Test pozornosti – ikona

Test pozornosti

Časově omezeno: max. 35 minut

česky slovensky anglicky
Test pozornosti – ikona

Test pozornosti je zaměřen na přesnost, respektive chybovost práce pod časovým tlakem a na koncentraci pozornosti v rámci stereotypní činnosti. Na rozdíl od klasických testů pozornosti zahrnuje různě zaměřené subtesty a sleduje pozornost v dlouhodobějším časovém úseku. Test je primárně určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících maximální přesnost práce a dlouhodobé soustředění se na samostatnou, převážně administrativní a opakující se činnost.

Test obsahuje tři subtesty zahrnující různé typy úloh (celkem 7 typů úloh). Každá úloha je časově omezena, a to limitem 5 minut. V rámci tohoto časového limitu je úkolem respondenta podat maximální možný výkon jak z hlediska přesnosti práce, tak i celkové produkce.

Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu, srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou a srovnání úspěšnosti napříč třemi subtesty.

Ukázkové výstupní zprávy a manuál

Individuální výstupní zprávy

Manuál

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.