Testování kandidátů / uchazečů

Setkali jste se někdy ve Vaší praxi se situací, kdy se Vám na inzerovanou pracovní pozici přihlásilo velké množství uchazečů a nebylo ve Vašich silách (ani po prvotní pre-selekci uchazečů) se dostatečně odpovědně zabývat každým z kandidátů? Pokud je Vám tato situace dobře známá, tak právě pro Vás jsou určeny online psychologické nástroje společnosti TCC online.

Rádi bychom Vám nabídli pro testování kandidátů / uchazečů naše psychodiagnostické dotazníky a testy.

Pomocí těchto online testů a dotazníků můžete v krátké době otestovat velký počet uchazečů a získat tak relevantní data pro Vaši další personální práci.

Psychodiagnotické testy a dotazníky vyvinuté psychology pro účely pracovní praxe mohou sloužit jako nástroj pro počáteční preselekci, stejně tak je lze využít jako rychlý a kvalitní nástroj testování vybraných uchazečů, popř. dokonce mohou pomoci při identifikaci rozvojových potřeb Vašich stávajících pracovníků.

TESTOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA MANAŽERSKÉ POZICE

Pečlivý výběr pracovníků na manažerské pozice je obzvláště důležitý, protože právě kvalitní práce manažerů se pozitivně odráží na celkových výsledcích společnosti. Proto naši psychologové vyvinuli testové baterie pro různé druhy manažerských pozic tak, aby výsledky testování přesně odpovídaly Vašim praktickým potřebám. Naše dotazníky a testy Vám umožní identifikovat talenty na manažerskou pozici, team leadera, manažera obchodního týmu, či středního manažera.

TESTOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA OBCHODNÍ POZICE

Úspěšní obchodníci mohou zajistit společnosti pravidelný zisk, snížit problémy s častou fluktuací a přispět k budování dobrého jména společnosti. Díky našim psychologickým testům a dotazníkům se můžete dozvědět, zda Vaši kandidáti mají znalosti a dovednosti potřebné pro výkon obchodní pozice, zda jejich osobnostní nastavení je v souladu s výkonem dané pozice nebo zda jsou dostatečně motivování pro práci obchodníka. Praktické uplatnění psychodiagnostických nástrojů TCC online při výběru kandidátů na obchodní pozice a jejich následnou úspěšnost si můžete prohlédnout zde: případové studie.

TESTOVÁNÍ KANDIDÁTŮ NA VÝKONNÉ POZICE

Nabízíme také testové balíčky zaměřené na výkonné pozice – pracovníci kontaktních míst, např. operátory do call centraadministrativní pracovnícipozice náročné na pozornost a práci s daty, pozice s důrazem na týmovou práci, pozice náročné na stres a odolnost vůči zátěži. Zabýváme se testováním pozornosti, zvládání zátěže, verbální zdatností, abstraktního myšlení, sluchové paměti nebo týmového nastavení.

TESTOVÁNÍ KANDIDÁTŮ SPECIALISTŮ

Nabízíme také dotazníky a testy pro budoucí specialisty a odborníky a pro produktové manažery. Balíčky mapují vedle základních osobnostních předpokladů, kariérních ambicí a týmového profilu, také specifické schopnosti, které tvoří základ pro další profesní růst.

Také ve Vaší společnosti můžete využít ověřené testové baterie při výběru kandidátů pro manažerské, obchodní, výkonné pozice či pro specialisty. Další informace o našich výhodných sadách dotazníků a testů můžete nalézt zde v přehledu balíčků dotazníků a testů pro kandidáty.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.