Řekli o nás

Spolupráce s TCC online při provádění průzkumu spokojenosti byla super. Profesionální přístup a rychlé reakce nám značně usnadnily práci. Velmi si vážíme hladkého průběhu v rámci příprav, stejně tak následných prezentací výsledků, které splňovaly naše nároky. Jsme za tuto spolupráci vděční a těšíme se na další společné projekty.

číst více...

Jan Zeman

HR Systems Specialist / Livesport

Společnost TCC online jsme již v roce 2022 požádali o organizaci průzkumu spokojenosti mezi zaměstnanci naší základní školy v Dolních Břežanech. Spolupráce byla skvělá a pokračovali jsme s ní, tentokrát průzkumem spokojenosti mezi rodiči naší školy. Na TCC online si vážíme jejich profesionality, kvality, rychlosti a ochoty vyjít vstříc našim požadavkům. Pokud hledáte poskytovatele různých typů průzkumů pro Vaši firmu, školu nebo jinou veřejnou organizaci, s TCC online určitě nešlápnete vedle!

číst více...

Kamila Menclová

Human Resources Manager / ZŠ Dolní Břežany

Spolupráce s TCC online si velmi vážíme. Společně jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum i 360° zpětnou vazbu a v obou případech byl přístup ze strany TCC online nejen velmi profesionální, ale také opravdu milý a přátelský. Veškerým našem požadavkům včetně těch nestandartních bylo vstřícně a obratem vyhověno, a to bez jakýchkoliv problémů. Oceňujeme také obsáhlý profesionální výklad výsledků průzkumu, který nám získaná data pomohl pochopit v širokém kontextu.

číst více...

Monika Grešová

Personální ředitelka / Budějovický Budvar, n. p.

Se společností TCC online spolupracuji již řadu let, a proto jsem neváhala využít její služby i v novém zaměstnání díky pozitivní zkušenosti. Využíváme předně diagnostické nástroje, kdy nám společnost TCC online pomohla zkvalitnit náborové aktivity. V loňském roce jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum spokojenosti, který byl veden s naprostou profesionalitou a dodržováním všech termínů, včetně nadstandardní komunikace. Na společnosti TCC online oceňujeme aktivní a velmi profesionální a lidský přístup, včetně rychlé odezvy na jakýkoliv dotaz. Těšíme se na další nástroje, které se chystáme do společnosti zavést. Spolupráci se společností TCC online mohu vřele doporučit.

číst více...

Michaela Hajzlerová

HR Manager / uLékaře.cz

Se společností TCC online spolupracujeme již několik let a této spolupráce si moc vážíme. TCC online pro festival vytvořilo s pomocí nástroje Perfeed systém diváckého hlasování na tabletech v kinech, telefonech diváků i na festivalovém webu. Divácké hlasování je každoročně přizpůsobováno potřebám festivalu a neustále se vyvíjí. Jsme moc rádi, s jak osobním a profesionální přístupem zástupci TCC online ke spolupráci přistupují, a že jsou nám i během hektických festivalových dní vždy ochotní vyjít se vším vstříc. Těšíme se na všechny další společné ročníky!

číst více...

Anna Skočdopolová

Obsahová produkční MFF / Jeden svět

Festival really became a memory already, there were happy people and smooth things indeed, though as every big event – there were many things to take care of and support during this long period of time. But in general, it is a great joy to meet the community that festival has gathered over the years and share moments together:) And your online tool was a big help for that – I personally had much fun asking people to evaluate a movie after the screening and at the same time sharing a sentence or two, laughing together or even starting a discussion on the spot. So I believe people were also enjoying the tool to express their views. As for us, It was very easy to use (activate, deactivate, start evaluation) and comfortable to take care of raw data afterwards. So in total there were 1572 ratings with an average rating of 4,52. I believe that almost 100 proc. of evaluations came from a live process of asking people to choose the stars on tablets, sadly the possibility to vote through QR code (that was shown on the screens before and after the movie) wasn’t that interesting for our viewers.

číst více...

Emilija Statinaitė

Festival Coordinator / Inconvenient Films Festival

Se společností TCC online spolupracuji při realizaci Zaměstnaneckých průzkumů spokojenosti v průběhu své praxe opakovaně. Mám jistotu, že získávání zpětné vazby od zaměstnanců proběhne bezpečnou formou, takže si mohou dovolit otevřené výpovědi. Výstupy průzkumu jsou vždy výborně – přehledně a rychle – zpracované. Lze k nim dostat také ústní odborný komentář. Za ty roky spolupráce mám jen nejlepší zákaznické zkušenosti: oceňuji celkovou profesionalitu s jakou celý tým TCC online k zakázkám přistupuje, vstřícnost a odbornou kooperaci při zákaznických úpravách (některé otázky jsme společně vytvářeli, aby byly na míru našim potřebám). Skvělá je i celková rychlost nasazování poskytovaného řešení. Po odsouhlasení harmonogramu dochází k plnění dohodnutých termínů a ke spolupráci nad komunikačním plánem (v průběhu realizace průzkumu je ze strany TCC online poskytována kvalitní průběžná komunikace). A v neposlední řadě je „k nezaplacení“ i přehledně zpracovaný výstup a při objednání služby i jeho prezentace, doplněná o kontext a benchmarkingová data (kde je srovnání s výstupy podobných firem možné). Vnímám i průběžné inovování a vylepšování celkového prostředí a výstupních zpráv. Celkový výstup nám slouží jako poklad pro návrhy změn a realizaci konkrétních opatření, které pevně věříme, přispějí k rozvoji naší firemní kultury a pracovního prostředí. Těšíme se na další pokračování spolupráce a těm, kteří se ještě nerozhodli: neváhejte a jděte do toho!

číst více...

Ing. Marcela Medková

HR ředitelka / DT-holding a.s.

Spolupráci s TCC online jsme zahájili v oblasti průzkumu spokojenosti. Následně jsme rozšířili spolupráci o online diagnostiku a 360° zpětnou vazbu. Velmi si ceníme zejména aktivního a profesionálního přístupu. Kolegyně z TCC online se vždy snaží vyjít vstříc našim požadavkům a mnohdy doporučí alternativní, často i vhodnější řešení. Realizace všech projektů dosud probíhala zcela bez komplikací, všichni zástupci TCC online byli velmi příjemní a profesionální. Můžeme jen doporučit.

číst více...

Česká zbrojovka a.s.

Společnost TCC online jsme oslovili, aby nám pomohla nastavit proces získání zpětné vazby od zaměstnanců. Profesionálním přístupem, iniciativou i rychlostí zpracování naprosto předčila naše očekávání. Spolupráce byla velmi příjemná, zástupci TCC online vždy vstřícně reagovali na naše přání a snažili se vcítit do našeho prostředí, což se jednoznačně projevilo na kvalitě celkového výstupu. Rozhodně to nebyla naše poslední spolupráce a TCC online vřele doporučujeme!

číst více...

Zuzana Milotová

Human Resources / ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Firmu TCC online jsme oslovili v momentě, kdy jsme si ve firmě řekli, že na zpracování kvalitního průzkumu spokojenosti zaměstnanců na konci roku sami nestačíme. Vše jsme řešili dost na poslední chvíli. Jsem opravdu velmi šťastná, že jsme si vybrali TCC online. Paní Vasilis, která se nás ujala, od počátku komunikovala rychle, srozumitelně a dělala maximum proto, aby vyhověla našemu šibeničnímu termínu. Dotazník i zpracování výsledků jsou na opravdu vysoké úrovni a jsou pro nás cenným zdrojem nápadů, jak a co v naší firmě zlepšit a na co se zaměřit. Věřím, že díky dotazníku a jeho výsledkům se nám podaří vychytat mouchy pro ještě větší spokojenost našich zaměstnanců, a že tím naše spolupráce s TCC nekončí.

číst více...

Jana Parmová

HR & happiness manager / Optimio s.r.o.

S firmou TCC online spolupracujeme již více než 2 roky a po celou dobu jsme se spoluprací velmi spokojeni. Nikdy jsme se nesetkali s ničím jiným než s velmi profesionálním, ochotným a vstřícným přístupem. Pro naši organizaci využíváme zejména psychodiagnostiku, díky které se zprofesionalizoval celý náš náborový proces. Spolupráci s TCC online můžeme rozhodně vřele doporučit.

číst více...

Jakub Líčka

Generální sekretář / Charita Česká republika

Jako data driven firma vyhledáváme řešení, která jsou měřitelná, objektivní a v čase je možnost sledovat jejich efektivitu a přínos. TCC online nám pomohlo tohoto docílit v rámci celkového zkvalitnění náboru, a to konkrétně propojením online diagnostiky na naše klíčové kompetence, jejich měření a benchmark na top performery Rohlíku.

číst více...

Zuzana Melicheríková

HR ředitelka / Rohlik.cz

S TCC online jsme spolupracovali na provedení průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Na spolupráci oceňujeme především vstřícnost, rychlost řešení, plnění termínů, rychlou reakci na případnou změnu požadavků a v neposlední řadě profesionální přístup společnosti po celou dobu komunikace od prezentace nabídky až po prezentaci výstupů. Důležité bylo pro nás i srovnáni s obdobnými společnostmi a výstupy jako takové přinesly mnoho podnětů pro další rozvoj našeho pracovního prostředí. Děkujeme.

číst více...

Lydie Jaroměřská

Ředitelka Odboru personálního / Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Spolupráci s TCC online mohu doporučit. Společně jsme pracovali na 180° zpětné vazbě pro vedoucí zaměstnance. TCC online poskytlo velmi dobrou a rychlou podporu v celkové administraci, zpracování dotazníků a závěrečné zprávě. Byli k dispozici pro dotazy a přizpůsobili řešení našim potřebám. Výstupy z průzkumu nám poskytly obrázek na organizaci a vedoucí z několika různých úhlů pohledu.

číst více...

Magda Hájková

Interim HR Manažer / Můj Personalista s.r.o.

Se společností TCC online jsme realizovali 360° zpětnou vazbu pro top management. Spolupráce pro nás byla příjemná a přínosná, oceňuji zejména flexibilitu on-line nástroje a jeho snadné použití, stejně tak přístup konzultantů, který byl vstřícný a orientovaný na naše potřeby. Výstupy z hodnocení jsou přehledné a je možné je přizpůsobit různým požadavkům. Se společností TCC online rádi zůstáváme v kontaktu zejména prostřednictvím odborně zaměřených snídaní.

číst více...

Marcela Drotárová

HR Specialista – Vzdělávání / COLAS CZ, a.s.

15. května 2018 jsme se rozhodli, že bychom rádi provedli průzkum spokojenosti a motivace našich zaměstnanců. Výsledky jsme chtěli prezentovat na firemní konferenci, která se měla konat koncem měsíce května. Cíl byl jasný – najít vhodného partnera, který nám pomůže v co nejkratší možné době rychle a efektivně připravit dotazníkové šetření šité přímo na míru naší společnosti, získat tak zpětnou vazbu od všech zaměstnanců a identifikovat oblasti, na které je potřeba se do budoucna zaměřit. Kontaktovali jsme tým TCC online, který nás ihned zaujal svým profesionálním přístupem. 16.5. proběhla schůzka s paní jednatelkou Mgr. Daňkovou, kde jsme si ujasnili jednotlivé požadavky a akce mohla začít. Do 24 hodin od této schůzky bylo spuštěno dotazníkové šetření. Za týden jsme obdrželi v přehledné formě kompletní výsledky a mohli je tak prezentovat na firemní konferenci. Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti TCC online za skvělou spolupráci. Celý online průzkum spokojenosti zaměstnanců byl proveden profesionálně. Nejvíc jsme ocenili rychlost implementace dotazníkového šetření, možnost zahrnutí otázek identifikace zaměstnance se společností, jejich angažovanost, přehlednost konečných výstupů, možnost prezentace a filtrování výsledků dle jednotlivých úseků a v neposlední řadě i anonymitu celého průzkumu. Na základě dobrých zkušeností věříme, že budeme i nadále spolupracovat se společností TCC online na dalších projektech v rámci spokojenosti a motivace zaměstnanců.

