Dotaznik komunikačního stylu – asertivity (LIFE)

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (LIFE)

15–20 minut | týmové výstupy zdarma

česky slovensky anglicky polsky německy francouzsky bulharsky chorvatsky maďarsky rumunsky
Dotaznik komunikačního stylu – asertivity (LIFE)

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (LIFE) sleduje čtyři základní oblasti využití asertivity při řešení standardních i náročných komunikačních situací: přiměřené sebeprosazování, schopnost stát si za svým rozhodnutím či názorem a nenechat se manipulovat, dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a schopnost budovat a rozvíjet společenské vztahy.

Teoretický základ Dotazníku komunikačního stylu vychází z moderního pojetí asertivity. Dotazník je určen jak pro pracovní diagnostiku všech pozic náročných na jednání (poskytování zpětné vazby, vyjednávání s dodavateli, jednání se zákazníky, vyřizování reklamací, řízení projektů a další), tak i pro oblast poradenství.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě celkového vyjádření míry asertivity, souhrnného a dílčího grafu také textovou část zahrnující jak interpretaci celkového profilu, tak i identifikaci výhod a doporučení. Dotazník pracuje se dvěma kontrolními škálami, včetně kontroly případné tendence k agresi, tedy prosazování se na úkor druhých.

Pro tento osobnostní dotazník můžete zdarma využívat i týmové výstupy.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.