360° zpětná vazba

Podpořte spolupráci lidí i týmů

  • Získáte komplexní a strukturovanou zpětnou vazbu
  • Rozpoznáte příležitosti pro další rozvoj
  • Zjistíte, jak se liší sebenáhled od pohledu ostatních
360° zpětná vazba přináší komplexní pohled na účastníka. Ten získává strukturovanou zpětnou vazbu od většího počtu respondentů, nejčastěji od nadřízených, kolegů a podřízených. Celkový obraz dotváří také sebehodnocení. Anonymita je bezpečně zajištěna. 360° zpětná vazba a její alternativy jsou skvělým nástrojem pro rozvoj lidí.

Maximální flexibilita

Dotazník, škálu, kategorie hodnotitelů i co mají hodnotit, to vše si můžete přizpůsobit dle skutečné potřeby

Platíte jen za hodnocené

Můžete nominovat neomezený počet hodnotitelů a správců bez vlivu na cenu

Nominace hodnotitelů

Různé možnosti způsobu nominace podle Vašich potřeb

Variabilní výstupy

Okamžité individuální i týmové výstupy ve Vámi preferovaném rozsahu

Důležitost u otázek

Dejte datům perspektivu – měření důležitosti otázek

Benchmark

Interní benchmark a nastavení ideálního kompetenčního profilu

Varianty produktu

Klasická 360° zpětná vazba

Přináší komplexní pohled na účastníka napříč typickými kompetencemi. Ten získává zpětnou vazbu od většího počtu respondentů, nejčastěji od nadřízených, kolegů a podřízených. Celkový obraz dotváří také sebehodnocení. Poskytuje skvělý odrazový můstek pro další rozvoj.

360° zpětná vazba – emoční inteligence 

Vychází z principů klasické „třistašedesátky“. Širší skupina lidí hodnotí zaměstnance dle předem definovaných oblastí, které jsou v této variantě zaměřené zejména na oblasti, související s emoční inteligencí. Lze ji doplnit testem Emoční inteligence z nabídky psychodiagnostických metod.

Multifeedback

Multifeedback je nástroj pro zpětnou vazbu užitečný zejména v rámci agilních či projektových týmů. Zpětnou vazbu dává každý každému, bez ohledu na hierarchii či role. Nabízí i funkci „Stodolarovka“ pro rozdělení bonusů.

Reference

Ceník

Jen 1000 Kč za každou hodnocenou osobu bez ohledu na počet hodnotitelů. Administrační prostředí a týmové výstupy zdarma. K dispozici jsou také doplňkové služby.

Přejít na ceník

Ukázky

Přehledné a srozumitelné výstupní zprávy

Díky flexibilitě našeho nástroje si namixujete výstupní zprávy v detailu, který odpovídá přesně Vašim potřebám. Obsah výstupních zpráv lze přizpůsobit tak, abyste maximalizovali užitek pro různé typy uživatelů, ať už jde o manažera, kouče, nebo hodnoceného.

Vyzkoušet

Výstupní zprávy

V rámci individuálních zpráv z 360° zpětné vazby si můžete zdarma vytvořit výstup z několika předdefinovaných kategorií. Jiný typ zprávy využijete například pro hodnoceného, jiný pro nadřízeného či kouče. Jednoduše si můžete také sami nakombinovat výstup přesně podle svých představ. Vybrat si můžete z desítek grafů a přehledů. Více ukázkových vístupních zpráv najdete u konkrétní varianty třistašedesátky.

česky slovensky anglicky polsky německy francouzsky španělsky bulharsky maďarsky rumunsky rusky arabsky

Více informací

Maximální flexibilita

Dotazník, škálu, kategorie hodnotitelů i co mají hodnotit, to vše si můžete přizpůsobit dle skutečné potřeby

Díky naprosté flexibilitě mohou 360° zpětnou vazbu snadno využít jak menší firmy, které si mnohdy rády nechají poradit s obsahem, tak velké společnosti, které mají často vlastní představu o obsahu dotazníku, hodnotící škále, kategoriích hodnotitelů, jazykových mutacích a dalších nastaveních.

Každý klient si může vytvořit dotazník, jaký potřebuje. V knihovně našeho systému je k dispozici defaultní řešení, které bylo expertně vytvořeno a zaměřuje se na následující kompetence: osobní, pracovní, interakce s druhými, vedení týmu, strategické řízení a obchodní. Můžete se nechat inspirovat nebo dotazník jakkoli změnit, a to včetně použité škály hodnocení.

