Hledáme manažera – výběr manažerů

Výběr zaměstnanců je pro každou firmu klíčovým prvkem úspěchu. A u manažerských pozic to platí dvojnásob. Náklady na jednoho špatně vybraného zaměstnance (včetně nižších pozic) prakticky vždy převyšují náklady na kvalitnější výběrové řízení. Správný výběr manažerů je zásadním prvkem řízení společnosti a výrazně ovlivňuje celkový chod firmy.

Assessment centrum – nástroj pro úspěšný výběr manažerů

Jednou z nejosvědčenějších metod výběru lidí na manažerské pozice je využití Assessment centra. Jedná se většinou o celodenní komplexní pohovor s modelovými situacemi, týmovou prací a využitím Psychodiagnostiky. Uchazeči o pozici jsou během procesu hodnoceni několika nezávislými hodnotiteli.

Účelem Assessment centra je co nejlépe namodelovat situace, které mohou manažera v jeho budoucí práci potkat a zhodnotit, jak si v nich vede. U manažerských pozic se jedná typicky o práci v týmu, řízení týmu, schopnost dávat konstruktivní zpětnou vazbu, time management a další.

Psychodiagnostika a psychometrie – pomoc při výběru manažera

V rámci Assessment center jsou také široce využívané psychodiagnostické/psychometrické dotaníky a testy, které celý proces urychlují zejména tím, že umožní během relativně krátké doby zmapovat osobnostní charakteristiky kandidáta, motivaci, silné a slabé stránky a potenciál, že na konkrétní pozici uspěje. Nejtypičtějším případem je diagnostika osobnosti, která je využívaná pro širokou škálu pozic. Pro manažerské pozice existují specificky vyvinuté metody sledující preferovaný manažerský styl. Kromě toho je vhodné využít i výkonové testy nebo např. Dotazník zvládání zátěže – stresu.

Zda byl výběr kandidáta správný, se většinou dozvíte až s časovým odstupem. Abyste nemuseli napravovat škody plynoucí ze špatného výběru, nebojte se investovat do kvalitního nástroje – online psychodiagnostiky.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Zaměstnanecké průzkumy pomohou při dosahování strategických cílů

09. 03. 2023

Možná jste zaslechli, že velkým zaměstnaneckým průzkumům „odzvonilo“ a trendem je rychlé a časté dotazování pracovníků...

Opět podporujeme Jeden svět. Perfeed zajistí zpětnou vazbu v rámci diváckého hlasování o filmech a debatách

07. 02. 2023

Také v letošním roce podporujeme Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který se koná...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2023 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.