číst více...

Ing. Petr Procházka

zástupce jednatele a HR ředitel / BEDNAR FMT s.r.o.

Se společností TCC online jsme realizovali projekt 360° zpětná vazba ve firmě Berendsen. Podpora při realizaci byla vždy rychlá a úplná, a vše se podařilo zvládnout hladce a elegantně i navzdory krátkému času na přípravu. Během ní nám pracovníci TCC online pomohli specifikovat parametry projektu, upravit je na míru našim potřebám, vždy reagovali v dohodnutých termínech a výstup byl maximálně přehledný a profesionální. V budoucnu jistě využijeme služeb TCC online i na jiné projekty a můžeme s klidem doporučit spolupráci s touto firmou.

číst více...

Jana Puškáčová

Regional manager / Elis Group

Společnost TCC online jsme si vybrali pro zpracování průzkumu spokojenosti zaměstnanců a pro 360° zpětnou vazbu. Na spolupráci jsme si nejvíce cenili rychlosti, profesionality, a hlavně snahy vyjít nám ve všem vstříc. Metoda 360° zpětná vazba byla pro naši firmu úplnou novinkou, a proto jsme velice ocenili rady, názory a doporučení, kterých se nám od společnosti TCC online dostalo. Realizace obou projektů probíhala hladce a spolupráce se zástupci společnosti TCC online byla velmi příjemná. Můžeme jen doporučit.

číst více...

Ing. Anežka Bruštíková

Asistentka personalistiky a vzdělávání / Liebherr – Stavební stroje CZ s.r.o.

I felt the cooperation was very fruitful. Your services were professional; you were responsive, flexible, and communicative. The survey went very well and the reports, even with the complication of translations, were excellent. The site was easy to navigate and you made the whole process as easy as possible.

číst více...

Anand Kanoria

Managing Director / APAGCoSyst Electronic Control Systems

Od roku 2016 spolupracuje Siko koupelny a kuchyně v ČR i SK s TCC online na základě výběrového řízení na dodavatele služeb pro vyhodnocování výkonu manažerů. Z jejich produktů jsme si vybrali 360° zpětnou vazbu a hodnotící formulář, které splňovali naše očekávání na jednoduchost procesu, přizpůsobitelnost funkcionality na naše požadavky (použití našich kompetencí, úprava škály pro hodnocení, doplnění procesu o nastavení cílů a rozvojových aktivity aj.) a srozumitelnost výstupů, které jsme si v individuálních případech nechali profesionálně zpracovat do interpretačních zpráv. Na jedné straně jsme ocenili a oceňujeme, že pokud bychom chtěli získat řešení, které je již vytvořené, je u TCC online k dispozici, na druhé straně nám ještě více vyhovuje možnost vytvořit si systém nám přizpůsobený na míru. Všechny naše individuální požadavky byly TCC online týmem perfektně zpracovány a celý proces byl s námi důkladně konzultován, takže jsme mohli v průběhu implementace dělat správná rozhodnutí. První 360° zpětnou vazbu se nám tedy podařilo ve firmě úspěšně nastavit a díky za to patří i týmu TCC online. Spolupráci s nimi vnímáme jako velmi přátelskou, pro-zákaznicky orientovanou, s kvalitními výstupy práce.

číst více...

Lucie Bergerová

Personální ředitelka / SIKO KOUPELNY a.s.

Naše organizace se na společnost TCC / TCC online obrátila s žádostí o realizaci produktu 360° zpětné vazby. Do té doby jsme s tímto nástrojem neměli žádnou zkušenost, o to větší výzva to pro obě strany byla. Od samého počátku jsme věděli, že jsme v dobrých rukou. Jednání ze strany TCC online bylo velmi efektivní a zvlášť oceňujeme jejich flexibilitu a rychlost při nastavování parametrů i samotném spuštění projektu. Vše proběhlo bez problémů a k naší spokojenosti. Následné osobní konzultace a poradenství poskytnuté společností TCC úspěšně završily celý proces, který představoval velký přínos pro všechny zaměstnance naší organizace. Kromě profesionálního přístupu ze strany společnosti TCC/TCC online jsme byli potěšeni i příjemným jednáním, se kterým jsme se setkali. Velmi si vážíme rovněž poskytnutí příznivější ceny z titulu neziskového charakteru naší organizace. Věříme, že můžeme říci, že jsme našli spolehlivého partnera pro budoucí spolupráci, na kterou se již nyní těšíme.

číst více...

Dagmar Chmelíková

HR Support Officer / Lékaři bez hranic

Společnost TCC online pro nás vytvořila na míru nový psychometrický dotazník pro efektivní nábor uchazečů. Vyvinuli ho přesně dle našich potřeb a firemních hodnot. Chtěla bych vyzdvihnout velkou ochotu a rychlost v řešení ze strany TCC online, jak během vývoje nové metody, tak i ve flexibilních IT úpravách. Celý dotazník je uchazečům prezentován v brandu a barvách MAKRO a METRO a již jím prošlo přes 1500 kandidátů. Rozhodně tak doporučuji společnost TCC online všem, kteří by chtěli zefektivnit svůj nábor – ať už pomocí standardizovaných online metod, nebo novou metodou přímo na míru.

číst více...

Markéta Pavelková

HR Director / Makro Cash & Carry ČR s.r.o. / Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Spolupráce se společností TCC online byla skvělá. Pro průzkum mezi klienty Právní poradny Transparency International nám navrhli rychlé a kvalitní řešení přesně podle požadavků. Ještě lepší pak bylo samotné vyhodnocení, které jsme dostali obratem po uzavření průzkumu v přehledné grafické podobě. Navíc jsme jako nezisková organizace všechny tyto profesionální služby jsme obdrželi pro bono, což je pro nás vždy velké plus a vypovídá to o společenské odpovědnosti našeho partnera.

číst více...

Petr Leyer

Právník / Transparency International Czech Republic

Jsme nadnárodní společnost s cca 900 zaměstnanci pracujícími v 10 zemích světa. Hledali jsme nástroj, který by byl dostatečně flexibilní, jednoduchý a přístupný pro námi požadované úpravy. Současně jsme hledali dodavatele, který by poskytoval moderní řešení umožňující pracovat v potřebných světových jazycích a pracujících na webovém rozhraní. Dalším kritériem byla také cena za dodávku. Vybrali jsme TCC online. Realizovali jsme projekt 360° zpětné vazby pro 40 manažerů, do kterého přispívalo více než 400 zaměstnanců svými postřehy a zpětnou vazbou. S prostředím i způsobem komunikace TCC online jsme byli spokojeni. Komunikace je rychlá a zaměstnanci TCC online reagují i mimo standardní pracovní dobu.

číst více...

Ales Demjan

HR Manager / Moravia IT a.s.

