Press test

Časově omezeno: max. 15 minut

česky slovensky anglicky

Press test patří mezi výkonové testy a je určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících dobrou kapacitu myšlení, bystrost, pružnost úsudku, všímavost vůči možnostem a variantám a schopnost rychle se rozhodovat a nacházet řešení i v nestandardních situacích. Cílovou skupinou jsou tedy lidé pohybující se v dynamickém prostředí, kandidáti do tzv. skupin talentů a podobně.

Test obsahuje různé typy úloh sytící předpoklady z oblasti abstraktního, verbálního, numerického myšlení a vizuální představivosti. Test je časově limitován. V průběhu vyplňování je na respondenta vyvíjen tlak průběžným upozorňováním na běžící čas.

Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu a srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou.

Test je časově omezen. Jeho vyplnění trvá maximálně 15 minut čistého času. Časový limit nezahrnuje dobu, po kterou se respondent seznamuje s instrukcemi.

Ukázkové výstupní zprávy a manuál

Individuální výstupní zprávy

Manuál

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.