Job Matching

Vyberte ty, se kterými uspějete

Job Matching

Zaměřovat se při obsazení pozice z větší části na soft skills kandidáta je stále častějším trendem ve většině odvětví. Nepropásněte ho.

Máte občas pocit, že byste potřebovali některé zaměstnance naklonovat? Potřebujete snížit fluktuaci? Chcete mít přehled o talentech na řadových pozicích uvnitř firmy?

Využijte Job Matching. Dokážete předpovědět, který z kandidátů se z pohledu osobnostních předpokladů na obsazovanou pozici hodí více a který méně. Snadno tak vyberete kandidáty, kteří mají nejlepší předpoklady danou pozici vykonávat a u kterých je největší pravděpodobnost, že je práce bude bavit a vydrží na pozici nejdéle. Vybírat můžete ať už z externích kandidátů nebo hledat skryté talenty uvnitř firmy.

 • Přes 100 možných osobnostních charakteristik
 • Nastavení optimální profilu expertně či na základě statistiky
 • Snadná identifikace talentů

CO VÁM VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJE JOB MATCHING PŘINESE?

 • Rozklíčujete, kdo je nejvhodnější kandidát pro konkrétní pozici
 • Zvýšíte výkonnost Vašich týmů
 • Objevíte skryté talenty
 • Poznáte, jaké předpoklady má kandidát na danou pozici
 • Zjistíte, zda se kandidát hodí i na jiné pozice, než právě obsazujete
 • Ideální kandidáty odhalíte dříve než konkurence
 • Snížíte fluktuaci –zaměstnance bude více bavit práce, pro kterou mají předpoklady

Správní lidé na správných židlích?

S Job Matchingem poznáte ty nejvhodnější kandidáty pro Vaše konkrétní pracovní pozice

Job Matching od TCC online je flexibilní nástroj, se kterým dokážete rychle identifikovat důležité charakteristiky kandidátů/zaměstnanců dle předem nastavených kritérií.

Naše nástroje Vám umožní změřit a nastavit profil kandidáta ve více než 100 osobnostních předpokladech a kompetencích.

SNÍŽENÍ FLUKTUACE

OKAMŽITÁ IDENTIFIKACE TALENTŮ

ikona lidi

Jak to funguje

 • Ideální profil

  ▪ v první fázi vytvoříte profil ideálního kandidáta ▪ můžete využít předpřipravených profilů, vytvořit si vlastní nebo pro Vás vytvoříme profil na míru

 • Online vyplňování

  ▪ kandidát vyplní přidělenou online psychodiagnostiku ▪ ihned po vyplnění máte k dispozici výstupy

 • Identifikace nejlepších

  ▪ v souhrnných výstupních zprávách naleznete informace o shodě s ideálním profilem ▪ k dispozici jsou také detailní výstupní zprávy zaměřující se na např. na osobnostní nastavení, kariérové směřování atd.

Případová studie – hledáte obchodní zástupce? Miřte na ty úspěšné!

Pomocí metody SFI jsme se podíleli na realizaci náboru obchodních zástupců v bankovním sektoru. Na základě sebraných dat byl vytvořen matematický model, který predikoval úspěšnost obchodníka s vysokou spolehlivostí a platností (90 %). Kandidáti identifikovaní modelem jako talentovaní dosahují měsíčně průměrný objem smluv 2 189 447 Kč. Kandidáti, u kterých byl identifikován potenciál k výkonu nízký, dosahují měsíčně průměrný objem smluv 483 377 Kč, tj. pouhých 22 % z objemu dosahovaného ,,talenty”.

Job matching modely

Success factor index

V rámci Success Factor Indexu naši odborníci na psychometrii a matematicko-statistickou analýzu ve spolupráci s Vaší společností připraví na základě propojení business dat a psychodiagnostiky psychologický profil přesně na míru dané pozici. Získáte tak profil, který s přesností blížící se 100 % predikuje z hlediska osobnostního charakteristik úspěšnost kandidáta na dané pozici – jak bude úspěšný, s jakou pravděpodobností odejde. Získáte tak na trhu zcela jedinečný produkt, který dokáže rapidně zvýšit výkon nově přijatých zaměstnanců a snížit jejich fluktuaci. Tvorba tohoto modelu vyžaduje Vaši kooperaci. Aby byl model přesný, je třeba mít vzorek alespoň 40 zaměstnanců na dané pozici – není ale nutné, aby bylo tolik zaměstnanců v daný okamžik na pozici, data je možné sbírat průběžně v čase.

