Test osobnosti

Testy osobnosti jsou oblíbeným nástrojem umožňujícím personalistům rychle se zorientovat v základních osobnostních charakteristikách kandidáta. Jedná se o rychlý a efektivní způsob, jak zmapovat osobnost jedince.

PŘEDNOSTI TESTŮ OSOBNOSTI

Hlavními přednostmi testů osobnosti jsou přesnost a objektivita. Na rozdíl od subjektivního hodnocení, které je běžné během klasických přijímacích či hodnotících pohovorů, nabízí kvalitní testy osobnosti objektivní srovnání jedince s relevantním výběrem z populace. Personalista se tak na základě testů osobnosti snadno dozví, jak si kandidát či zaměstnanec stojí v porovnání s ostatními lidmi přibližně stejného věku, pohlaví, povolání a vzdělání.

Na základě testů osobnosti tak lze vybrat uchazeče, který bude mít nejlepší osobnostní předpoklady pro danou pozici. To je základem moderního person-fit job přístupu k náboru kandidátů. Ten vychází z předpokladu, že lidé budou pracovat nejlépe, když jim práce “sedne”. To sebou nese nemalé benefity v podobě spokojených a výkonných zaměstnanců, kteří se snadno se svou prací identifikují.

TYPY TESTŮ OSOBNOSTI

Na trhu je celá řada testů osobnosti. Některé jsou zavedené a prozkoušené, jiné působí spíše šarlatánským dojmem. Při výběru vhodných testů osobnosti je na místě se vždy důkladně informovat o jejich kvalitách. Dodavatel metody by měl vždy k nabídce dodat i příslušné dokumenty (nejčastěji v podobě manuálu), které dokazují, že test je validní a reliabilní.

V současné době si své místo na slunci čím dál tím více nacházejí online testy osobnosti. Výhody tohoto přístupu k testování osobnosti jsou zřejmé:

  1. rychlost,
  2. transparentnost,
  3. periodicky aktualizované normy,
  4. možnost vyplnění odkudkoli, kde je dostupný internet,
  5. okamžité vyhodnocení bez vícenákladů na specialistu – psychologa
  6. moderní image firmy využívající online psychodiagnostiku
  7. podpora dodavatele, školení a workshopy

MULTIFAKTOROVÝ OSOBNOSTNÍ PROFIL

Skloubením výhod online psychodiagnostiky s psychologickým know-how o již zavedených testech osobnosti – jejich výhodách a limitech – vznikl Multifaktorový osobnostní profil. Jeho cílem bylo minimalizovat limitace stávajících testů osobnosti a maximálně přiblížit testy osobnosti personální praxi. Výsledkem je hybrid dvou v personalistice nejpoužívanějších přístupů k testování osobnosti – MBTI a Big Five. Multifaktorový osobnostní profil si bere to nejlepší z obou.

Byl inspirován základní myšlenkou MBTI – má nehodnotící škály, tzn. nelze v něm získat “špatný” výsledek. Výsledkem Multifaktorového osobnostního profilu jsou psychologické typy, přičemž každý z těchto typů má své výhody a limitace. Personalista se tak snadno dozví, zda se jedinec hodí na danou pozici a přitom neriskuje, že bude uchazeč protestovat proti špatnému výsledku.

Z Big Five si Multifaktorový osobnostní profil vzal statistickou významnosti daného typu. Zatímco u MBTI personalistovi vyjde jen určitý typ, tak v případě Multifaktorového osobnostního profilu snadno zjistí, i nakolik je tento typ zastoupen v osobnostni jedince. Zjednodušeně řečeno získá personalista z Multifaktorového osobnostního profilu informaci, nakolik je daný člověk např. extravert vůči jiným lidem z adekvátní sociodemografické skupiny, zatímco z MBTI by získal jen informaci, že jedinec je extravert. Každý ale ví, že nic jako „čistý“ extravert nebo introvert neexistuje. Většina lidí se pohybuje na škále někde uprostřed. To je potřeba při testování zohlednit.


Testy osobnosti jsou v rukách zkušeného personalisty velmi cenným nástrojem šetřícím čas a peníze. Jejich využití je široké od náboru přes rozvoj až po outplacement. V současné době jsou moderní online testy osobnosti. Pro jejich široké využití a množství výhod oproti testům ve formě tužka-papír je na místě zvážit jejich případné využití v personální praxi.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Soutěž o 1 kg gumových medvídků

29. 04. 2024

Máme pro Vás super zprávu! Můžete opět vyhrát skvělou cenu, tentokrát 1 kg gumových medvídků! Naši vývojáři nezahálejí, a...

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.