Assessment centrum, assessment testy / online testy pro Assessment centra

Assessment centrum představuje efektivní a moderní metodu výběru zaměstnanců na základě diagnostiky pracovní způsobilosti a potenciálu uchazeče.

Psychodiagnostické dotazníky a testy jsou velmi často důležitou metodou při realizaci Assessment centra. Zvláště v případě, kdy Assessment centrum probíhá online, je využití kvalitní Psychodiagnostiky, jako doplňkové metody, často doporučované.

Naše společnost TCC online by Vám ráda představila možnosti použití našich online diagnostických testů a dotazníků pro realizaci moderního Assessment centra. Získejte demo zdarma.

Hlavní výhody online Psychodiagnostiky v procesu Assessment centra

K čemu je možné využít online diagnostiku při realizaci Assessment centra?

  • Psychodiagnostické dotazníky a testy poskytují nový pohled na uchazeče prostřednictvím interpretace výstupů v oblasti osobnostních charakteristik, motivace a výkonnostních předpokladů.
  • Do výstupů se nepromítá subjektivní pohled hodnotitelů, což je pro úspěšné Assessment centrum důležité kritérium.
  • Rychle testují schopnosti a dovednosti kandidátů v různých oblastech, a tím šetří čas hodnotitelům v rámci vyhodnocení Assessment centra.
  • Dávají hodnotitelům možnost okamžitě pracovat s výsledky Psychodiagnostiky i během Assessment centra.
  • Odpadají náklady spojené s administrací dotazníků a testů ve formě tužka-papír.
  • Díky širšímu spektru zastoupených metod v Assessment centru získáte komplexnější obraz o kandidátovi.
  • Výstupní zprávy mohou představovat podklad pro zpětnou vazbu pro kandidáty.
  • Online diagnostika představuje způsob efektivního využití, „volného“ času ostatních kandidátů v době, kdy probíhají osobní pohovory nebo individuální modelové situace.
  • Mohou sloužit jako preselektivní nástroj pro Assessment centrum.

Více se o našich psychologických dotaznících a testech využitelných pro Assessment centrum můžete dozvědět zde: psychodiagnostické dotazníky a testy pro Assessment centrum.

Pokud se chystáte realizovat Assessment centrum, podívejte se i na nabídku služeb naší partnerské společnosti TCC. V rámci TCC group umíme nabídnout kompletní realizaci Assessment centra. Můžete využít také katalog modelových situací pro Assessment centrum pokud si ho chcete realizovat sami a hledáte inspiraci.

Moderní Assessment centrum lze realizovat také kompletně v online podobě. V těchto případech se využívá prostředí běžného internetového prohlížeče. Umožňuje to realizovat kvalitní výběr kandidáta a nábor i v situaci, kdy např. není možné cestovat. Online Assessment centrum je velice přínosné také při posuzování předpokladů a kompetencí kandidátů pro fungování ve vzdálených týmech nebo na home office.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Zaměstnanecké průzkumy pomohou při dosahování strategických cílů

09. 03. 2023

Možná jste zaslechli, že velkým zaměstnaneckým průzkumům „odzvonilo“ a trendem je rychlé a časté dotazování pracovníků...

Opět podporujeme Jeden svět. Perfeed zajistí zpětnou vazbu v rámci diváckého hlasování o filmech a debatách

07. 02. 2023

Také v letošním roce podporujeme Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se koná...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2023 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.