Psychodiagnostika

Poznejte lidi lépe, odhalte jejich potenciál

Online psychodiagnostika

Vhodná osobnost je podle celosvětových studií pro úspěch v dané práci to nejpodstatnější. 

Informace o osobnosti lidí, jejich pracovní motivaci, schopnosti zvládat zátěž, manažerském stylu či preferované firemní kultuře, a nejen ty získáte, pokud využijete Psychodiagnostiku. Ta ve své online podobě představuje moderní nástroj pro HR, užitečný nejen při přijímání zaměstnanců, ale také pro identifikaci rozvojového potenciálu lidí i týmů. 

S online Psychodiagnostikou poznáte své kandidáty ještě před samotným pohovorem, dokážete zefektivnit nábor i adaptaci a snížíte také riziko, že Vám noví zaměstnanci odejdou. Budete mít k dispozici data pro efektivní plánování rozvoje, s jejichž pomocí získáte výkonnější, a ve svém důsledku spokojenější zaměstnance.

 • Osobnost uchazečů
 • Rozvojové potřeby zaměstnanců
 • Týmové výstupy
 • Zdroj dat pro Job Matching a HR analýzy 

Co Vám využití Psychodiagnostiky přinese?

 • Zkvalitníte nábor i adaptaci
 • Identifikujete rozvojové potřeby
 • Odhalíte silné i slabé stránky zaměstnanců i týmů
 • Pochopíte, co zaměstnance motivuje
 • Získáte spolehlivá vstupní data pro HR analýzy, Job Matching a další rozhodování
 • Sestavíte týmy tak, aby hladce fungovaly
 • Poznáte osobnost uchazečů ještě před pohovorem
 • Zmapujete potenciál pro společný úspěch

S online psychodiagnostikou od TCC online navíc získáte:

 • Dostupnost kdykoli a kdekoli, stačí připojení na Internet.
 • Snadno ovladatelné a uživatelsky přívětivé prostředí, kde respondenti vyplňují jen to, co je třeba.
 • Přehlednou administraci, kvalitní, srozumitelné a snadno interpretovatelné výstupní zprávy.
 • Týmové výstupy, které vygenerujete rychle a jednoduše.
 • Spolehlivé a prověřené metody vyvíjené dle standardů EFPA (European Federation of Psychologist´s Associations).
 • Jedno z nejpoužívanějších řešení v České republice a na Slovensku.
 • Možnost efektivně vytěžit data pomocí nástrojů jako je např. Job Matching a HR analýzy.
 • Možnost integrace do HR systémů. Podívejte se na HR systémy, kde již naši Psychodiagnostiku můžete využívat.

Psychodiagnostické dotazníky a testy

Informace o dotaznících

Nabízíme široké spektrum online psychodiagnostických a psychometrických dotazníků zaměřených na osobnost, motivaci, týmové role, manažerský styl, zvládání zátěže či konkrétní pracovní kompetence.

Dotazníky jsou určeny jak manažerům a obchodníkům, tak i pracovníkům na výkonných pozicích či specialistům. Jejich vyplnění trvá zpravidla do 15 minut, takže velmi rychle získáte v přehledné a srozumitelné podobě klíčové informace a doporučení. Výstupy jsou přehledné, výstižné a velmi konkrétní. Použít je můžete nejen pro diagnostiku jednotlivců, ale i pro týmové profily či průzkumy (např. převládajícího manažerského stylu, odolnosti týmu vůči zátěži apod.).

Dotazníky Vám poskytnou cenný zdroj informací o nově přijímaných zaměstnancích, upozorní Vás na výhody kandidáta i na případná rizika a pomohou Vám vést přijímací pohovor efektivněji. Jsou také užitečným zdrojem informací pro další rozvoj, práci lektora či kouče.

Některé dotazníky Vám umožňí také přednastavení optimálních profilů, interního benchmarku nebo požadované úrovně kompetencí.

Dotazníky jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly riziko zkreslení a stylizace. Na vývoji dotazníků podle standardů EFPA (European Federation of Psychologist´s Associations) se podílejí zkušení psychologové s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů, lektoři, sociologové, andragogové. Všechny dotazníky jsou standardizovány na české pracující populaci. Dotazníky jsou průběžně revidovány, prochází různými validizačními studiemi a splňují vysoké nároky na platnost a spolehlivost.

Informace o testech

Nabízíme kvalitní psychodiagnostické a psychometrické testy specifických schopností či znalostí.

Pomocí našich testů můžete rychle ověřit úroveň verbálních předpokladů, abstraktního myšlení, schopnost koncentrace pozornosti, krátkodobou paměť či úroveň znalosti angličtiny. Pro obchodníky je určen test praktického obchodního uvažování.

