360° zpětná vazba – emoční inteligence 

Podpořte spolupráci lidí i týmů

360° zpětná vazba – emoční inteligence vychází z principů klasické „třistašedesátky“, kdy skupina lidí, typicky nadřízený, kolegové a podřízení, hodnotí zaměstnance dle předem definovaných oblastí. Kromě zpětné vazby skrze standardizované otázky mohou hodnotitelé také uvést otevřené komentáře, doporučení a ocenění svých kolegů, kterým je 360° zpětná vazba adresována. Hodnocený pracovník tak získává od svého okolí skutečně komplexní a vyváženou zpětnou vazbu zaměřenou na emoční inteligenci, kterou může porovnat s vlastním sebehodnocením.

V případě 360° zpětné vazby – emoční inteligence jsou otázky zaměřené na oblasti související s emoční inteligencí, tj. rozpoznání emocí u druhých, asertivitu, stress management a budování vztahů.

Právě tyto oblasti mapuje i standardizovaný test Emoční inteligence. Chcete-li získat skutečně komplexní zhodnocení emoční inteligence, zvolte kombinaci těchto dvou nástrojů. Díky nástroji 360° zpětná vazba – emoční inteligence získáte přehled o tom, jak vás vnímá okolí. Díky testu Emoční inteligence si zmapujete své předpoklady a schopnosti ve srovnání s širší populací.

360° zpětná vazba – emoční inteligence sleduje 4 hlavní kompetence

Asertivita

Prosazuje se účastník přiměřeně, nebo na úkor druhých? Je schopen adekvátně reagovat na agresivní chování? Umí vyjádřit svůj názor? A jak si poradí s kritikou či nabízenou pomocí? To jsou typické otázky vztahující se k asertivitě.

Stress management

Tato oblast otázek se orientuje na schopnost reagovat pod tlakem, pojmenovat priority a vést úkoly k řešení i za ztížených okolností. Zohledňuje také schopnost účastníka projevovat a ovládat své emoce ve vypjatých situacích.

Rozpoznání emocí u druhých

Dokáže účastník vnímat emoce ostatních a atmosféru v týmu? Umí je předvídat a dokáže se na věci podívat „očima druhých“?

Budování vztahů

Zajímá se účastník o druhé, respektuje jejich názory a je ochoten jim poradit? V této části také zjišťujeme schopnost zapojit sebe i ostatní do dění v týmu.

Přehledné a srozumitelné výstupní zprávy

Díky flexibilním možnostem reportů z 360° zpětné vazby namixujete výstupní zprávu snadno tak, aby z ní vytěžil maximum jak hodnocený, tak manažer či kouč.

Prověřená metodika a flexibilní online řešení

  • 360° zpětnou vazbu zaměřenou na emoční inteligenci realizujeme osvědčenou metodikou a online.
  • Kromě přednastavených otázek je prostor rovněž pro osobní komentáře a doporučení.
  • K dispozici jsou podrobné, snadno interpretovatelné výstupní zprávy, jejichž varianty si můžete zvolit.
  • Součástí výstupů je také srovnání vlastního sebenáhledu s hodnocením ostatními hodnotiteli.

Výstupy v různém detailu dle potřeb hodnotitele i hodnoceného

V rámci individuálních zpráv z 360° zpětné vazby – emoční inteligence si můžete zdarma vytvořit výstup z několika předdefinovaných kategorií. Jiný typ výstupní zprávy využijete pro hodnoceného, jiný pro nadřízeného a jiný pro kouče. Výstupy si můžete snadno sami nakombinovat přesně dle svých představ a potřeb. Na výběr máte desítky možných grafů a přehledů.

Kromě individuálních zpráv snadno zobrazíte i výstupy za celý tým. Můžete si vybrat ze dvou typů týmových výstupů buď tzv. komparativní porovnání hodnocených, nebo tzv. průměrový – souhrnný výstup za více hodnocených.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.