Zdroje stresu

15–20 minut

česky slovensky anglicky

Dotazník Zdroje stresu mapuje zdroje psychické zátěže v osobním i pracovním životě. Dotazník je určen pro diagnostiku v rámci osobního rozvoje pracovníků, a to zejména těch, kteří jsou ve zvýšené míře vystaveni psychické zátěži. Lze využít například pro prevenci syndromu vyhoření.

Dotazník Zdroje stresu mapuje celkem 7 faktorů v pracovní a 7 faktorů v osobní oblasti. Každý z těchto faktorů je sledován z hlediska emočního naladění a míry stresu, kterou v člověku vyvolává. Díky tomu umožňuje dotazník Zdroje stresu určit, které oblasti v našem životě jsou pro nás nepříjemné a stresující, které nás motivují k vyššímu výkonu a které nám pomáhají se se stresem vyrovnat.

Cílem dotazníku je umožnit respondentům uvědomit si, které oblasti v jejich životě přispívají k jejich zvýšené hladině stresu a které jim naopak přinášejí v životě radost a umožňují případné dopady stresu mírnit.

Dotazník Zdroje stresu je navíc propojen s Dotazníkem zvládání zátěže – stresukterý mapuje strategie využívané v kontaktu se stresovou situací.
Tato kombinace umožňuje identifikovat strategie zvládání stresu, které jsou potenciálně efektivní pro oblast, která v respondentovi vyvolává zvýšenou stresogenní reakci, a informuje nás o tom, do jaké míry tuto strategii daný člověk využívá.

Vznik dotazníku Zdroje stresu byl umožněn díky finanční podpoře TA ČR.

Ukázkové výstupní zprávy a manuál

Individuální výstupní zprávy

Manuál

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.