Assessment centrum, assessment testy / online testy pro Assessment centra

Assessment centrum představuje efektivní a moderní metodu výběru zaměstnanců na základě diagnostiky pracovní způsobilosti a potenciálu uchazeče.

Psychodiagnostické dotazníky a testy jsou velmi často důležitou metodou při realizaci Assessment centra. Zvláště v případě, kdy Assessment centrum probíhá online, je využití kvalitní Psychodiagnostiky, jako doplňkové metody, často doporučované.

Naše společnost TCC online by Vám ráda představila možnosti použití našich online diagnostických testů a dotazníků pro realizaci moderního Assessment centra. Získejte demo zdarma.

Hlavní výhody online Psychodiagnostiky v procesu Assessment centra

K čemu je možné využít online diagnostiku při realizaci Assessment centra?

  • Psychodiagnostické dotazníky a testy poskytují nový pohled na uchazeče prostřednictvím interpretace výstupů v oblasti osobnostních charakteristik, motivace a výkonnostních předpokladů.
  • Do výstupů se nepromítá subjektivní pohled hodnotitelů, což je pro úspěšné Assessment centrum důležité kritérium.
  • Rychle testují schopnosti a dovednosti kandidátů v různých oblastech, a tím šetří čas hodnotitelům v rámci vyhodnocení Assessment centra.
  • Dávají hodnotitelům možnost okamžitě pracovat s výsledky Psychodiagnostiky i během Assessment centra.
  • Odpadají náklady spojené s administrací dotazníků a testů ve formě tužka-papír.
  • Díky širšímu spektru zastoupených metod v Assessment centru získáte komplexnější obraz o kandidátovi.
  • Výstupní zprávy mohou představovat podklad pro zpětnou vazbu pro kandidáty.
  • Online diagnostika představuje způsob efektivního využití, „volného“ času ostatních kandidátů v době, kdy probíhají osobní pohovory nebo individuální modelové situace.
  • Mohou sloužit jako preselektivní nástroj pro Assessment centrum.

Více se o našich psychologických dotaznících a testech využitelných pro Assessment centrum můžete dozvědět zde: psychodiagnostické dotazníky a testy pro Assessment centrum.

Pokud se chystáte realizovat Assessment centrum, podívejte se i na nabídku služeb naší partnerské společnosti TCC. V rámci TCC group umíme nabídnout kompletní realizaci Assessment centra. Můžete využít také katalog modelových situací pro Assessment centrum pokud si ho chcete realizovat sami a hledáte inspiraci.

Moderní Assessment centrum lze realizovat také kompletně v online podobě. V těchto případech se využívá prostředí běžného internetového prohlížeče. Umožňuje to realizovat kvalitní výběr kandidáta a nábor i v situaci, kdy např. není možné cestovat. Online Assessment centrum je velice přínosné také při posuzování předpokladů a kompetencí kandidátů pro fungování ve vzdálených týmech nebo na home office.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.