Testy Vám mohou dát rychlý obrázek o předpokladech zaměstnanců a kandidátů pro dobrý výkon. Využít je můžete rovněž v situaci selekce z velkého počtu kandidátů. Účastníky můžete srovnávat jak z hlediska výsledku v jednotlivých testech, tak i po stránce celkového dosaženého skóre.

Testy jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly riziko náhodně správné odpovědi. Testy jsou standardizovány na české pracující populaci, jsou průběžně revidovány, prochází různými validizačními studiemi a splňují veškeré nároky na platnost a spolehlivost.

Psychometrické charakteristiky Psychodiagnostiky TCC online

Zajímají Vás metodologie a postupy vytváření TCC online Psychodiagnostiky? Připravili jsme pro Vás manuál „Psychometrické charakteristiky psychodiagnostických metod”. Podívejte se, jak kvalitní jsou naše dotazníky a testy. V tomto dokumentu najdete souhrnné informace o položkové analýze, validitě, reliabilitě a normách všech dotazníků a testů, které jsme v TCC online vyvinuli.

ŘEKLI O NÁS

 • Od TCC online aktuálně využíváme produkty Zaměstnanecký průzkum, 360° zpětná vazba a Online psychodiagnostika. Na spolupráci nejvíce oceňujeme efektivitu, flexibilitu a preciznost. IT oddělení rychle reaguje na jakékoli požadavky na míru a kvalita zpracování i výstupů je perfektní. Rozhodně doporučujeme. Raiffeisen Bank

  Kateřina ŠkubalováHR Specialist / Raiffeisenbank a.s.
 • Společnost TCC online pro nás vytvořila na míru nový psychometrický dotazník pro efektivní nábor uchazečů. Vyvinuli ho přesně dle našich potřeb a firemních hodnot. Chtěla bych vyzdvihnout velkou ochotu a rychlost v řešení ze strany TCC online, jak během vývoje nové metody, tak i ve flexibilních IT úpravách. Celý dotazník je uchazečům prezentován v brandu a barvách MAKRO a METRO a již jím prošlo přes 1500 kandidátů. Rozhodně tak doporučuji společnost TCC online všem, kteří by chtěli zefektivnit svůj nábor - ať už pomocí standardizovaných online metod, nebo novou metodou přímo na míru. makro_metro

  Markéta PavelkováHR Director / MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. / METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 • Od společnosti TCC online využíváme online diagnostiku pro výběr kandidátů na administrativní pozice. Diagnostiku nám TCC online vyvinula na míru dle naší vize a kompetenčního modelu. Ocenili jsme profesionální přístup a rychlou reakci na naše podněty. I v průběhu používání diagnostiky TCC online pružně a rychle reaguje na naše požadavky. Skvělá byla i možnost pro naše náboráře absolvovat celodenní trénink, jak je diagnostika postavená, jak dobře vyhodnocovat výsledky v jednotlivých škálách/oblastech, i jak podat zpětnou vazbu kandidátům. Naši náboráři díky profesionálně vypracované diagnostice dokáží dobře odhadnout vhodné kandidáty a poskytují našim manažerům profesionální servis.   tpca

  Kristýna SýkorováSpecialista / Odd. lidských zdrojů / Nábor / Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
 • Použil jsem vaše nástroje Kariérový kompas a Multifaktorový osobnostní profil. V obou případech jsem byl příjemně překvapen přesností výsledku, zejména s přihlédnutím k tomu, jak málo času mi odpovídání na dotazník zabralo. Ještě důležitější ale je, že vyhodnocení obsahovalo zatím opomíjený pohled na mé vlastnosti, ze kterého se dala snadno odvodit doporučení k rozvoji.

  Martin HákÚčastník projektu Career days v rámci Generali
 • Nástroje online psychodiagnostiky od firmy TCC online využíváme zejména pro týmovou diagnostiku. Získané výstupy jsou pak pro nás jedním z vodítek při sestavení rozvojových programů pro dané týmy i jednotlivce. Výsledky týmové diagnostiky také zohledňujeme při výběru nových pracovníků do týmu. Dále testy využíváme jako podpůrný nástroj při výběrových řízeních. Vždy je však pro nás rozhodující výsledek osobního pohovoru vedený behaviorální formou, případně řešení zadaných úkolů a případových studií. S testy společnosti TCC online se velmi dobře pracuje. Správa a ovládání webové aplikace, jejímž prostřednictvím testování probíhá, je uživatelsky příjemné a intuitivní. Výstupy z testování jsou přehledně zpracované a velmi dobře srozumitelné. A co je důležité, výstupy máme ihned k dispozici. S využitím TCC online psychodiagnostiky máme velmi dobré zkušenosti a zatím samé pozitivní ohlasy od kolegů, kteří diagnostikou prošli a také od jejich nadřízených. Spolupráci s TCC online rozhodně mohu doporučit.   albixon_logo

  Ing. Iveta BajgarováPersonalista - specialista vzdělávání / ALBIXON a.s.
 • Jako data driven firma vyhledáváme řešení, která jsou měřitelná, objektivní a v čase je možnost sledovat jejich efektivitu a přínos. TCC online nám pomohlo tohoto docílit v rámci celkového zkvalitnění náboru, a to konkrétně propojením online diagnostiky na naše klíčové kompetence, jejich měření a benchmark na top performery Rohlíku.logorohlik

  Zuzana MelicheríkováHR ředitelka Rohlik.cz
 • Online psychodiagnostiku jsme využili při výběrovém řízení na pozici Specialista BOZP a PO. Byla poslána 12 uchazečům, z nichž 1 byl přijat do pracovního poměru. Všichni uchazeči na dotazník odpověděli. Při osobním pohovoru shledali tento způsob diagnostiky zajímavým. I když jsme je nepřijali, reagovali na výsledky velmi pozitivně, byly pro ně doporučením i obrazem jich samotných v daných oblastech. Při srovnání obsahu výsledků jednotlivých testů a dotazníků online psychodiagnostiky mohu říci, že odpovídají realitě. Osobnostní profil jsme shledali jako velmi přínosný jak z hlediska výhod a rizik, tak i doporučení. Např. jeden účastník měl v osobnostním profilu riziko nižší empatie, menší takt a diplomacie, což se projevilo v jeho odpovědi při reakci na negativní výsledek výběrového řízení, kdy jeho odpověď byla velmi arogantní. Za mě a za účastníky výběrového řízení mohu říci, že využití tohoto způsobu diagnostiky je výborným prostředkem k lepšímu poznání jednotlivých uchazečů a plně bych jej doporučila k dalšímu využití. SKANSKA_MAC_PANTONE [Konvert]

  Mgr. Dagmar Křivánková HR manažer / HR Manager / Skanska a.s. divize Betonové konstrukce
 • Se společností TCC online s. r. o. spolupracujeme již několik let. Oblíbené jsou u nás zejména jejich produkty Online Psychodiagnostiky a 360° zpětné vazby, které využíváme pro výběr vhodných kandidátů na vybrané pracovní pozice a rozvoj současných zaměstnanců. Na spolupráci oceňuji především jejich vstřícnost, rychlé řešení a profesionální přístup od prvotního zadání požadavku až po vyhodnocení výstupů. o2 logo

  Ing. Veronika ŠpilerováSpecialista vzdělávání / O2 Czech Republic a.s.

Zaujala Vás Psychodiagnostika a chcete se dozvědět více?

Rádi se s Vámi setkáme na nezávazné schůzce a představíme online psychodiagnostické nástroje pro výběr i rozvoj pracovníků!

Ukázka Psychodiagnostiky

 • Osobnostní dotazníky nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž obsáhlou textovou část zahrnující interpretaci celkového profilu
  Osobnostní dotazníky nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž obsáhlou textovou část zahrnující interpretaci celkového profilu
 • Pomocí dotazníku pracovního stylu zjistíte např. jestli Váš kandidát je spíš startér nebo dotahovač úkolů.
  Pomocí dotazníku pracovního stylu zjistíte např. jestli Váš kandidát je spíš startér nebo dotahovač úkolů.
 • Ve výstupech naleznete výhody a možná rizika, rozvojová doporučení.
  Ve výstupech naleznete výhody a možná rizika, rozvojová doporučení.
 • Víte, co nejvíce motivuje Vašeho kandidáta? Je to spolupráce s druhými či snad výsledky práce nebo oboje? Vyzkoušejte kariérový kompas.
  Víte, co nejvíce motivuje Vašeho kandidáta? Je to spolupráce s druhými či snad výsledky práce nebo oboje? Vyzkoušejte kariérový kompas.
 • Víte, jak jsou na tom Vaši kandidáti s logickým a abstraktním myšlením?
  Víte, jak jsou na tom Vaši kandidáti s logickým a abstraktním myšlením?
 • Grafické znázornění výsledků dotazníku komunikačního stylu - asertivity.
  Grafické znázornění výsledků dotazníku komunikačního stylu - asertivity.
 • Snadné vyplňování na PC / notebooku / smartphone
  Snadné vyplňování na PC / notebooku / smartphone

Ceník Psychodiagnostiky

Zdarma

Administrační prostředí od nás máte navždy zdarma

Od 150 Kč

Ceny dotazníků a testů se pohybují mezi 150 a 450 Kč

Víte, že:

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt