Job Matching

Hodilo by se Vám mít více zaměstnanců takových, jako jsou nyní Vaši nejlepší?

Potřebujete snížit fluktuaci zaměstnanců?

Chcete mít přehled o talentech na řadových pozicích uvnitř firmy?

 

Job Matching Vám dokáže předpovědět, který z kandidátů se z pohledu osobnostních předpokladů na obsazovanou pozici hodí více a který méně. Snadno tak vyberete kandidáty, kteří mají nejlepší předpoklady danou pozici vykonávat a u kterých je největší pravděpodobnost, že je práce bude bavit a vydrží na pozici nejdéle. Vybírat můžete ať už z externích kandidátů nebo hledat skryté talenty uvnitř firmy.

Správní lidé na správných židlích?

S Job Matchingem poznáte ty nejvhodnější kandidáty pro Vaše konkrétní pracovní pozice

Job Matching od TCC online je flexibilní nástroj, se kterým dokážete rychle identifikovat důležité charakteristiky kandidátů/zaměstnanců dle předem nastavených kritérií.

Naše nástroje Vám umožní změřit a nastavit profil kandidáta ve více než 100 osobnostních předpokladech a kompetencích.

SNÍŽENÍ FLUKTUACE

OKAMŽITÁ IDENTIFIKACE TALENTŮ

ikona lidi

Jak to funguje

 • Ideální profil

  ▪ v první fázi vytvoříte profil ideálního kandidáta ▪ můžete využít předpřipravených profilů, vytvořit si vlastní nebo pro Vás vytvoříme profil na míru

 • Online vyplňování

  ▪ kandidát vyplní přidělenou online psychodiagnostiku ▪ ihned po vyplnění máte k dispozici výstupy

 • Identifikace nejlepších

  ▪ v souhrnných výstupních zprávách naleznete informace o shodě s ideálním profilem ▪ k dispozici jsou také detailní výstupní zprávy zaměřující se na např. na osobnostní nastavení, kariérové směřování atd.

Případová studie – hledáte obchodní zástupce? Miřte na ty úspěšné!

Pomocí metody SFI jsme se podíleli na realizaci náboru obchodních zástupců v bankovním sektoru. Na základě sebraných dat byl vytvořen matematický model, který predikoval úspěšnost obchodníka s vysokou spolehlivostí a platností (90 %). Kandidáti identifikovaní modelem jako talentovaní dosahují měsíčně průměrný objem smluv 2 189 447 Kč. Kandidáti, u kterých byl identifikován potenciál k výkonu nízký, dosahují měsíčně průměrný objem smluv 483 377 Kč, tj. pouhých 22 % z objemu dosahovaného ,,talenty”.

Job matching modely

Success factor index

V rámci Success Factor Indexu naši odborníci na psychometrii a matematicko-statistickou analýzu ve spolupráci s Vaší společností připraví na základě propojení business dat a psychodiagnostiky psychologický profil přesně na míru dané pozici. Získáte tak profil, který s přesností blížící se 100 % predikuje z hlediska osobnostního charakteristik úspěšnost kandidáta na dané pozici – jak bude úspěšný, s jakou pravděpodobností odejde. Získáte tak na trhu zcela jedinečný produkt, který dokáže rapidně zvýšit výkon nově přijatých zaměstnanců a snížit jejich fluktuaci. Tvorba tohoto modelu vyžaduje Vaši kooperaci. Aby byl model přesný, je třeba mít vzorek alespoň 40 zaměstnanců na dané pozici – není ale nutné, aby bylo tolik zaměstnanců v daný okamžik na pozici, data je možné sbírat průběžně v čase.

Expertní job matching

V rámci Expertního Job Matchingu psychologové naší společnosti vytvořili na základě našeho firemního know-how a bohaté zkušenosti s psychologickými profily zaměstnanců celou škálu předpřipravených psychologických profilů pro typické pracovní pozice. Najdete zde profil typického obchodníka, manažera, atd.  Je ale nutné upozornit, že takto připravený profil není nikdy zcela přesný. Je připraven na typizovanou pozici. Naše zkušenosti ukazují, že například velmi úspěšný obchodník v jedné společnosti může v jiné společnosti patřit k průměru – roli může hrát mnoho faktorů – odlišná firemní kultura, způsob prodeje, jiný produkt a další. Každý profil ale můžete snadno upravit nebo můžete vytvořit zcela vlastní, přesně na míru vašim firemním potřebám – je to jen na Vás. V případě specifičtějších požadavků je k dispozici naše podpora, rádi Vám poradíme s vytvořením nového profilu. K zavedení tohoto modelu vaše společnost nemusí udělat téměř nic, ozvěte se nám a během pár hodin bude moct Vaše společnost těžit z výhod Job Matchingu.

