Assessment centrum

Assessment centrum – moderní výběrová metoda

Vítáme Vás na stránkách věnované moderní výběrové metodě – assessment centrum. Assessment centrum (zkráceně AC) představuje diagnostickou metodu výběru kandidátů, která se stává i v českém prostředí stále více populární. Mnoho HR manažerů a personalistů již dnes nedá dopustit na AC jako jejich oblíbenou výběrovou metodu. Oblíbili si ji pro její komplexnost a především vysokou míru validity v porovnání s ostatními výběrovými metodami.

assessment centrum

 

Co je to assessment centrum?

Výběrové assessment centrum je diagnostická metoda výběru kandidátů zaměřující se na různé předem definované oblasti důležité pro dobrý pracovní výkon na obsazované pozici. Jedná se zpravidla o jednodenní program, ve kterém se sejdou na jednom místě jak kandidáti, tak jejich hodnotitelé. V rámci dne dochází ke střídání různých aktivit, jejichž cílem je poznat typické projevy chování kandidáta. Cílem Assessment centra je vybrat nejvhodnějšího kandidáta na obsazovanou pozici .

Moderní assessment centrum lze realizovat také kompletně v online podobě. V těchto případech se využívá prostředí běžného internetového prohlížeče. Umožňuje to realizovat kvalitní výběr kandidáta a nábor i v situaci, kdy např. není možné cestovat. Online Assessment centrum je velice přínosné také při posuzování předpokladů a kompetencí kandidátů pro fungování ve vzdálených týmech nebo na home office.

assessment centrum - co použít

Assessment centrum – zhodnotí kandidáty komplexně

Díky široké variabilitě metod použitých v rámci AC se řadí mezi výběrové metody s nejvyšší mírou validity ve smyslu poznání kandidáta a predikce jeho budoucího výkonu. Hodnotitelé AC sledují během dne u účastníků/kandidátů různé oblasti, ať už se jedná o osobnostní nastavení jedince, jeho schopnosti a dovednosti, popř. znalosti. Aktivity bývají různě časově i intelektuálně náročné. Proto bývají ze začátku AC zařazeny aktivity náročné na pozornost (v rámci např. psychodiagnostického bloku). Pro většinu AC je typické využívání jak individuálních metod (interview, psychodiagnostika), tak také skupinových aktivit.

Mezi oblíbené metody patří například:

 • představení,
 • interview,
 • prezentace,
 • případová studie,
 • týmová práce,
 • psychodiagnostické dotazníky a testy, znalostní testy,
 • a další metody.

Úspěšné assessment centrum – snížení nákladů

Pojďme se nyní společně podívat na kuchařku pro tvorbu úspěšného AC. Vytvořit a zrealizovat AC je, jak  nám jistě dáte za pravdu, dost náročné. Naštěstí existuje řada možností, jak si vytvořit AC přesně podle vašich představ, ať už se jedná o organizační zajištění, hodnotitele i finance.

První je potřeba odpovědět si na otázku, kdo bude realizátor Vašeho AC:

 • externí dodavatel (nejlépe společnost s dlouholetou zkušeností s realizací AC),
 • vy s částečným využitím služeb externího dodavatele,
 • pouze Vy.

Ať už se rozhodneme pro jakoukoliv variantu, vždy hledáme nejvhodnějšího kandidáta, tedy takového, který má nejen znalosti, schopnosti, dovednosti, zajímavou praxi, upřímnou motivaci či výjimečný talent, ale soustřeďujeme se na všechny aspekty zároveň a hledáme jejich jedinečnou kombinaci.

Víte, že..

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

Assessment centrum s online diagnostikou

Online psychodiagnostické nástroje jsou cenným pomocníkem řady personalistů a HR manažerů. Psychodiagnostické nástroje Vám pomohou poznat Vaše kandidáty zase o trochu více. Jejich znatelnou předností je, že je můžete použít kdykoliv a kdekoliv, stačí mít jen připojení na internet. Např. Vaši kandidáti mohou vyplňovat dotazníky a testy na tabletech během AC, nebo mohou vyplnit příslušnou psychodiagnostickou baterii dopředu před samotným AC. Nemusíme se zde bát, že kandidáti budou obcházet a podvádět, protože kvalitní online psychodiagnostické nástroje jsou zabezpečeny proti možným nekalým praktikám kandidátů. Vy se tak před samotným začátkem AC můžete podívat na přehledné výstupní zprávy z psychodiagnosticky. Díky online psychodiagnostice můžete tak ještě více poznat Vaše kandidáty.

 

Pokud plánujete realizovat assessment centrum, ozvěte se nám. Pomůžeme Vám assessment centrum zkvalitni a zlevnit pomocí online psychodiagnostiky, případně ho ve spolupráci s mateřskou společností TCC kompletně zajistíme.

mix pro úspěšné AC

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt