Online psychologické testy – psychotesty

Moderní online psychologické testy a dotazníky začínají být stále využívanějším pomocníkem v náboru a rozvoji pracovníků. Testovaná osoba může psychologický test vyplnit v pohodlí svého domova, popř. za kontrolovaných podmínek v prostorách organizace.

V rámci personalistiky si online psychodiagnostika již vydobyla své stabilní místo. Online psychodiagnostika je soubor metod sloužících k psychodiagnostice kandidátů na různé pozice. Baterie dotazníků a testů může obsahovat např. osobnostní dotazníky, různé testy odolnosti vůči zátěživerbální inteligenceabstraktního myšlení a dalších výkonových testů zaměřených na různé klíčové kompetence pro vybranou pozici. Pro každou pozici je ve spolupráci s klientem vybrán nejvhodnější balíček psychodiagnostických dotazníků a testů.

Výhody online psychodiagnostických dotazníků a testů

Hlavní výhodou online psychodiagnostických dotazníků a testů je automatické a prakticky okamžité vyhodnocení. Ihned poté, co účastník dotazníky či testy vyplní jsou k dispozici přehledné výstupní zprávy. Odpadá tak potenciální vliv faktoru lidské chyby. Další klíčovou výhodou online dotazníků a testů je, že je respondent může vyplnit prakticky kdykoli a kdekoli, stačí pouze připojení na Internet. To výrazně usnadňuje také nábor zaměstnanců z geograficky vzdálených lokalit. Potřebujete vybrat specialisty v úzkém oboru, kterých je jen pár v republice – jeden v Praze, druhý v Brně a třetí v Ostravě? Není problém – pošlete link a kandidáti mohou začít ihned vyplňovat ať jsou kdekoli. Psychologickou diagnostikou zúžíte výběr a můžete si následně pozvat na osobní pohovor jednoho či dva, kteří mají největší potenciál, že uspějí.

Další vývoj online psychodiagnostických dotazníků a testů

Online psychodiagnostické testy jsou v současnosti již stabilní součástí výběrových řízení, Assessment či Development center. S rozvojem informačních technologií se staly, jako nástroj pro výběr či rozvoj, standardem v korporacích i ve startupech. Díky své rychlosti, jednoduchosti, finanční dostupnosti a zároveň výrazné úspoře nákladů při jejich využitích jsou oblíbené jak mezi personalisty a HR manažery ve velkých firmách, tak mezi konzultačními agenturami, kouči nebo třeba personálními agenturami. Na základě know-how z online diagnostiky vyvíjíme také nové nástroje. Jako příklad můžeme uvést např. Success Factor Index, který na základě vyhodnocení psychodiagnostických dotazníků a testů v kombinaci se statisticko analytickým modelem, dovede s velkou pravděpodobností předpovědět budoucí úspěšnost kandidáta na konkrétní pracovní pozici.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.