Psychologické testy

PSYCHOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ

Psychologické testy schopné měřit různé lidské znalosti, schopnosti a dovednosti se v současné době nepoužívají pouze v ordinacích klinických psychologů, ale čím dál častěji nacházejí své praktické uplatnění i v personalistice.

Psychodiagnostické dotazníky a testy se stávají stále více populární, a to především v náborovém procesu. Uchazeče o pracovní pozici můžeme důkladně poznat pomocí online psychodiagnostiky ještě před samotným pohovorem. Psychodiagnostika zde slouží jako nástroj pro preselekci uchazečů. Psychodiagnostické dotazníky a testy bývají hojně využívány také v rámci Assessment centra.

Na trhu existuje řada společností nabízející online psychologické testy pro personální praxi. Nicméně stojí za to se zabývat nejen cenou, ale především kvalitou poskytovatelů psychodiagnostiky.

Psychodiagnostické dotazníky a testy se stávají stále více populární v náborovém procesu. Uchazeče o pracovní pozici můžeme důkladně poznat pomocí online psychodiagnostiky ještě před samotným pohovorem.

DESATERO KVALITNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH TESTŮ

1. Testy jsou speciálně vyvinuty či převzaty a standardizovány pro českou pracující populaci.

2. Měřené konstrukty mají odpovídající teoretické zakotvení v psychologii.

3. Normy jsou pravidelně aktualizovány.

4. Testy mají všechny psychometrické charakteristiky – položkovou analýzu, prokazatelnou reliabilitu a validitu.

5. Testy jsou podpořeny praktickými manuály.

6. Výsledky je možné konzultovat s psychologem.

7. Dodavatelská společnost poskytuje zaškolení pro práci s psychodiagnostikou.

8. Výstupní zprávy jsou přehledné, jasné a snadno pochopitelné.

9. Dodavatel metody poskytuje zdarma všechny údaje o testu.

10. Veškeré testování je online v uživatelsky přívětivém prostředí.

TESTY LOGICKÉHO A ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ

Logické a abstraktní myšlení nám pomáhá v každodenním životě se vypořádat s řadou nepředpokládaných situací. Stejně tak i v práci narazíme často na situace, které nejsme schopni řešit jen na základě minulé zkušenosti a musíme přicházet s novými originálními řešeními. A právě v takových situacích uplatňujeme logické a abstraktní myšlení. Právě proto je velmi užitečné se už při samotném výběru budoucích pracovníků zaměřit a změřit úroveň jejich logického a abstraktního myšlení.

TESTY VERBÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

Verbální schopnosti a dovednosti bývají klíčové pro řadu pracovních pozic, jelikož právě schopnost analyzovat, zobecňovat, mít dostatečně širokou slovní zásobu, schopnost rychle verbálně reagovat pod časovým tlakem, jsou předpoklady pro řadu dnešních pracovních pozic. Verbální schopnosti a dovednosti na vysoké úrovni bychom měli požadovat u pracovníků jednajících se zákazníky, ale stejně tak i pro manažerské pozice a mnoho dalších.

TESTOVÁNÍ POZORNOSTI

Mnoho pracovních pozic vyžaduje, aby zaměstnanci byli schopni se nejen koncentrovat na rutinní úkoly, ale především vykonávat svoji práci bez chyb. Schopnost všímat si detailů a koncentrovat se na převážně opakující se činnosti je důležitá především pro pozice vyžadující přesnost práce s opakujícími se úkony. Tyto schopnosti jsou potřebné např. v administrativě, výrobě a na dalších pozicích.

MĚŘENÍ SCHOPNOSTI PRACOVAT POD TLAKEM, VE STRESU

Práce pod tlakem se bohužel stává každodenní realitou u řady pracovních pozic. Některým lidem taková situace nepřináší žádné obtíže, jiným naopak způsobuje stres a snižuje jejich pracovní výkonnost. K měření myšlenkových kapacit, bystrosti v úsudku a schopnost pracovat v časovém presu byl vyvinut speciální výkonový test měřící obě oblasti naráz.

Podívejte se na nabídku psychologických testů TCC online 

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.