Job Matching

Vyberte ty, se kterými uspějete

  • Rozklíčujete, kdo je nejvhodnější kandidát pro konkrétní pozici
  • Zvýšíte výkonnost svých týmů
  • Objevíte skryté talenty
Máte pocit, že byste potřebovali některé své zaměstnance naklonovat? Potřebujete snížit fluktuaci? Chcete mít přehled o talentech na řadových pozicích uvnitř firmy? Využijte Job Matching. S jeho pomocí odhalíte, který z kandidátů se z pohledu osobnostních předpokladů na obsazovanou pozici hodí více a který méně. Snadno tak vyberete kandidáty, kteří uspějí.

Shoda s nároky na pozici

Umožňuje propojit výsledky dotazníků a testů s nároky dané pozice

Kvantifikace

Job Matching umožňuje kvantifikovat i měkké dovednosti a osobnostní charakteristiky

Přehledné srovnání

Umožňuje přehledné srovnání kandidátů

Fit s různými pozicemi

Nabízí porovnání vhodnosti vůči různým pozicím a náplni práce

Prioritizace kompetencí

Umožňuje prioritizaci a vážení různých požadavků mezi sebou

Komplexní posouzení

Nabízí možnost souhrnného výsledku za více dílčích Job Matchingů

Varianty produktu

Expertní Job Matching

Umožňuje porovnání kandidátů s předpřipravenými profily pro typické pracovní pozice. Můžete si ale vytvořit také profily vlastní, které zohlední specifika a potřeby Vaší firmy či týmu. Job Matching lze nastavit i podle kompetencí či firemních hodnot. S pomocí Expertního Job Matchingu ihned zjistíte, kdo má pro konkrétní pozici nejlepší osobnostní předpoklady.

Success Factor Index

S unikátní metodou Success Factor Index budete schopni spolehlivě přijímat lidi, u kterých lze predikovat také vysokou výkonnost či jiný měřitelný ukazatel úspěchu. Ve spolupráci s Vámi vytvoříme matematicko-statistický model, který umožní již při náboru odhalit, kdo uspěje a kdo spíše nikoli. Ušetříte tak nejen čas a náklady na nábor a adaptaci, ale navíc budete schopni rozpoznat ty potenciálně nejvýkonnější.

Reference

Ceník

Expertní Job Matching je zcela zdarma. Platíte pouze za využitou Psychodiagnostiku. Cena za Success Factor Index se odvíjí od konkrétního zadání. Kontaktujte nás na info@tcconline.cz a pojďme probrat Vaši konkrétní situaci.

Přejít na ceník

Ukázky

Jasné a srozumitelné výstupní zprávy v různém detailu

K dispozici jsou jak souhrnné, tak dílčí výstupní zprávy. V souhrnných naleznete srovnání kandidáta s předdefinovanými kritérii, které jsou z hlediska pracovní pozice klíčové. V detailních výstupních zprávách naleznete výsledky za jednotlivé psychodiagnostické metody zaměřující se na různé oblasti, jako jsou např.: osobnost, schopnost zvládat zátěž, kariérové směřování apod.

Sjednejte si schůzku

Více informací

Shoda s nároky na pozici

Umožňuje propojit výsledky dotazníků a testů s nároky dané pozice

Job Matching je ideální cesta pro propojení konkrétních a často velmi specifických nároků pracovních pozic s výstupy z diagnostiky. Nemusíte být expertem v interpretaci diagnostických dotazníků a testů. Job Matching Vám jednoduše ukáže, zda a jak moc se kandidát na danou pozici hodí.

Job Matching TCC online umožňuje zjistit shodu s nároky na pozici.

Job Matching umožňuje kvantifikovat i soft skills.

Kvantifikace

Job Matching umožňuje kvantifikovat i měkké dovednosti a osobnostní charakteristiky

V praxi se stává, že má každý kandidát jiné silné stránky a jiná rizika. Jak porovnat, v čem je ten který lepší a co obětovat spíše? Díky Job Matchingu získáte i za kompexní dotazníky jedno souhrnné číslo, které můžete porovnat s výsledky ostatních.

Přehledné srovnání

Umožňuje přehledné srovnání kandidátů

Job Matching umožňuje kvantifikovat jak shodu za dílčí dotazníky a testy, tak i napříč nimi. Díky tomu získáváte rychlý a jasný přehled a srovnání za jednotlivé kandidáty. Můžete se tedy snáze rozhodovat a máte stále nadhled i nad velmi komplexními výsledky. A pokud potřebujete jednat rychle, můžete cíleně oslovovat ty, kteří získali nejlepší skóre.

Job Matching TCC online: Přehledné výstupní zprávy přináší mj. porovnání kandidátů.

Job Matching TCC online: Přehledné výstupní zprávy ukazují také soulad s různými pozicemi či náplní práce.

Fit s různými pozicemi

Nabízí porovnání vhodnosti vůči různým pozicím a náplni práce

V rámci Job Matchingu nemusíte hledat shodu pouze s jednou konkrétní pozicí. Pokud máte vytvořeno Job Matchingů více, např. pro různé typy pozic, výsledky Vám okamžitě napoví, pro kterou z nich má kandidát nejlepší předpoklady. To může pomoci i při hledání talentů a lidí pro různé projekty v rámci firmy. Hledáte lidi kreativní nebo naopak systematické? Podívejte se na výsledky svých lidí optikou Job Matchingu.

Prioritizace kompetencí

Umožňuje prioritizaci a vážení různých požadavků mezi sebou

I když je Job Matching velmi jednoduchý na porozumění výsledkům, umožňuje velmi citlivé a chcete-li i propracované nastavení. Každá škála může mít pro celkové vyhodnocení jinou váhu, stejně tak jako každá metoda sama o sobě. Co je důležitější? Správná motivace, osobnostní předpoklady nebo třeba postoje a hodnoty? Každý Job Matching můžete nastavit jinak.

Job Matching umožňujem prioritizaci kompetencí.

Možnost souhrnného výsledku za více dílčích Job Matchingů

Komplexní posouzení

Nabízí možnost souhrnného výsledku za více dílčích Job Matchingů

Potřebujete komplexní posouzení? Informace, v čem je daný respondent nejlepší, pro Vás není dostačující? Potřebujete posoudit vhodnost ve více oblastech? Ať to jsou například klíčové kompetence, nebo firemní hodnoty, v rámci Job Matchingu můžete každou hodnotit zvlášť, a přitom vidět i celkovou shodu. Získáte tak např. užitečné vstupy pro další cílený rozvoj.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.