Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Multifaktorový osobnostní profil

10–15 minut | více než 20 000 uživatelů | týmové výstupy zdarma

česky slovensky anglicky polsky německy francouzsky bulharsky chorvatsky maďarsky rumunsky
Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Multifaktorový osobnostní dotazník je základním dotazníkem zaměřeným na osobnost dotazovaného s širokým využitím napříč všemi oblastmi personalistiky a práce s lidskými zdroji. Je výchozím stavebním kamenem komplexnějších diagnostických baterií.

Multifaktorové osobnostní dotazníky vypovídají zejména o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, způsobu rozhodování a preferovaných činnostech, čímž dávají základní rámec pro hledání prostoru pro další rozvoj. Dotazník vychází z oblíbené koncepce MBTI, kterou rozšiřuje o další čtyři bipolární škály. Díky tomu dokáže popsat až 6561 typů osobnosti.

Tento osobnostní dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž obsáhlou textovou část zahrnující interpretaci celkového profilu, identifikaci výhod a možných rizik, rozvojová doporučení a v případě předdefinovaného optimálního profilu rovněž srovnání výsledků s optimem.

Multifaktorový osobnostní dotazník vytváří základ pro užití a interpretaci dalších specializovaných metod. Doporučujeme jej jako výchozí pro sestavení komplexní diagnostické baterie s dalšími osobnostními testy.

Pro tento osobnostní dotazník můžete zdarma využívat také týmové výstupy.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2023 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.