We have made a first run of 360° Feedback in our company in 2013, but our supplier at that time failed to convince us about the quality of provided services. Based on this, we have begun a tender for a new provider of 360° Feedback pro managers of our company, not only for managers in the Czech Republic, but also for CEO´s in 6 countries of Central Europe. T&CC s.r.o. decisively won that tender, based on the fact that it was able to deal best with a “case study” we presented – case study included a problem about not keeping anonymity of evaluators. TCC won the tender based on favorable price offer, but also thanks to great attitude and approach of its Managing Director Barbora Daňková and HR Project Manager Andrea Forejtová. We managed to design together areas and statements that we wanted to evaluate, set the evaluation scale and, most importantly thanks to intensive cooperation, managed to accomplish successful results – providing personal feedback to evaluated managers by experienced lecturers, including written reports, but also obtain a general evaluation of the whole 360° feedback project for our company and identification of the most troubling areas. All this of course also for the Central Europe CEO´s. Thanks to a great experience with TCC, we know that we will realize 360° feedbacks in this year as well.

číst více...

Tereza Součková

HR Generalist / BNP Paribas Cardif Pojistovna, a.s.

Se společností TCC online jsme spolupracovali při online hodnocení 360° zpětné vazby. Zavedení této metody hodnocení bylo pro nás velmi klíčové. Díky profesionálnímu a pečlivému přístupu společnosti TCC online byl nejen průběh, ale hlavně výstupy přesně podle našich představ. Zástupce společnosti nám byl partnerem při vytváření dotazníku, dokázal vždy věcně upozornit na úskalí i výhody některých tvrzení, avšak zároveň nechával volné pole pro naše představy a požadavky. Výstupní zprávy byly velmi rychle a kvalitně zpracované včetně grafického znázornění. Hodnotitelé i hodnocení vítali hlavně zaručenou anonymitu, přehledné a uživatelsky přívětivé zpracování a komplexní péči během procesu hodnocení. Z administrátorského pohledu jsme byli rovněž velmi spokojení. Velká profesionalita celého týmu se projevila i v pružnosti reagování na technické dotazy a připomínky. Dnes víme, že provedení hodnocení se společností TCC online bylo pro nás jak časově, tak hlavně kvalitativně výjimečné. Díky této zkušenosti víme, že máme do budoucna velmi kvalitního a dlouhodobého partnera nejen pro hodnocení. Nabídka služeb je velmi pestrá a ucelená. Rádi využijeme dalších služeb týmu plného odborníků.

číst více...

Mgr. Michálková Miroslava

HR Partner / POLL s.r.o.

Nástroje online psychodiagnostiky od firmy TCC online využíváme zejména pro týmovou diagnostiku. Získané výstupy jsou pak pro nás jedním z vodítek při sestavení rozvojových programů pro dané týmy i jednotlivce. Výsledky týmové diagnostiky také zohledňujeme při výběru nových pracovníků do týmu. Dále testy využíváme jako podpůrný nástroj při výběrových řízeních. Vždy je však pro nás rozhodující výsledek osobního pohovoru vedený behaviorální formou, případně řešení zadaných úkolů a případových studií. S testy společnosti TCC online se velmi dobře pracuje. Správa a ovládání webové aplikace, jejímž prostřednictvím testování probíhá, je uživatelsky příjemné a intuitivní. Výstupy z testování jsou přehledně zpracované a velmi dobře srozumitelné. A co je důležité, výstupy máme ihned k dispozici. S využitím TCC online psychodiagnostiky máme velmi dobré zkušenosti a zatím samé pozitivní ohlasy od kolegů, kteří diagnostikou prošli a také od jejich nadřízených. Spolupráci s TCC online rozhodně mohu doporučit.

číst více...

Ing. Iveta Bajgarová

Personalista – specialista vzdělávání / ALBIXON a.s.

Se společností TCC online s.r.o. spolupracujeme již několik let. Oblíbené jsou u nás zejména jejich produkty Online Psychodiagnostiky a 360° zpětné vazby, které využíváme pro výběr vhodných kandidátů na vybrané pracovní pozice a rozvoj současných zaměstnanců. Na spolupráci oceňuji především jejich vstřícnost, rychlé řešení a profesionální přístup od prvotního zadání požadavku až po vyhodnocení výstupů.

