Motivace zaměstnanců

Základním cílem každého manažera je mít pod sebou výkonné lidi. A takřka každý manažer ví, že výkon je podmíněn především motivací k práci. Ta se odvíjí od celé řady psychologických charakteristik jedince, jako je například osobnost, způsob zvládání zátěže – stresu, očekávání a životní cíle.

Role managementu

Velkou měrou ale výkon lidí ovlivňuje také manažer svým manažerským stylem. Vedení lidí vyžaduje celou řadu schopností a dovedností. Nejedná se o práci pro každého, a proto je důležité, aby i výběr manažerů, kteří velkou měrou ovlivňují výkon svých podřízených, byl kvalitní. Málokdy totiž firmu nepoloží neschopnost podřízených, ale právě špatné řízení. V TCC online jsme vyvinuli metodu, s jejíž pomocí lze snadno zmapovat, jaký manažerský styl daný uchazeč preferuje a zda bude v prostředí konkrétní firmy efektivní či nikoli. Tuto metodu reprezentuje dotazník Manažerský styl QUICK.

Osobnostní charakteristiky a zvládání zátěže – stresu

Jaké jsou tedy charakteristiky podmiňující motivaci zaměstnanců? V první řadě se jedná o soulad osobnosti jedince se zastávanou pozicí. Pro určitou pozici existují jisté osobnostní předpoklady podložené výzkumem v oblasti psychologie práce. Pro obchodníka je např. lepší, když je extravertní a komunikativní, zatímco IT konzultant může být klidně tichý a introvertní perfekcionista. Tyto předpoklady ale nejsou nutnou podmínkou úspěchu.

Dalším předpokladem pro dobrou motivaci zaměstnance je určitý styl zvládání zátěže. Motivovaní zaměstnanci myslí spíše na cíl svého snažení a překážky pro ně představují výzvu. Proto společnost TCC online přišla nejen s osobnostním dotazníkem v podobě Multifaktorového osobnostního profilu, ale také s Dotazníkem zvládání zátěže – stresu, který je určen pro zmapování typických reakcí na stres a užitečnosti z pohledu vyřešení zátěžové situace.

Kariérová očekávání

Pro dlouhodobou motivaci zaměstnance, která vychází z vnitřních potřeb zaměstnance, jsou podstatné jeho životní cíle a hodnoty, které vyznává. Pro tento účel byl vytvořen dotazník Kariérový kompas, který na osmi dílčích škálách pomáhá zjistit motivační strukturu jedince a odhaduje jeho předpoklady pro nejběžnější pozice ve firmách.

Success Factor Index

Skvělým řešením pro každou společnost je to řešení, které je jí ušito na míru. Nespoléháte se tak na obecné, i když většinou platné, předpoklady, ale můžete vyjít z toho, co je ve firmě vyzkoušené a osvědčené. Společnost TCC online pro tyto účely nabízí, jako jediná na trhu, specializovaná řešení na míru. Jedním z takových řešení je tzv. Success Factor Index.

Princip tohoto nástroje spočívá v tom, že Vašim stávajícím nejlepším zaměstnancům dáme vyplnit Psychodiagnostiku a stanovíme jaké charakteristiky a kompetence stojí za jejich úspěchy. Výsledný ideální profil následně použijeme jako kritérium pro výběr uchazečů. S pomocí nástroje Success Factor Index dosahujeme více než 90% spolehlivosti.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.