dotazník Pracovní cyklus – ikona

Pracovní cyklus

10 minut

česky slovensky anglicky
dotazník Pracovní cyklus – ikona

Pracovní cyklus mapuje, jak velký důraz klade daný člověk na jednotlivé fáze činnosti. Při řešení většiny pracovních problémů či úkolů totiž procházíme v optimálním případě několika fázemi řešení – od identifikace problému po zhodnocení výsledku. 

Dotazník přináší informace o tom, co je pro člověka z hlediska pracovního cyklu typické, které fáze akcentuje nadměrně či které může naopak podceňovat. 

Dotazník je určen pro široké spektrum pracovních pozic a může inspirovat, jak náš profil efektivněji využít či jak zvýšit pracovní efektivitu.

Dotazník Pracovní cyklus doporučujeme administrovat společně s Pracovním stylem

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.