Hledáme manažera – výběr manažerů

Výběr zaměstnanců je pro každou firmu klíčovým prvkem úspěchu. A u manažerských pozic to platí dvojnásob. Náklady na jednoho špatně vybraného zaměstnance (včetně nižších pozic) prakticky vždy převyšují náklady na kvalitnější výběrové řízení. Správný výběr manažerů je zásadním prvkem řízení společnosti a výrazně ovlivňuje celkový chod firmy.

Assessment centrum – nástroj pro úspěšný výběr manažerů

Jednou z nejosvědčenějších metod výběru lidí na manažerské pozice je využití Assessment centra. Jedná se většinou o celodenní komplexní pohovor s modelovými situacemi, týmovou prací a využitím Psychodiagnostiky. Uchazeči o pozici jsou během procesu hodnoceni několika nezávislými hodnotiteli.

Účelem Assessment centra je co nejlépe namodelovat situace, které mohou manažera v jeho budoucí práci potkat a zhodnotit, jak si v nich vede. U manažerských pozic se jedná typicky o práci v týmu, řízení týmu, schopnost dávat konstruktivní zpětnou vazbu, time management a další.

Psychodiagnostika a psychometrie – pomoc při výběru manažera

V rámci Assessment center jsou také široce využívané psychodiagnostické/psychometrické dotaníky a testy, které celý proces urychlují zejména tím, že umožní během relativně krátké doby zmapovat osobnostní charakteristiky kandidáta, motivaci, silné a slabé stránky a potenciál, že na konkrétní pozici uspěje. Nejtypičtějším případem je diagnostika osobnosti, která je využívaná pro širokou škálu pozic. Pro manažerské pozice existují specificky vyvinuté metody sledující preferovaný manažerský styl. Kromě toho je vhodné využít i výkonové testy nebo např. Dotazník zvládání zátěže – stresu.

Zda byl výběr kandidáta správný, se většinou dozvíte až s časovým odstupem. Abyste nemuseli napravovat škody plynoucí ze špatného výběru, nebojte se investovat do kvalitního nástroje – online psychodiagnostiky.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.