Expertní job matching

V rámci Expertního Job Matchingu psychologové naší společnosti vytvořili na základě našeho firemního know-how a bohaté zkušenosti s psychologickými profily zaměstnanců celou škálu předpřipravených psychologických profilů pro typické pracovní pozice. Najdete zde profil typického obchodníka, manažera, atd.  Je ale nutné upozornit, že takto připravený profil není nikdy zcela přesný. Je připraven na typizovanou pozici. Naše zkušenosti ukazují, že například velmi úspěšný obchodník v jedné společnosti může v jiné společnosti patřit k průměru – roli může hrát mnoho faktorů – odlišná firemní kultura, způsob prodeje, jiný produkt a další. Každý profil ale můžete snadno upravit nebo můžete vytvořit zcela vlastní, přesně na míru vašim firemním potřebám – je to jen na Vás. V případě specifičtějších požadavků je k dispozici naše podpora, rádi Vám poradíme s vytvořením nového profilu. K zavedení tohoto modelu vaše společnost nemusí udělat téměř nic, ozvěte se nám a během pár hodin bude moct Vaše společnost těžit z výhod Job Matchingu.

Přínosy Job Matchingu

Podporuje rychlý a cílený nábor

Pomocí modelů pro Job Matching (Expertní Job Matching, Success Factor Index) rychle identifikujete potencionálně nejvhodnější kandidáty z hlediska osobnostních předpokladů. Jakmile kandidát dokončí vyplňování psychodiagnostických dotazníků a testů, máte ihned k dispozici jeho výsledky.

Detailní a souhrnné zprávy

K dispozici jsou jak souhrnné, tak dílčí výstupní zprávy. V souhrnných naleznete srovnání kandidáta s předdefinovanými kritérii, které jsou z hlediska pracovní pozice klíčové. V detailních výstupních zprávách naleznete výsledky za jednotlivé psychodiagnostické metody zaměřující se na různé oblasti (osobnost, schopnost zvládat zátěž, kariérové směřování), popis silných stránek a rizik.

Identifikace skrytého potenciálu

Pro kandidáta/zaměstnance přehledně vidíte, na jaké pozice se z hlediska osobnosti jak hodí. Rychle tak například zjistíte, zda kandidát, který se neúspěšně uchází o některou pozici, nemá dobré předpoklady pro jinou otevřenou pozici. Snadno tak i můžete plánovat kariérní směřování Vašich zaměstnanců.

Flexibilní vyhledávání kandidátů

Portál umožňuje srovnávat kandidáty napříč projekty. Tedy můžete mezi sebou všechny testované osoby porovnávat. Toto srovnávání umožňuje prakticky a operativně reagovat na konkrétní kandidáty a jejich osobnostní předpoklady, stejně tak na aktuální potřeby společnosti.

ŘEKLI O NÁS

 • Success Factor Index využíváme již druhým rokem pro nábor obchodníků ještě před Assessment centrem, kdy jsou linky zasílány kandidátům k vyplnění nebo jej vyplní osobně v kanceláři daného regionu. Model byl vytvořen přímo na míru, máme tak možnost predikovat a srovnávat úspěchy obratu konkrétně u našich spolupracovníků. Ve většině případů se odhad úspěšnosti potvrdí. Tento index se stává stále úspěšnějším, kromě personálního oddělení ho nově využívají také manažeři především v adaptačním období a pro další rozvoj obchodníků. SFI nám pomohl nejen s úsporou času a peněz, ale díky němu se zvýšila i kvalita nováčků, což je kritérium, na kterém si naše firma zakládá.

  Veronika JurkováSpecialista v oblasti náboru / ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
 • Jako data driven firma vyhledáváme řešení, která jsou měřitelná, objektivní a v čase je možnost sledovat jejich efektivitu a přínos. TCC online nám pomohlo tohoto docílit v rámci celkového zkvalitnění náboru, a to konkrétně propojením online diagnostiky na naše klíčové kompetence, jejich měření a benchmark na top performery Rohlíku.logorohlik

  Zuzana MelicheríkováHR ředitelka Rohlik.cz

Cena

Expertní Job Matching – tento produkt je zcela zdarma, platíte jen za využitou Psychodiagnostiku

Success Factor Index – zaplatíte nízký iniciační poplatek, na výši se dohodneme dle specifik Vaší společnosti. Dále je už provoz produktu zdarma, platíte jen za využitou Psychodiagnostiku.

Chcete se dozvědět více?

Přemýšlíte, zda by i pro Vás a Vaše potřeby byly modely Job Matchingu vhodné? Velmi rádi se s Vámi setkáme, nasdílíme naše zkušenosti a know-how a promluvíme si o Vašich konkrétních potřebách!

Víte, že:

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt