Dotazník spokojenosti, angažovanosti a loajality zaměstnanců a jeho přínosy

Potřebujete zjistit, co Vaše zaměstnance skutečně trápí? Odpovědi přinese Dotazník spokojenosti zaměstnanců ve firmě, neboli Průzkum spokojenosti, angažovanosti a loajality zaměstnanců.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců – hlavní výhody

Ve firemním prostředí jsou průzkumy spokojenosti zaměstnanců dlouhodobě uznávané jako cenné nástroje pro zmapování názorů a postojů zaměstnanců. Nejnovější metody pak zjišťují navíc také angažovanost, míru identifikace zaměstnance s firmou a důležitost jednotlivých kritérií pro účastníky.

Hlavním benefitem Průzkumu spokojenosti pro firmu je anonymita. Při zjišťování názorů zaměstnanců formou face-to-face rozhovorů, mohou mít zaměstnanci obavy a Vy tak získáte zkreslené informace. Anonymita však zajišťuje lidem možnost svobodně a bez obav vyjádřit svůj názor.

Co zjistíte s naším inovativním dotazníkem pro průzkum spokojenosti zaměstnanců?

Novější a modernější průzkumy spokojenosti pracují již plně na online platformách. To umožňuje nejen vyplnění dotazníků online, ale i okamžité generování výstupních zpráv. Naše inovativní řešení umožňuje nastavovat různé parametry, které mění obsah výstupní zprávy. Díky tomu lze například získat přehled rizikových skupin zaměstnanců. Můžete se také zaměřit pouze na otázky, které zaměstnanci hodnotí jako klíčové. Dle různých kritérií můžete hodnotit i návratnost. Online zpracování umožňuje rovněž historická srovnání napříč více průzkumy, což dodává výsledkům časovou perspektivu, díky které je možné sledovat změnu v angažovanosti a/nebo identifikaci v čase.

Moderními online průzkumy spokojenosti tak lze získat velmi relevantní informace o názorech zaměstnanců, které mohou tvořit podklad pro cílené intervence tam, kde firmu „tlačí bota“. Díky možnosti nastavení různých třídicích kritérií můžete snadno zjistit, že zaměstnanci z určité pobočky či oddělení jsou výrazně méně spokojení, angažovaní a identifikovaní než průměrný vzorek. To otevírá cestu k tomu, abyste situaci začali řešit. Díky datům z průzkumů spokojenosti můžete udělat potřebná opatření včas a předejít tak např. nežádoucí fluktuaci.

Průzkum spokojenosti proběhl, co konkrétně mám dělat s výsledky?

Postoje zaměstnanců se mění těžko, ale není to nemožné. Někdy stačí výměna manažera, jindy je třeba zvážit jiný motivační systém apod. Škála intervencí je široká a je třeba zvolit ten správný krok, který povede k větší angažovanosti, spokojenosti a identifikaci zaměstnanců s firmou. Pokud máte potřebné nástroje, umožní Vám Průzkum spokojenosti zaměstnanců jejich přesné zacílení. Můžete také reagovat až na výsledky průzkumu podle toho, co Vaši klíčoví lidé nejvíce ocení.

Další možností je oslovit firmu, která Zaměstnanecký průzkum realizovala. Kvalitní průzkumy jsou tvořeny firmami s dlouholetými konzultantskými zkušenostmi z této oblasti a lze tedy předpokládat, že dodavatel průzkumu bude schopen pomoci i s řešením problémů, které průzkum odhalí.

Průzkum spokojenosti je jednou z mála metod, která umožňuje získat nezkreslené informace o postojích zaměstnanců, které jsou základem pro jejich angažovanost, loajalitu a identifikaci s firmou. Správným využitím můžete snadno zjistit rizikové oblasti a potenciální problémy řešit, dokud jsou v zárodku. Vyhnete se tak vysoké fluktuaci a snížené efektivitě a uspoříte náklady.

Podívejte se, co vše umožňuje náš Průzkum spokojenosti zaměstnanců a ozvěte se nám. Můžete využít naše přednastavená řešení nebo si vytvořit průzkum přesně dle potřeb Vaší společnosti. Rádi Vám vše podrobně představíme.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.