číst více...

Ing. Veronika Špilerová

Specialista vzdělávání / O2 Czech Republic a.s.

Společnost TCC online s.r.o. jsme si vybrali při přípravě projektu komplexního rozvoje managementu nadnárodní výrobní společnosti jako realizátora online 360° zpětné vazby. V rámci projektu jsme uvítali kvalitní kooperaci TCC online s.r.o. jak při sběru a sumarizaci výsledků, tak při úpravě výstupů přesně na míru našeho klienta. Na dotazy a nové podněty partneři z TCC online s.r.o. reagovali obratem a vše velmi rychle zpracovali. S výsledkem naší spolupráce jsme byli my i náš klient spokojeni.

číst více...

Mgr. Dana Rybáková

Projektová manažerka / SANEK s.r.o.

Online psychodiagnostiku jsme využili při výběrovém řízení na pozici Specialista BOZP a PO. Byla poslána 12 uchazečům, z nichž 1 byl přijat do pracovního poměru. Všichni uchazeči na dotazník odpověděli. Při osobním pohovoru shledali tento způsob diagnostiky zajímavým. I když jsme je nepřijali, reagovali na výsledky velmi pozitivně, byly pro ně doporučením i obrazem jich samotných v daných oblastech. Při srovnání obsahu výsledků jednotlivých testů a dotazníků online psychodiagnostiky mohu říci, že odpovídají realitě. Osobnostní profil jsme shledali jako velmi přínosný jak z hlediska výhod a rizik, tak i doporučení. Např. jeden účastník měl v osobnostním profilu riziko nižší empatie, menší takt a diplomacie, což se projevilo v jeho odpovědi při reakci na negativní výsledek výběrového řízení, kdy jeho odpověď byla velmi arogantní. Za mě a za účastníky výběrového řízení mohu říci, že využití tohoto způsobu diagnostiky je výborným prostředkem k lepšímu poznání jednotlivých uchazečů a plně bych jej doporučila k dalšímu využití.

číst více...

Mgr. Dagmar Křivánková

HR manažer / Skanska a.s. – divize Betonové konstrukce

Na vyžádání klienta používáme při identifikaci vhodných kandidátů na vrcholové manažerské pozice jako podpůrný nástroj vždy určitou kombinaci testů TCC online. Jejich použití a interpretace je velmi jednoduchá a dostatečně přesná pro identifikaci potřebných osobnostních i manažerských rysů kandidátů. Výstupy těchto testů jsou komplexní a graficky názorné.

číst více...

Ing. Gabriela Říhová

Senior Consultant / Amrop – Worldwide Secretariat

Se společností TCC a TCC online spolupracuji už mnoho let. Snad od začátku jejich existence. To, v čem je tato spolupráce naprosto výjimečná, je kombinace skvělých produktů, které poskytují, s neobyčejně lidským a vnímavým přístupem ke klientovi. Nikdy jsem nepocítila obchodní manipulaci či nátlak z jejich strany. Ctí naše potřeby a poskytují nám taková řešení, která skutečně potřebujeme a která pro nás jsou přínosná. Cením si hlavně etiky a morálních zásad, se kterými dělají svůj byznys. Vážím si jejich nadstandardního přístupu, osobního zájmu jednotlivců řešit a vyřešit, cokoli je třeba, baví mě naše odborné diskuse a neotřelé návrhy, se kterými přicházejí. Je mi potěšením spolupracovat s takovými inspirativními profíky, jako je Bára Daňková, kteří mají vysoký standard odbornosti a zároveň si v každé situaci zachovávají své lidství. Věřím, že budeme dál ve stejném duchu v naší spolupráci pokračovat a nalézat cesty, které nás budou posouvat dál.

číst více...

Kateřina Márová

Manažerka náboru a rozvoje / Generali Česká pojišťovna a.s.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.