Pokud Vám nevyhovuje standardní rozdělení skupin hodnotitelů na nadřízeného, kolegy a podřízené, můžete si definovat skupiny zcela vlastní. Různým skupinám hodnotitelů také můžete zpřístupnit jen ty otázky, které jsou pro ně relevantní. Externí klient tak například nemusí zbytečně odpovídat na to, zda jste efektivní při vedení porad či delegování úkolů. Naše online řešení lze kromě klasické 360° zpětné vazby využít také pro 180° zpětnou vazbu, jako nástroj pro self assessment či jako platformu pro hodnocení nadřízeným a stanovení cílů nebo rozvojových plánů.

360° zpětnou vazbu si u nás poskládáte přesně podle svých potřeb.

360° zpětná vazba od TCC online umožňuje nominovat neomezený počet hodnotitelů a správců bez vlivu na cenu.

Platíte jen za hodnocené

Můžete nominovat neomezený počet hodnotitelů a správců bez vlivu na cenu

V naší 360° zpětné vazbě platíte vždy pouze za hodnocené osoby. Hodnotitelů i správců projektu můžete nominovat neomezeně.

K projektům lze přiřazovat různé správce nebo hosty, opět neomezeně. Platíte opravdu pouze za hodnocené osoby.

Nominace hodnotitelů

Různé možnosti způsobu nominace podle Vašich potřeb

Celý proces můžete mít pevně ve svých rukou. Záleží na Vaší firemní kultuře a zkušenostech s 360° zpětnou vazbou. Lze zvolit i kombinované řešení, kdy jsou někteří hodnotitelé pevně nominovaní správcem projektu a hodnocení si sami nominují např. pouze hodnotitele z řad kolegů. 360° zpětnou vazbu můžete dokonce zcela ponechat v rukou hodnocených. Sami si mohou nominovat své hodnotitele, posílat pozvánky, upomínky a ve finále i uzavřít celý projekt a vidět své výstupní zprávy. Variant je spousta a určitě najdete tu, která bude vyhovovat právě Vám.

360° zpětná vazba – TCC online

Variabilní výstupní zprávy, individuální i týmové výstupy ve Vámi preferovaném rozsahu.

Variabilní výstupy

Okamžité individuální i týmové výstupy ve Vámi preferovaném rozsahu

Můžete vyjít z námi předdefinovaných variant výstupních zpráv, nebo si můžete vytvořit vlastní zprávu na míru. V knihovně možností jsou k dispozici desítky grafů, a tak není problém poskládat si zprávu podle svých preferencí. Ke každému hodnocenému lze také generovat několik typů zpráv s větším či menším detailem – stručnější zpravidla ocení manažeři, detailnější zase koučové. Zároveň lze vytvářet i libovolné množství týmových výstupů. První variantou týmových výstupů jsou průměrové týmové výstupy, kde se můžete zaměřit na rozvojové oblasti týmů a jiných celků. Druhou variantou jsou týmové výstupy komparativní, které umožňují porovnání všech členů zvoleného týmu naráz. Plánování rozvojových potřeb týmů pak bude mnohem jednodušší!

Důležitost u otázek

Dejte datům perspektivu – měření důležitosti otázek

Výsledky obohacujeme o další roviny užitečných informací. U každé otázky lze hodnotit nejen na jakékoliv škále, ale také vyjádřit míru důležitosti dané otázky. Díky tomu víte nejen, co okolí hodnotí pozitivně či kritičtěji, ale také jak moc je to pro ně důležité. V dalším rozvoji se tak můžete zaměřit na to, co je skutečně podstatné a zásadní.

U každé otázky lze také vyjádřit míru důležitosti dané otázky.
360° zpětná vazba umožňuje nastavit také tzv. interní benchmark.

Benchmark

Interní benchmark a nastavení ideálního kompetenčního profilu

V individuální výstupní zprávě můžete nastavit tzv. interní benchmark. Libovolně si můžete zvolit, aby se jako benchmark definovalo průměrné skóre 10 % nejlépe hodnocených zaměstnanců (procenta si můžete definovat libovolně). Pro zaměstnance tak může být srovnání s těmi nejlepšími motivující k dalšímu rozvoji. Obdobně lze nastavit ve výstupech ideální kompetenční profil, tedy optimální skóre, kterého by měli hodnocení pracovníci dosáhnout.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.