Obchodní kompetence


Lidé s obchodními dovednostmi jsou podstatní pro prakticky všechny firmy. Do značné míry spoluurčují ekonomickou úspěšnost firmy. Samozřejmě nejsou jediným měřítkem úspěchu, ale organizace bez lidí s obchodními dovednostmi jsou málokdy ekonomicky úspěšné.

Jak ale objektivně určit obchodní dovednosti a změřit je, abyste najali toho pravého kandidáta na obchodníka? Jak lze zjistit, jaké faktory vstupují do složitého mixu obchodních dovedností a předurčují úspěšnost obchodníka?

Modelování faktorů úspěchu

Společnost TCC online nabízí hned několik nástrojů, které vám umožní tyto faktory identifikovat a efektivně změřit. Jedním z často užívaných nástrojů je tzv. success factor index zjišťovaný za pomocí modelování faktorů úspěchu.

S více než 90% pravděpodobností dokážeme vytvořit model úspěchu založený na stávajících úspěšných obchodnících dané firmy. U těchto úspěšných obchodníků vytvoříme profil jejich kompetencí, se kterým následně srovnáváme uchazeče o obchodní pozice. Logika za tímto přístupem je velmi prostá a přitom spolehlivá – identifikujeme ty uchazeče, kteří jsou z hlediska svých kompetencí a osobnostních předpokladů podobní svým úspěšným kolegům.

Multifaktorový osobnostní profil

Dalším spolehlivým zdrojem pro identifikaci úspěšných obchodníků jsou pak námi vyvinuté validní a reliabilní dotazníky. Využít se zde dá například Multifaktorový osobnostní profil, s jehož pomocí můžeme nahlédnout do osobnosti uchazeče a zjistit tak, zda je například dostatečně průbojný a sebevědomý, aby dokázal určitý produkt prodat.

Společnost TCC online ale disponuje i dotazníky určenými specificky pro výběr na pozici obchodníka. Jedná se o Obchodní profil FULL a Obchodní profil QUICK. Rozdíl mezi oběma verzemi spočívá v tom, že FULL verze obsahuje předpoklady i dovednosti pro obchodní pozice, zatímco QUICK verze mapuje pouze dovednosti.

Obchodní profil

FULL verze je tedy vhodná především tam, kde nehledáme už “hotové” obchodníky, kteří dovedou prodávat, ale jde nám i o nábor talentů, kteří ještě své předpoklady nepřetavili v obchodní dovednosti. Další oblastí, kde se vyplatí uvažovat o FULL verzi Obchodního profilu, je rozvoj stávajících obchodníků, kdy dokážeme spolehlivě určit, který z uchazečů má předpoklady pro rozvoj, díky čemuž lze přesně zacílit různé rozvojové programy jen na ty jedince, kteří mají předpoklady k rozvoji.

Ať už hledáte talenty, kteří se mohou profilovat a rozvíjet, nebo chcete osvědčenou kvalitu v podobě otřelého obchodního zástupce, TCC online má nástroje, které vám mohou výběr velmi ulehčit a uspořit tak nemalé finanční náklady na uchazeče, kteří by nepodávali požadovaný výkon.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.