Případové studie

Realizace průzkumu spokojenosti mezi rodiči žáků v ZŠ Dolní Břežany

Díky realizaci průzkumu spokojenosti mezi rodiči žáků základní školy dokáže vedení školy zjistit, jak jsou rodiče s fungováním školy spokojeni. Vedení tak snadno identifikuje prostor pro případné další vylepšení.

Stáhnout případovku

Měření spokojenosti rodičů se ZŠ
škola

Realizace Zaměstnaneckého průzkumu v ZŠ Dolní Břežany

Díky realizaci Zaměstnaneckého průzkumu dokáže vedení školy dělat efektivní kroky a návazná opatření, která umožňují nejen udržet, ale také zvýšit spokojenost, angažovanost a loajalitu zaměstnanců školy. Jasné výsledky – míra spokojenosti napříč tématy, vnořené analýzy mapující faktory ovlivňující angažovanost a loajalitu lidí, měření důležitosti témat atd. – poskytují důležitá data pro rozhodování a vedení tak může své další kroky postavit na datech.

Stáhnout případovku

Využití Job Matchingu při náboru obchodníků pro Allianz – SP

Při náboru obchodníků do společnosti Allianz – SP byla využita Psychodiagnostika, která po napasování na kompetenční profil firmy a využití Job Matchingu spolehlivě identifikovala potenciálně úspěšné kandidáty. Job Matching dokázal odhalit budoucí obchodníky, kteří již po 6 měsících dosahovali více než 2× větší produkce ve srovnání s kandidáty, jejichž kompetence byly s nastaveným profilem v nižším souladu. Společnost tedy zefektivnila proces náboru a zajistila nízkou fluktuaci zaměstnanců.

Stáhnout případovku

Implementace Psychodiagnostiky a Job Matchingu do náborového chatbota UniCredit Bank

Díky implementaci psychodiagnostických metod a Job Matchingu do chytrého náborového chatbota, dokáže UniCredit Bank rozpoznat předpoklady na pozici již v první fázi výběrového řízení. Umožňuje to zahrnout do výběrového procesu všechny kandidáty. Výrazně se také zkrátila doba trvání vlastního pohovoru i délka výběrového řízení (téměř o ½). V celkovém důsledku je náborový proces UniCredit Bank výrazně efektivnější jak pro manažery, tak pro samotné kandidáty a HR.

Stáhnout případovku

Online Psychodiagnostika jako nástroj pro snížení nákladů na výběr nových zaměstnanců

Klient se specifickými požadavky poptal vytvoření online psychodiagnostických testů na míru svým potřebám a na základě svých zkušeností s výběrem nových zaměstnanců. Klient spočítal své přímé náklady spojené s administrací tradiční diagnostiky ve formě tužka-papír na 200 Kč na jednoho neúspěšného kandidáta (čas strávený s kandidátem), přičemž kvalita kandidátů byla nízká a fluktuace v rámci prvních měsíců vysoká. Pro potřeby klienta byl navržen model vývoje online psychodiagnostické baterie na míru a dalšího provozu za minimální možnou cenu zohledňující pouze náklady na technickou podporu. Návratnost investice do vývoje na míru, včetně celkové customizace Portálu a jeho přizpůsobení grafickému manuálu klienta, byla již za 13 měsíců provozu.

Stáhnout případovku

Využití online diagnostiky pro identifikaci talentů (obchodních zástupců)

Po 9 měsících byl ukončen a vyhodnocen projekt na výběr kandidátů na pozici obchodní zástupce ve finanční oblasti, v rámci kterého bylo přijato 147 lidí. V tomto projektu se podařilo navrhnout optimální profil predikující úspěšnost obchodníka s vysokou spolehlivostí a platností.

Kandidáti identifikovaní modelem jako talentovaní dosahují více než dvojnásobného obratu oproti rizikovým. Došlo tak k zvýšení výkonu až o 100 % a snížení fluktuace až o 40 %. 

Stáhnout případovku

Psychodiagnostika pro výběr telefonních operátorů s vyšší výkonností a vyšší zákaznickou spokojeností

V rámci náboru telefonních operátorů do call center se podařilo identifikovat vzájemný vztah mezi vysokou „Aktivitou“ v Multifaktorovém osobnostním profilu a vysokým pracovním výkonem.

S pomocí Psychodiagnostiky se podařilo vybrat uchazeče, kteří měli vyšší šanci na pozici uspět. Při ověřování úspěšnosti uchazečů po nástupu bylo zjištěno, že aktivní telefonní operátoři mají o cca 25 % vyšší obchodní obrat a hodnocení zákaznické spokojenosti.

Stáhnout případovku

Online Psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců – finančních poradců

V rámci výběru kandidátů na pozice obchodních zástupců – finančních poradců byla využita diagnostická baterie tvořená testem Verbální zdatnost BASIC, Multifaktorovým osobnostním profilem a dotazníkem Kariérový kompas. Online Psychodiagnostika tvořila předstupeň před realizací Assessment center. Pilotní provoz, kterého se zúčastnilo 117 kandidátů, prokázal oprávněnost online psychodiagnostiky jako efektivního nástroje preselekce kandidátů před samotným Assessment centrem.

Stáhnout případovku

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.