dotazník Pracovní styl – ikona

Pracovní styl

10–15 minut

česky slovensky anglicky polsky německy bulharsky chorvatsky maďarsky rumunsky
dotazník Pracovní styl – ikona

Pracovní styl odpovídá na otázky, jaký přístup k práci a plnění úkolů můžeme od daného člověka očekávat. Mapuje, jakým způsobem pracuje, kde jsou jeho hlavní přednosti a výhody, kde se ukrývají možné nevýhody a rizika, co pro optimální výkon potřebuje a jakým způsobem přistupuje k řešení úkolů. Patří sem osm bipolárních škál jako např. Důkladnost vs. Rychlost nebo Disciplinovanost vs. Improvizace.

Dotazník je určen pro široké spektrum pracovních pozic.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafů a obrázků rovněž obsáhlou textovou část týkající se výhod, rizik i rozvojových doporučení. Rovněž obsahuje dvě kontrolní škály.

Dotazník Pracovní styl doporučujeme administrovat společně s Multifaktorovým osobnostním profilem a Kariérovým kompasem.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.