Psychologické testování zaměstnanců

Psychologické testy pro zaměstnance

Online psychologické testy pro testování zaměstnanců se čím dál častěji uplatňují v každodenní praxi personalistů. Personalisté tak s velmi nízkými časovými i finančními náklady dokáží odhalit, kterým zaměstnancům a v jakých oblastech by se měli prioritně věnovat. Personalista tak vytěžením dat z psychologických testů po otestování zaměstnance dokáže snížit fluktuaci zaměstnanců nebo vytipovat talenty na novou pozici ve vlastních řadách.

V dnešní době se objevují stále nové aplikace psychologického testování zaměstnanců. Jednou z nich je i využití funkce nazývané Job Matching.

Job Matching a psychologické testy zaměstnanců

Pomocí psychologického testování zaměstnanců dokážete s vysokou mírou pravděpodobnosti předpovědět, jak se zaměstnanci bude dařit na nějaké pozici.

Jak toho může personalista využít? Představme si například personalistu, který marně hledá kandidáta na nějakou vyšší pozici. Manažer na personalistu tlačí, ten ale v dnešní době jen velmi obtížně shání kandidáty. Firma má přitom velké množství řadových zaměstnanců (pracovníci call centra, pracovníci na přepážce, apod.). Je možné, že mezi nimi je někdo, kdo by danou pozici zastával velmi dobře a na jehož pozici by se snáze hledala náhrada. Jak ale takového zaměstnance snadno rozpoznat? Přichází na řadu zmiňované psychologické testování.

Personalista požádá o vyplnění vybraných psychologických dotazníků a testů stávající zaměstnance, kteří pracují na obdobné pozici, kterou teď potřebuje obsadit. Zároveň personalista zjistí, kteří z těchto zaměstnanců jsou nejvíce úspěšní a kteří nejméně. Personalista následně vytvoří profil ideálního kandidáta – na základě toho, jaké osobnostní charakteristiky mají nejúspěšnější zaměstnanci, si takového ideálního zaměstnance definuje – má být spíš introventní nebo extroventní, jak má zvládat zátěž, jaká má být jeho motivace k práci atd. Je možné takto nadefinovat přes 100 různých osobnostních a povahových rysů.

Následně zašle příslušné psychologické testy řadovým zaměstnancům. Ti je postupně vyplňují a personalista velmi přehledně vidí, jak se který řadový zaměstnanec osobnostně podobá zvolenému ideálnímu zaměstnanci.

Následně personalista může tyto psychologické výstupy využít a dále se primárně věnovat zaměstnancům, kteří se z osobnostního pohledu jeví jako největší talenti na danou pozici.

Podívejte se na nabídku psychologických testů pro zaměstnance od TCC online  a na další info o produktu Job Matching

psychologické testování zaměstnanců

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.