Obchodní profil QUICK

15–20 minut | týmové výstupy zdarma

česky slovensky anglicky

Dotazník Obchodní profil QUICK je určen pro diagnostiku obchodníků a kandidátů na obchodní pozice.

Dotazník je zaměřen na dvanáct základních obchodních kompetencí rozdělených do třech oblastí: ZÁKAZNÍK, NABÍDKA, PRODEJ. Dotazník sleduje aktuální úroveň kompetencí i vědomou potřeby rozvoje dílčích kompetencí.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu také srovnání s předdefinovanými minimálními požadavky a konkrétní praktická doporučení dalšího rozvoje včetně stanovení priority a vhodné metody rozvoje. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. kompetenční dotazník, obsahuje kontrolní škály upozorňující na případnou nižší platnost výstupů ať už způsobenou menší konzistencí odpovědí nebo snahou volit sociálně žádoucí odpovědi.

Dotazník Obchodní profil QUICK doporučujeme administrovat společně s dotazníkem Kariérový kompas. Alternativou k dotazníku Obchodní profil QUICK může být jeho rozšířená verze Obchodní profil FULL zaměřená na obchodní dovednosti i jejich nutné předpoklady.

Pro dotazník Obchodní profil QUICK můžete zdarma využívat také týmové výstupy.

Ukázkové výstupní zprávy a manuál

Individuální výstupní zprávy

Manuál

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.