týmu běžnou pracovní náplní velkého počtu zaměstnanců. SOFT-SKILLS A TÝMOVÉ ROLE Jedinec pracující v týmu...

Typologie osobnosti

Osobnost je velice komplexní pojem. V hledáčku psychologů je prakticky od počátků psychologie jako vědy a k tématům osobnostních charakteristik se různí myslitelé vyjadřovali už...

Verbální intelekt – testy verbálních schopností

Řeč je naším základním komunikačním prostředkem, který nás odlišuje od zvířat. Verbální inteligence označuje schopnost správně porozumět mluvenému či psanému slovu...

Výběr obchodníků – testování obchodních dovedností

Úspěšní obchodníci mohou zajistit společnosti pravidelný zisk, snížit problémy s častou fluktuací a přispět k budování dobrého jména společnosti. Díky našim psychologickým testům...

Výběr zaměstnanců – testy pro výběrové řízení

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ Výběr zaměstnanců je nákladným podnikem pro jakoukoli firmu, přičemž platí, že čím vyšší pozice, tím jsou vyšší i náklady na výběr. Ta samá úměra platí...

Výkonnost obchodních zástupců – úspěšnost firmy

Hledáte nové pracovníky call center? Chcete rychle identifikovat kvalitní kandidáty pomocí online testů zaměřených na schopnosti a dovednosti potřebné pro práci v call centrech a zákaznických centrech?...

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Soutěž o 1 kg gumových medvídků

29. 04. 2024

Máme pro Vás super zprávu! Můžete opět vyhrát skvělou cenu, tentokrát 1 kg gumových medvídků! Naši vývojáři nezahálejí, a...

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.