Motivace zaměstnanců

Základním cílem každého manažera je mít pod sebou výkonné lidi. A takřka každý manažer ví, že výkon je podmíněn především motivací k práci. Ta se odvíjí od celé řady psychologických charakteristik jedince, jako je například osobnost, způsob zvládání zátěže – stresu, očekávání a životní cíle.

Role managementu

Velkou měrou ale výkon lidí ovlivňuje také manažer svým manažerským stylem. Vedení lidí vyžaduje celou řadu schopností a dovedností. Nejedná se o práci pro každého, a proto je důležité, aby i výběr manažerů, kteří velkou měrou ovlivňují výkon svých podřízených, byl kvalitní. Málokdy totiž firmu nepoloží neschopnost podřízených, ale právě špatné řízení. V TCC online jsme vyvinuli metodu, s jejíž pomocí lze snadno zmapovat, jaký manažerský styl daný uchazeč preferuje a zda bude v prostředí konkrétní firmy efektivní či nikoli. Tuto metodu reprezentuje dotazník Manažerský styl QUICK.

Osobnostní charakteristiky a zvládání zátěže – stresu

Jaké jsou tedy charakteristiky podmiňující motivaci zaměstnanců? V první řadě se jedná o soulad osobnosti jedince se zastávanou pozicí. Pro určitou pozici existují jisté osobnostní předpoklady podložené výzkumem v oblasti psychologie práce. Pro obchodníka je např. lepší, když je extravertní a komunikativní, zatímco IT konzultant může být klidně tichý a introvertní perfekcionista. Tyto předpoklady ale nejsou nutnou podmínkou úspěchu.

Dalším předpokladem pro dobrou motivaci zaměstnance je určitý styl zvládání zátěže. Motivovaní zaměstnanci myslí spíše na cíl svého snažení a překážky pro ně představují výzvu. Proto společnost TCC online přišla nejen s osobnostním dotazníkem v podobě Multifaktorového osobnostního profilu, ale také s Dotazníkem zvládání zátěže – stresu, který je určen pro zmapování typických reakcí na stres a užitečnosti z pohledu vyřešení zátěžové situace.

Kariérová očekávání

Pro dlouhodobou motivaci zaměstnance, která vychází z vnitřních potřeb zaměstnance, jsou podstatné jeho životní cíle a hodnoty, které vyznává. Pro tento účel byl vytvořen dotazník Kariérový kompas, který na osmi dílčích škálách pomáhá zjistit motivační strukturu jedince a odhaduje jeho předpoklady pro nejběžnější pozice ve firmách.

Success Factor Index

Skvělým řešením pro každou společnost je to řešení, které je jí ušito na míru. Nespoléháte se tak na obecné, i když většinou platné, předpoklady, ale můžete vyjít z toho, co je ve firmě vyzkoušené a osvědčené. Společnost TCC online pro tyto účely nabízí, jako jediná na trhu, specializovaná řešení na míru. Jedním z takových řešení je tzv. Success Factor Index.

Princip tohoto nástroje spočívá v tom, že Vašim stávajícím nejlepším zaměstnancům dáme vyplnit Psychodiagnostiku a stanovíme jaké charakteristiky a kompetence stojí za jejich úspěchy. Výsledný ideální profil následně použijeme jako kritérium pro výběr uchazečů. S pomocí nástroje Success Factor Index dosahujeme více než 90% spolehlivosti.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.