Přínosy Job Matchingu

Podporuje rychlý a cílený nábor

Pomocí modelů pro Job Matching (Expertní Job Matching, Success Factor Index) rychle identifikujete potencionálně nejvhodnější kandidáty z hlediska osobnostních předpokladů. Jakmile kandidát dokončí vyplňování psychodiagnostických dotazníků a testů, máte ihned k dispozici jeho výsledky.

Detailní a souhrnné zprávy

K dispozici jsou jak souhrnné, tak dílčí výstupní zprávy. V souhrnných naleznete srovnání kandidáta s předdefinovanými kritérii, které jsou z hlediska pracovní pozice klíčové. V detailních výstupních zprávách naleznete výsledky za jednotlivé psychodiagnostické metody zaměřující se na různé oblasti (osobnost, schopnost zvládat zátěž, kariérové směřování), popis silných stránek a rizik.

Identifikace skrytého potenciálu

Pro kandidáta/zaměstnance přehledně vidíte, na jaké pozice se z hlediska osobnosti jak hodí. Rychle tak například zjistíte, zda kandidát, který se neúspěšně uchází o některou pozici, nemá dobré předpoklady pro jinou otevřenou pozici. Snadno tak i můžete plánovat kariérní směřování Vašich zaměstnanců.

Flexibilní vyhledávání kandidátů

Portál umožňuje srovnávat kandidáty napříč projekty. Tedy můžete mezi sebou všechny testované osoby porovnávat. Toto srovnávání umožňuje prakticky a operativně reagovat na konkrétní kandidáty a jejich osobnostní předpoklady, stejně tak na aktuální potřeby společnosti.

ŘEKLI O NÁS

 • Success Factor Index využíváme již druhým rokem pro nábor obchodníků ještě před Assessment centrem, kdy jsou linky zasílány kandidátům k vyplnění nebo jej vyplní osobně v kanceláři daného regionu. Model byl vytvořen přímo na míru, máme tak možnost predikovat a srovnávat úspěchy obratu konkrétně u našich spolupracovníků. Ve většině případů se odhad úspěšnosti potvrdí. Tento index se stává stále úspěšnějším, kromě personálního oddělení ho nově využívají také manažeři především v adaptačním období a pro další rozvoj obchodníků. SFI nám pomohl nejen s úsporou času a peněz, ale díky němu se zvýšila i kvalita nováčků, což je kritérium, na kterém si naše firma zakládá. čmss

  Veronika JurkováSpecialista v oblasti náboru / Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
 • Se společností TCC spolupracujeme na několika projektech, zejména v oblasti náboru či vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnanců. Spolehlivost a vstřícný přístup při řešení jakéhokoliv problému nás vždy ujišťuje v tom, že spolupracujeme s profesionály ve svém oboru. V současné době zajišťuje společnost TCC pro Českou pojišťovnu rozsáhlé projekty v oblasti psychodiagnostiky u zájemců o pracovní pozice. Jedná se zejména o využití osobnostních dotazníků, testů obchodního profilu či dotazníku pro zjištění motivace. Standardně tyto testy využíváme na pozice v obchodní síti či na komunikačním centru. Individuální řešení s sebou vždy nesou spoustu komplikací, ústupků či vyjednávání. S Radkou Chloupkovou či Bárou Daňkovou, se kterými jsme v častém kontaktu, byla vždy tato jednání velmi příjemná a konstruktivní. Využitím služeb společnosti TCC jsme u našich zájemců o zaměstnání nezískali pouze nástroj pro jejich vstupní hodnocení, ale díky odbornému zaškolení na interpretaci výsledků, se nám otevřely další možnosti v užití těchto výsledků, a to zejména v oblasti dalšího rozvoje nového zaměstnance. V současné době tak naše společnost využívá mimo jiné i testy a dotazníky právě pro hodnocení výkonnosti současných zaměstnanců, testy pro hodnocení zpětných vazeb, či rozvojové nástroje pro odhalení potenciálu. Spolupráce se společností TCC, byla rozhodně správným krokem, který bychom doporučili i ostatním, kteří si chtějí vybírat kvalitní a motivované zaměstnance, ale zároveň i těm, kteří rádi své pracovníky rozvíjejí a podporují růst jejich potenciálu. čmss

  Alena GrelováSpecialista náboru / Česká pojišťovna, a.s.

Cena

Expertní Job Matching – tento produkt je zcela zdarma, platíte jen za využitou Psychodiagnostiku

Success Factor Index – zaplatíte nízký iniciační poplatek, na výši se dohodneme dle specifik Vaší společnosti. Dále je už provoz produktu zdarma, platíte jen za využitou Psychodiagnostiku.

Chcete se dozvědět více?

Přemýšlíte, zda by i pro Vás a Vaše potřeby byly modely Job Matchingu vhodné? Velmi rádi se s Vámi setkáme, nasdílíme naše zkušenosti a know-how a promluvíme si o Vašich konkrétních potřebách!

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít