PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

Hledáme manažera – výběr manažerů

Výběr zaměstnanců je pro každou firmu klíčovým prvkem úspěchu. A u manažerských pozic to platí dvojnásob. Náklady na jednoho špatně vybraného zaměstnance (včetně nižších pozic) prakticky vždy převyšují náklady na kvalitnější výběrové řízení. Správný výběr manažerů je zásadním prvkem řízení společnosti a výrazně ovlivňuje celkový chod firmy.

Assessment centrum – nástroj pro úspěšný výběr manažerů

Jednou z nejosvědčenějších metod výběru lidí na manažerské pozice je využití Assessment centra. Jedná se většinou o celodenní komplexní pohovor s modelovými situacemi, týmovou prací a využitím Psychodiagnostiky. Uchazeči o pozici jsou během procesu hodnoceni několika nezávislými hodnotiteli.

Účelem Assessment centra je co nejlépe namodelovat situace, které mohou manažera v jeho budoucí práci potkat a zhodnotit, jak si v nich vede. U manažerských pozic se jedná typicky o práci v týmu, řízení týmu, schopnost dávat konstruktivní zpětnou vazbu, time management a další.

Psychodiagnostika a psychometrie – pomoc při výběru manažera

V rámci Assessment center jsou také široce využívané psychodiagnostické/psychometrické dotaníky a testy, které celý proces urychlují zejména tím, že umožní během relativně krátké doby zmapovat osobnostní charakteristiky kandidáta, motivaci, silné a slabé stránky a potenciál, že na konkrétní pozici uspěje. Nejtypičtějším případem je diagnostika osobnosti, která je využívaná pro širokou škálu pozic. Pro manažerské pozice existují specificky vyvinuté metody sledující preferovaný manažerský styl. Kromě toho je vhodné využít i výkonové testy nebo např. Dotazník zvládání zátěže – stresu.

Zda byl výběr kandidáta správný, se většinou dozvíte až s časovým odstupem. Abyste nemuseli napravovat škody plynoucí ze špatného výběru, nebojte se investovat do kvalitního nástroje – online psychodiagnostiky.

Potřebujete poradit?

Adriena Turková

+420 778 758 778

Blog

Představujeme náš tým. Seznamte se s Radkou!

26. 09. 2023

Radka je další z kolegyň, která obohatila náš obchodní tým. Přečtěte si rozhovor níže a zjistíte mimo jiné i to, jaké...

Pracovní cyklus – novinka mezi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Jak už možná víte (nejen z našich předchozích článků), vyvinutí nové psychodiagnostické metody není otázkou měsíce, ale...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2023 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.