Klasická 360° zpětná vazba

Podpořte spolupráci lidí i týmů

360° zpětná vazba pro získání zpětné vazby od spolupracovníků napříč nejtypičtějšími pracovními kompetencemi. Můžete vybírat z knihovny osvědčených otázek nebo si vytvářet svůj vlastní obsah vhodný pro top manažery, vedoucí pracovníky i specialisty. Hodnocený tak získává komplexní, strukturovanou a srozumitelnou zpětnou vazbu nejčastěji od nadřízeného, kolegů a podřízených.

Zapojeni mohou být ale také dodavatelé, spolupracující společnosti apod. Skupinám hodnotitelů navíc nemusíte přiřadit vždy stejné otázky. Vaši dodavatelé budou totiž těžko odpovídat na to, jak efektivně řídíte porady, zato Vám určitě budou umět dát zpětnou vazbu na to, jak vstřícně a profesionálně jednáte s nimi. Komplexnost 360° zpětné vazby dotváří také sebehodnocení. 

Co obvykle klasická 360° mapuje:

Klasická 360° zpětná vazba mapuje nejtypičtější pracovní kompetence v oblastech:

  • Osobní přístup
  • Pracovní kompetence
  • Interakce s druhými
  • Vedení týmu
  • Strategické řízení
  • Obchodní kompetence

Kdo a co hodnotí?

Můžete si navolit různé skupiny hodnotitelů. V zájmu anonymity by však každá skupina měla být zastoupena alespoň třemi hodnotiteli. Výjimkou jsou nadřízení, kteří ovšem v rámci své kompetence mají i poskytovat zpětnou vazbu, a to otevřeně. U nich tedy není třeba na anonymitě trvat, ba naopak. 

Různým skupinám hodnotitelů lze pak přiřadit všechny otázky, nebo jen ty, které jsou relevantní. Externí klienti pak typicky odpovídají jen na část otázek, týkajících se toho, jak s nimi hodnocená osoba jedná, zda jim nabízí řešení a servis k jejich spokojenosti apod. 

Jak se nominují hodnotitelé?

Náš nástroj pro 360° zpětnou vazbu umožňuje různé způsoby nominace hodnotitelů. Obvykle je vše nastaveno správcem projektu, typicky pracovníkem HR, který matice hodnotitelů a hodnocených předem sestaví tak, aby hodnocení pracovníci nemuseli věnovat přípravě mnoho času. Zároveň je ale možné nechat nominace čistě na samotných hodnocených osobách. Případně lze různě variovat mezi těmito způsoby, pevně nastavit např. jen některé hodnotitele a jiné, např. z kategorie kolegů, nechat navrhnout samotnými hodnocenými. Záleží na firemní kultuře a zkušenostech, který způsob je právě ten nejlepší. Vždy Vám ale rádi poradíme a pomůžeme.

Jak vypadají výstupní zprávy?

Výstupy jsou přehledné a snadno interpretovatelné pro kohokoliv. Mohou být velmi stručné i obsáhlé, záleží, jakou variantu si zvolíte. Můžete se nechat inspirovat našimi nejčastěji používanými variantami výstupů nebo si je nakombinovat podle svého.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.