Obchodní profil FULL

25–30 minut | týmové výstupy zdarma

česky slovensky anglicky

Dotazník Obchodní profil FULL je určen pro diagnostiku obchodníků a kandidátů na obchodní pozice.

Dotazník je zaměřen na dvanáct základních obchodních kompetencí rozdělených do třech oblastí: ZÁKAZNÍK, NABÍDKA, PRODEJ. Jednotlivé obchodní kompetence jsou pak sledovány na pozadí nezbytných předpokladů a konkrétních dovedností, včetně identifikace vědomé potřeby rozvoje dílčích kompetencí.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu také srovnání s předdefinovanými minimálními požadavky, konkrétní praktická doporučení dalšího rozvoje včetně stanovení priority a vhodné metody rozvoje a dále také identifikaci tzv. úzkých míst a akcelerátorů v rámci obchodního procesu. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. kompetenční dotazník, obsahuje kontrolní škály upozorňující na případnou nižší platnost výstupů ať už způsobenou menší konzistencí odpovědí nebo snahou volit sociálně žádoucí odpovědi.

K dotazníku Obchodní profil FULL jsou zdarma k dispozici také týmové výstupy.

Dotazník Obchodní profil FULL doporučujeme administrovat společně s dotazníkem Kariérový kompas. Alternativou k dotazníku Obchodní profil FULL může být jeho zkrácená a zjednodušená verze Obchodní profil QUICK zaměřená pouze na obchodní dovednosti.

Ukázkové výstupní zprávy a manuál

Individuální výstupní zprávy

Manuál

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.