Případové studie

Komplexní případová studie: Využití online diagnostiky pro identifikaci talentů (obchodních zástupců)

Po 9 měsících byl ukončen a vyhodnocen projekt na výběr kandidátů na pozici obchodní zástupce ve finanční oblasti, v rámci kterého bylo přijato 147 lidí.

V tomto projektu se podařilo navrhnout optimální profil predikující úspěšnost obchodníka s vysokou spolehlivostí a platností (90%).

Kandidáti identifikovaní modelem jako talentovaní dosahují měsíčně průměrného objemu smluv 2.189.447,- Kč.

Kandidáti, u nichž byl identifikován nízký potenciál k výkonu, dosahují měsíčně průměrný objem smluv 483.377,- Kč, tj. pouhých 22% z objemu dosahovaného „talenty“.

Online psychodiagnostika pro výběr pracovníků zákaznických center a call center

V rámci preselekce kandidátů na pozice pracovníků Call center a Zákaznických center byla navržena diagnostická baterie tvořená Testem pozornosti, Testem sluchové paměti a Abstraktním testem. Pilotní provoz s cílem ověřit platnost zvolené baterie, vytvořit normy a nastavit benchmark pro jednotlivé typy pozic, kterého se účastnilo 348 zaměstnanců, prokázal přímou souvislost mezi výsledky online psychodiagnostiky a hodnocením pracovníků přímým nadřízeným v praxi.

Online psychodiagnostika jako nástroj snížení nákladů na výběr nových zaměstnanců

Klient se specifickými požadavky poptal vytvoření online psychodiagnostických testů na míru svým potřebám a na základě svých zkušeností s výběrem nových zaměstnanců. Klient spočítal své přímé náklady spojené s administrací tradiční diagnostiky ve formě tužka-papír na 200,- Kč na jednoho neúspěšného kandidáta (čas strávený s kandidátem), přičemž kvalita kandidátů byla nízká a fluktuace v rámci prvních měsíců vysoká. Pro uspokojení potřeb klienta byl navržen model vývoje online psychodiagnostické baterie na míru a dalšího provozu za minimální možnou cenu zohledňující pouze náklady na technickou podporu. Návratnost investice do vývoje na míru, včetně celkové customizace Portálu a jeho přizpůsobení grafickému manuálu klienta, byla již za 13 měsíců provozu.

Online psychodiagnostika při výběru obchodních zástupců – finančních poradců

V rámci výběru kandidátů na pozice obchodních zástupců – finančních poradců byla využita diagnostická baterie tvořená testem Verbální zdatnost BASIC, Multifaktorovým osobnostním profilem a dotazníkem Kariérový kompas. Online psychodiagnostika tvořila předstupeň před Assessment centry. Pilotní provoz, kterého se zúčastnilo 117 kandidátů, prokázal oprávněnost online psychodiagnostiky jako efektivního nástroje preselekce kandidátů před samotným Assessment centrem.

Využití Success Factor Indexu pro nábor obchodníků s vysokým výkonem a nízkou fluktuací

V rámci náboru obchodních zástupců do bankovní společnosti byla využita psychodiagnostika pro vytvoření modelu, který je schopen velmi dobře predikovat obchodní výsledky obchodníka již během náboru. Společnost se tak může zaměřit na nábor pouze takových obchodníků, kteří mají vysoký potenciál pro dobré obchodní výsledky.

Online psychodiagnostika pro výběr telefonních operátorů s vyšší výkonností a vyšší zákaznickou spokojeností

V rámci náboru telefonních operátorů do call center se podařilo identifikovat vzájemná vztah mezi vysokou Aktivitou v Multifaktorovém osobnostním profilu a vysokým pracovním výkonem.

Podařilo se tak v rámci preselekce kandidátů vybrat uchazeče, kteří mají vyšší šanci uspět na pozici – při ověřování úspěšnosti uchazečů po nástupu bylo zjištěno, že aktivní telefonní operátoři mají o cca 25% vyšší obchodní obrat a hodnocení zákaznické spokojenosti.

Podrobnosti včetně grafů naleznete v příloze.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít