Psychologická diagnostika – cíle, historie a trendy

Lidé se už od pradávna snažili kategorizovat lidské chování, osobnost, psychopatologii a další psychické jevy. Z těchto „laických“ postupů a snah o diagnostiku čerpáme dodnes. Teprve ale moderní psychologie přišla s psychodiagnostikou v pravém slova smyslu. Převzala paradigma přírodních věd a snaží se o kvantifikaci obsahů lidské psychiky. Mezi teoretiky sice panují oprávněné obavy, zda je vůbec něco takového jako „psychický jev“, který nemá zjevnou fyzikální existenci a lze jej zkoumat pouze zprostředkovaně skrze výpovědi lidí, vůbec měřitelný, ale kola moderní psychologie se točí dál a výsledky diagnostiky nesou své výsledky.

Cíle psychologické diagnostiky

Základním cílem psychologické diagnostiky je (jako v každé vědě):

1) popsat a definovat psychické jevy,

2) predikovat vývoj těchto jevů

3) a pomoci v případě, že vývoj jde patologickou cestou, tzn. rozvinout naši schopnost tyto jevy ovlivňovat žádoucím směrem.

Základním cílem psychologické diagnostiky je popsat a definovat psychické jevy, predikovat vývoj těchto jevů a pomoci, tzn. rozvinout naši schopnost tyto jevy ovlivňovat žádoucím směrem.

Historie psychologické diagnostiky

Psychologická diagnostika původně sloužila především klinickým psychologům. Pomáhala jim určit rozsah různých patologických procesů a struktur. Velmi brzy se dostala do škol s cílem identifikovat žáky s rozvojovými potřebami. Tak vznikl první IQ test na světě z pera Alfreda Bineta.

Později byly tyto testy poměrně masivně šířeny i mezi dospělou populaci, kde byly využívány ke všelijakým účelům od identifikace slibných uchazečů o důstojnický post v armádě, až po imigrační úřady.

Masivní rozšíření diagnostiky ale neodpovídalo kvalitě metod. Po několika zásadních kauzách bylo třeba pozměnit pohled na psychologickou diagnostiku a zohlednit etické aspekty jejího využití.

Současné trendy v psychologické diagnostice

Dnešní psychodiagnostika je již na zcela jiné úrovni. Výrazně se posunuly statistické metody zpracování dat, zkvalitnila teorie a také se zlepšil všeobecný veřejný diskurs umožňující využívat psychodiagnostiku tam, kde je to potřeba. Nejnovějším trendem v psychodiagnostice je online testování, které je oproti starším formám diagnostiky podstatně efektivnější a levnější než stará psychologická diagnostika ve formě tužka-papír.

Online psychologická diagnostika umožňuje pohodlné vyplnění dotazníku z domu či z kanceláře. Její vyhodnocení je prakticky okamžité díky počítačovému zpracování a její výstupy jsou na srovnatelné či vyšší úrovni než tomu tak bylo v případě starších testů.

Jako každá moderní metoda má své pevné teoretické zázemí, vychází z dlouhodobého know-how a čerpá z předností svých předchůdců a zároveň se vyvarovává starých chyb a omylů.

Kvalita v online psychologickém testování

Každý psychologický test, nezávisle na tom, zda je ve formě tužka-papír či online, musí splňovat základní požadavky na reliabilitu a validitu. Reliabilní test je takový test, který měří vždy stejně. Metoda, která pokaždé ukáže jiný výsledek, aniž by se konstrukt, který měří, měnil, je asi stejně užitečná jako rozbitá váha.

Zároveň ale psychodiagnostická metoda má měřit skutečně to, co chceme, aby měřila. Tento požadavek se může zdát banální, ale není tomu tak. Prokázat, že určitý psychodiagnostický nástroj skutečně měří psychologický konstrukt, který by měl, je poměrně obtížné. Jak je již zmíněno výše, objektem našeho měření jsou zprostředkované jevy, které zatím nejsme schopni (nebo nikdy nebudeme schopni) přesně fyzicky lokalizovat až na některé výjimky.

Proto je třeba si dávat při výběru vhodné metody značný pozor na to, zda je test skutečně validní a reliabilní. Dále by mělo být samozřejmostí, že test má normy určené pro danou populaci, abychom byli schopni porovnat výsledky jednotlivce s ostatními lidmi.

Jistou zárukou kvality zvoleného psychodiagnostického nástroje je i renomé výrobce tohoto nástroje a jeho ochota poskytnout k dané metodě všechny doprovodné informace, nejlépe ve formě manuálu, kde najdeme teoretické základy psychologického testu, možnosti využití testu, formu vyhodnocení a interpretace, již zmíněnou validitu a reliabilitu a normy pro danou populaci.

Jelikož je psychologická diagnostika komplexní záležitost, je také vhodné, aby si zadavatel vyjednal konzultaci výsledků s odborníkem – psychologem ohledně možností interpretace výsledných zpráv a dalšího postupu rozvoje.

Psychologické testování má krátkou historii plnou zajímavých peripetií a názorových rozporů. Její přínos je ale nesporný. Při kvalifikovaném zacházení je její potenciál veliký – umožní s vysokou mírou pravděpodobnosti předpovědět chování a prožívání určitého jedince. A to je zvláště v personální psychologii jedním z ústředních témat.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.