PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK)

15–20 minut | týmové výstupy zdarma

česky slovensky anglicky
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) mapuje způsob komunikace a chování jedince při řešení standardních i náročných komunikačních situací v pracovním prostředí, a to jak v užším týmu mezi známými kolegy, tak i mezi novými či méně známými lidmi. Je tak vhodným nástrojem pro diagnostiku a rozvoj interpersonálních dovedností všech zaměstnanců.

Dotazník obsahuje 12 základních škál rozdělených do 4 oblastí odpovídajících hlavním kritériím asertivní komunikace: přiměřené sebeprosazování, schopnost stát si za svým rozhodnutím či názorem a nenechat se manipulovat, dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a schopnost budovat a rozvíjet společenské vztahy.

Dotazník poskytuje přehledný výstup v podobě grafu celkové míry asertivity, současně nabízí detailnější pohled na jednotlivé oblasti s rozlišením míry asertivity ve vztahu k blízkým a cizím lidem. Součástí výstupu je i interpretace celkového profilu, včetně identifikace výhod a doporučení. Dotazník dále pracuje se dvěma kontrolními škálami, které umožňují odhalit jednak tendenci k agresivním projevům v komunikaci, jednak potřebu vypovídat o sobě pozitivně a volit sociálně žádoucí odpovědi.

K tomuto dotazníku můžete zdarma využívat také týmové výstupy.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.