HR analýzy

Využijte Big Data pro efektivní rozhodování

  • Nebudete se muset spoléhat jen na intuici
  • Získáte kvalitní podklady pro efektivní rozhodování managementu
  • Maximálně vytěžíte data, která máte k dispozici
Děláte důležitá rozhodnutí týkající se zaměstnanců, ale chybí Vám analýzy, o které se můžete skutečně opřít? Připravujete podklady pro management, ale často spíše intuitivně a někdy máte pocit, že věštíte z křišťálové koule? Změňte to! Využívejte Big Data a nástroje pro jejich analýzu. Dáte tak svým rozhodnutím pevný základ a odhalíte nové souvislosti.

Nový datový pohled

Porozumění zákonitostem a souvislostem

Reálné dopady

Větší efektivita díky cílené práci s daty

Kvalifikovaná rozhodnutí

Kvalifikovaná rozhodnutí opřená o data

Snížení nákladů

Minimalizace nákladů díky včasné prevenci např. fluktuace

Úspěšná predikce vývoje

Možnost predikce a odhadu dalšího vývoje

Konkurenční výhoda

Díky HR analýzám získáte skutečnou konkurenční výhodu

Reference

Ceník

Cena HR analýz se odvíjí od konkrétního zadání. Kontaktujte nás na info@tcconline.cz a pojďme probrat Vaši konkrétní situaci a potřeby.

Přejít na ceník

Ukázky

Přehledné a srozumitelné výstupy

Vždy se u nás můžete spolehnout na přehledné a srozumitelné výstupy, které jsou připravené tak, že je můžete rovnou prezentovat např. top managementu.

Sjednat schůzku

Více informací

Nový datový pohled

Porozumění zákonitostem a souvislostem

Každá firma má data. Ne vždy jsou vzájemně propojená a ne vždy se daří z nich získávat skutečně užitečné informace. HR analýzy Vám přináší nový datový pohled na řadu procesů a dějů ve firmě. Umožňují Vám lépe porozumět jejich podstatě. Kdo je nejvýkonnější, jaké lidi manažeři vnímají jako talenty, jací lidé Vám odchází dříve než jiní? To vše lze zjistit díky HR analýze.

HR analýzy, přinesou datový pohled na procesy ve firmě. Jednou z nejoblíbenějších je Analýza fluktuace.

Díky práci s daty dosáhnete vyšší efektivnosti.

Reálné dopady

Větší efektivita díky cílené práci s daty

Porozumění a interpretace dat Vám umožňuje dělat skutečně cílená opatření, která odhalí podstatu problému. Víte, že aktivity, kterým se budete věnovat, budou mít reálný dopad. Nehádáte, nepředpokládáte, ale víte. A dokonce umíte vyčíslit užitek.

Kvalifikovaná rozhodnutí

Kvalifikovaná rozhodnutí opřená o data

Vaše rozhodnutí nebudou postavena jen na zkušenostech a intuici. Získáte cenné informace a podklady pro skutečně kvalifikovaná a daty podložená, rozhodnutí.

Svá rozhodování opřete o Big Data.

HR analýzy sníží náklady.

Snížení nákladů

Minimalizace nákladů díky včasné prevenci např. fluktuace

Porozumění a větší efektivita se samozřejmě promítá i do úspor a minimalizace nákladů. S pomocí HR analýzy můžete např. zjistit, jací lidé Vám odchází v prvním roce a co je spojuje. Poté můžete využít tuto informaci již při náboru. Dokážete tak minimalizovat náklady spojené s fluktuací. Rovnou nabíráte kandidáty, u kterých je větší šance, že Vám náklady vrátí dříve, než od Vás odejdou.

Úspěšná predikce vývoje

Možnost predikce a odhadu dalšího vývoje

Porozumění tomu, proč a co se ve firmě odehrává, můžete využít i pro predikci budoucího vývoje. Co se děje s lidmi několik měsíců před tím, než odejdou? Co je trápí a o čem uvažují? Změňte budoucnost a udržte si klíčové lidi, například díky analýze potenciálu k fluktuaci. Rozšiřte své kompetence a cíleně ovlivňujte budoucnost své firmy.

Díky HR analýzám budete schopni úspěšně predikovat další vývoj.

HR analýzy přinášejí konkurenční výhodu. Využívejte Big Data pro svůj prospěch.

Konkurenční výhoda

Díky HR analýzám získáte skutečnou konkurenční výhodu

Tam, kde konkurence postupuje dle zvyklostí nebo intuitivně, Vy děláte přesná rozhodnutí a chytré kroky. Jste o krok napřed a umíte pro firmu získat a udržet ty nejlepší lidi.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.