Expertní Job Matching

Máte zaměstnance, o kterých si říkáte: „Mít tak ještě někoho podobného.“, „Takových bychom potřebovali více.“? Hledáte nástroj, který by pomohl s lepším plánováním kariérních cest? Expertní Job Matching dokáže rychle identifikovat klíčové charakteristiky kandidátů/zaměstnanců dle předem nastavených kritérií a jejich shodu s optimálním profilem pozice či pozic. Snadno vyberete kandidáty, kteří mají potřebné osobnostní předpoklady pro výkon konkrétní pozice. A navíc u nich bude největší pravděpodobnost, že je práce bude bavit a na pozici vydrží nejdéle.

S čím Vám Expertní Job Matching pomůže?

 • Poznáte předpoklady kandidátů pro konkrétní pozice a rozklíčujete, kdo se na pozici hodí nejlépe.
 • Zjistíte, zda se kandidáti hodí i na jiné pozice, než které právě obsazujete.
 • Ideální kandidáty a skryté talenty objevíte dříve než konkurence.
 • Vaše týmy budou výkonnější.
 • Snížíte fluktuaci, protože lze předpokládat, že zaměstnance bude bavit práce pro kterou mají předpoklady.

Jak to funguje?

 1. Vytvoříte ideální profil kandidáta nebo využijete přednastavené profily
 2. Kandidáti vyplní Psychodiagnostiku
 3. Ihned vidíte, kdo se na pozici hodí nejlépe

1. Vytvoříte ideální profil kandidáta nebo využijete přednastavené profily

Expertní Job Matching měří míru shody předpokladů člověka s přednastaveným optimálním profilem dané pozice. Nevytváříme obecné profily, ale vždy vycházíme z konkrétního typu pracovní pozice. Přesný profil kandidáta si můžete vytvořit sami na základě Vašich zkušeností nebo můžete využít předpřipravené profily pro jednotlivé typizované pracovní pozice.

Přednastavené profily

Automaticky a zdarma můžete využívat přednastavené Job Matchingové profily, které jsou k dispozici v návaznosti na naše doporučené psychodiagnostické balíčky.

Chcete zohlednit specifika své firmy či pozice? Nastavte si Job Matching sami!

Předpřipravené profily jsou vyladěné na typizovanou pozici, a proto nezohledňují např. odlišnou firemní kulturu, charakter produktu či služby, specifické požadavky na konkrétní pozici či „fit“ v rámci týmu.

V našem systému si můžete přednastavené Job Matchingové profily upravit přesně podle svých potřeb či zkušeností nebo si vytvořit profil ideálního kandidáta zcela vlastní, přesně na míru firemním potřebám. K dispozici je více než 100 možných osobnostních charakteristik. Můžete si tak vytvořit svůj originální profil pro každou pracovní pozici. U specifičtějších požadavků či pozic Vám s vytvořením nového profilu pomůže naše podpora.

Jak vytvoříte profil ideálního kandidáta

 • Vyberete psychodiagnostické metody zaměřující se na různé oblasti (osobnostní nastavení, pracovní styl, zdroje motivace, schopnost zvládat zátěž apod.) nebo využijete některý z našich předpřipravených balíčků.
 • Přiřadíte jednotlivým metodám důležitost – stanovíte, jak moc jsou jednotlivé oblasti pro danou pozici významné.
 • V rámci každé metody pak volíte už konkrétní profil, který je pro danou pozici výhodný. I zde můžete dát různým předpokladům různou váhu, tedy důležitost.

2. Kandidáti vyplní psychodiagnostické dotazníky či testy

Kandidáty na pozice můžete vybírat jak z externích, tak interních uchazečů. Pošlete jim pozvánku k vyplnění zvolené psychodiagnostické baterie. Kandidáti mohou psychodiagnostické dotazníky či testy vyplnit online, kdykoli a kdekoli. Výsledky jsou dostupné ihned po vyplnění.

3. Ihned víte, kdo se na pozici hodí nejlépe

Ihned po vyplnění máte k dispozici informaci o tom, jak kandidát či zaměstnanec ladí s nastaveným ideálním profilem. Okamžitě víte, zda kandidát „matchuje“ s danou pozicí, firemní kulturou nebo týmem. A nejen to! V případě více kandidátů, online systém bezprostředně po vyplnění seřadí kandidáty dle jejich shody s profilem pro danou pozici a Vy tak okamžitě vidíte, který kandidát se na pozici hodí nejlépe.

Zjistíte, pro jakou pozici má kandidát nejlepší předpoklady

Pokud vytvoříte ideální profily pro více pracovních pozic, snadno zjistíte, na kterou z nich se uchazeč hodí nejlépe. Kandidát vyplní přidělenou psychodiagnostickou baterii dotazníků a testů pouze jednou, ale systém jeho profil porovná se všemi vydefinovanými profily.

Expertní Job Matching umožňuje porovnat kandidáta a jeho shodu se všemi profily pro jednotlivé pracovní pozice, které vytvoříte. Např. kandidát se hlásí na pozici pracovníka call centra, nicméně díky porovnání jeho výsledků napříč všemi profily snadno zjistíte, že z hlediska osobnostních předpokladů je pro kandidáta vhodnější pozice obchodníka.

V takovém případě ihned víte, na jakou pozici se z hlediska osobnostních předpokladů kandidát hodí nejvíce. Díky této unikátní funkci můžete nabídnou kandidátovi právě takovou pozici!

Obdobně můžete Job Matching použít při kariérním poradenství a plánování pro stávající zaměstnance.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.