Dotazník zvládání zátěže – stresu

ik_DZZPro tento dotazník můžete nyní zdarma využívat i týmové výstupy – klikněte pro více informací.

Dotazník zvládání zátěže – stresu je zaměřen na schopnosti zvládat zátěžové a stresující situace a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků na exponovaných pozicích a pozicích kladoucích vysoké nároky na stresovou odolnost.

Dotazník zvládání zátěže – stresu sleduje dvanáct základních strategií, jimiž lidé reagují na stres nebo zátěž. Jedinci tyto strategie zaujímají zpravidla zcela automaticky a mimovolně, tj. nejedná se o vědomou volbu na základě zvážení okolností a rozhodnutí. Osvojení resp. preference některých strategií nad jinými vzniká působením celé řady vlivů: předchozí zkušenosti, osobnostní charakteristiky, výchova, vliv vnějšího okolí, obranné mechanizmy atd. Cílem dotazníku je pomoci uvědomit si preferované strategie a v případě potřeby cíleně více využívat ty, které mají celkově pozitivní dopad na zvládání zátěže.

V rámci skupinových výstupů lze pomocí Dotazníku zvládání zátěže včas identifikovat skupiny ohrožené vyhořením nebo jinými riziky.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž textovou část zahrnující komentář k nejpreferovanějším strategiím, popis rizik vyplývajících z případného nadužívání dalších strategií a celkové zhodnocení vlivu použitých strategií včetně interpretace.

Tento oblíbený dotazník prošel v průběhu roku 2016 dalším vývojem a v dubnu 2017 jsme vydali jeho vylepšenou verzi č. 2.

Podstatná byla zejména změna konceptu škál směrem k jejich vyváženosti.
U každé strategie (škály) lze nyní nalézt její pozitivní i negativní projevy ve vztahu k její funkčnosti a využitelnosti při vyrovnávání se se stresem.
Ruku v ruce s touto změnou jde i přejmenování škál a odstranění jejich případných negativních konotací.
V neposlední řadě v rámci této revize došlo k rozšíření výstupních zpráv o doporučení a možnosti dalšího rozvoje. Díky těmto změnám nabyla tato metoda na své komplexnosti, vyváženosti a také na rozvojové a motivační stránce.

V roce 2021 byla metoda znovu aktualizována a kromě modernější grafiky výstupu a změny názvu jedné ze škál byla nastavena „oblast optimálního využívání“ tak, aby lépe identifikovala hranici, při jejímž překročení se již zmíněná strategie mění v rizikovou. Tato rizikovost je také pro snazší interpretaci zachycena přímo v popiscích škál grafu.

 

logo_TACR_zakl (2)

Jsme také pyšní, že verze č. 2 tohoto moderního dotazníku byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.

Vyplnění dotazníku trvá cca 10-15 minut (78 otázek)

Více než 10 000 testovaných

Dostupné jazyky

Čeština Slovenština Angličtina

Ukázky individuálních výstupů

Ukázky týmových výstupů

Manuál

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt