Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Zjistěte, co Vašim zaměstnancům dělá radost i co je trápí

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

průzkum spokojenosti zaměstnanců - ikona

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců se již používají zcela běžně ve  firmách napříč všemi segmenty a nejde tak již zdaleka o výsadu nadnárodních korporací. Zdaleka ne všichni si ale uvědomují, že zkoumat pouhou spokojenost zaměstnanců nestačí.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je moderním nástrojem pro podporu HR procesů ve společnosti. Přináší potřebné informace o spokojenosti zaměstnanců v různých oblastech, poskytuje tak strukturovanou zpětnou vazbu, potřebnou pro cílená a efektivní následná opatření. Moderní průzkumy pak sledují nejen spokojenost zaměstnanců, ale i jejich angažovanost a identifikaci se společností.

Na základě našich zkušeností i zkušeností našich klientů můžeme říci, že společnosti, které se pravidelně věnují zjišťování názorů svých zaměstnanců a které dokáží efektivně využít zjištěné informace k vlastnímu rozvoji, jsou v dlouhodobém horizontu stabilnější a ziskovější. Zaměstnanci také častěji doporučují společnost svým známým jako vhodného zaměstnavatele. Zároveň dochází ke snižování fluktuace a naopak dochází k podpoře pozitivní firemní kultury.

 • spokojenost zaměstnanců
 • angažovanost zaměstnanců
 • identifikace (loajalita) zaměstnanců
 • vysoká návratnost
 • rozpoznání rizikových skupin

Co vám realizace průzkumu spokojenosti zaměstnanců přinese?

 • Identifikujete nejohroženější skupiny zaměstnanců
 • Uděláte pro zaměstnance to, co opravdu ocení
 • Zrealizujete cílená opatření pro ty nejohroženější skupiny
 • Snadno identifikujete nejhůře hodnocené oblasti na základě zvolených kritérií
 • Předejdete odchodům lidí, kterých si ceníte
 • Včas realizujte efektivní opatření pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců
 • Získáte data pro zvýšení angažovanosti a identifikace
 • Pohotově zareagujete na interní situaci
 • Srovnáte se s trhem pomocí komplexních benchmarků

Hlavní výhody průzkumu spokojenosti od TCC online

VYSOKÁ NÁVRATNOST

V námi realizovaných průzkumech dosahujeme velmi vysoké návratnosti (průměrná návratnost je více než 80%).

Průzkumy tak mají mnohem vyšší vypovídající hodnotu, než je běžné.

Dosahujeme toho díky intuitivnímu a pro uživatele příjemnému prostředí pro vyplňování, velkému množství možností, jak průzkum vyplňovat (smartphone, pc, notebook, tablet, počítač i tužka-papír) i těsné spolupráci s klientem na komunikaci průzkumu zaměstnancům.

ANGAŽOVANOST A IDENTIFIKACE

 

V našem průzkumu spokojenosti můžete kromě spokojenosti zaměstnanců zjišťovat i jejich IDENTIFIKACI, vyjadřující sounáležitost, loajalitu a postoj zaměstnanců a jejich ANGAŽOVANOST, která vyjadřuje ochotu a vnitřní motivaci zaměstnanců podávat vysoký výkon a dosahovat výsledků.

Právě tyto dvě kategorie se opakovaně ukazují jako klíčové pro
výkon a loajalitu zaměstnanců.

Navíc si můžete udělat přehled o rozložení svých zaměstnanců dle těchto parametrů.

rozložení zaměstnanců v průzkumu spokojenosti dle celkové míry angažovanosti a identifikace

Pomocí matematicko-statistické analýzy náš systém navíc dohledá spojitosti mezi jednotlivými otázkami průzkumu spokojenosti zaměstnanců a angažovaností a identifikací zaměstnanců. Dokáže tak vypočítat předpokládaný posun míry angažovanosti / identifikace v závislosti na posunu v hodnocení jednotlivých otázek.

Víte tak přesně, NA CO SE MÁTE KONKRÉTNĚ ZAMĚŘIT PRO MAXIMÁLNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI SPOLEČNOST.

posun míry identifikace v průzkumu spokojenosti zaměstnanců

SMART ZPRÁVY

 

Víte, že pokud u respondentů sledujete např. délku praxe, věk, pohlaví, k jaké divizi patří a zda jsou členy managementu, získáte typicky přes 500 možných kombinací zpráv?

Náš průzkum spokojenosti zaměstnanců nabízí funkci SMART, která během krátké doby po sběru dat porovná všechny možné kombinace kritérií a seřadí dílčí kategorie zaměstnanců od nejvíce spokojených po nejméně spokojené. Snadno tak identifikujete nejméně spokojené skupiny zaměstnanců i s důvody jejich nespokojenosti.

NAVÁZANÁ OPATŘENÍ MŮŽETE POTÉ ZACÍLIT NA TY NEJOHROŽENĚJŠÍ

průzkum spokojenosti zaměstnanců - srovnání celek versus výběr

Funkce výpisu problémových otázek Vám navíc snadno vytáhne ze všech těchto kombinací jen ty otázky, které vyšly pod Vámi zvolenou hranicí.

Během chvíle tak například zjistíte, že muže v IT v pobočce v Brně trápí pevná pracovní doba, zatímco ženy manažerky nejsou spokojeny s komunikací v týmu.

VÍTE TAK, NA CO SE U OHROŽENÝCH SKUPIN ZAMĚŘIT PRIORITNĚ

průzkum spokojenosti zaměstnanců - nejhůře hodnocené otázky

S online průzkumem spokojenosti zaměstnanců dále získáte

 • komplexní přehled o názorech zaměstnanců,
 • zjistíte, kde Vaši společnost „tlačí bota“a co trápí Vaše zaměstnance,
 • budete přesně vědět, na co se zaměřit pro zvýšení angažovanosti a identifikace (loajality) zaměstnanců,
 • možnost generovat neomezený počet výstupních zpráv,
 • dokážete identifikovat rizikové skupiny zaměstnanců,
 • dotazník může být distribuován v jakémkoliv jazyce,
 • anonymita respondentů je zaručena,
 • flexibilní měření návratnosti,
 • možnost zaměřit se také na důležitost otázek v průzkumu spokojenosti zaměstnanců,
 • respondenti mohou vyplňovat na PC, notebooku, tabletu, smartphone i v papírové podobě,
 • získáte jasné a přehledné reporty ve formě prezentace pro vedení společnosti,
 • možnost přizpůsobit design či funkčnosti přesně podle Vašich požadavků.
 • používá-li Vaše společnost metodologie jako je např. NPS, je možné je do průzkumu zahrnout

Průzkum spokojenosti zaměstnanců od TCC online

Jednoduchost

Příprava průzkumu spokojenosti zaměstnanců v našem prostředí je velice jednoduchá a časově nenáročná. A pokud byste si nevěděli rady sami, jsou vám k dispozici naši odborní konzultanti a projektoví manažeři, kteří se postarají o hladký průběh a organizaci celého projektu.

Identifikace a angažovanost

Moderní průzkumy spokojenosti zaměstnanců nesledují jen samotnou spokojenost zaměstnanců, ale zaměřují se také na identifikaci s firmou a angažovanost pracovníků. Výše uvedené oblasti mají výrazný vliv na organizaci a její úspěšnost v konkurenčním prostředí. Pomocí přesně cílených otázek zjistíte nejen jak na tom nyní jste, ale zároveň budete přesně vědět, co udělat pro zlepšení.

Kombinace interních a externích zkušeností

Naši odborní konzultanti mají rozsáhlé zkušenosti s tvorbou průzkumů spokojenosti, proto Vám jsou k dispozici a pomohou při tvorbě otázek, revizi Vašich stávajících otázek, interpretaci výsledků nebo s implementací nových opatření.

Měření důležitosti

Ke každé otázce v průzkumu lze přiřadit volitelně škálu s důležitostí. Můžete tak snadno zjistit nejen to, jak jsou zaměstnanci spokojení s danou oblastí, ale také jak je pro ně důležitá. Můžete tak zjistit, že i když zaměstnanci s něčím nejsou spokojeni, nevnímají to jako důležité a bude tak efektivnější zaměřit se na jiné problémy.

Historické srovnání

Rozhodnete-li se zrealizovat průzkum spokojenosti zaměstnanců s námi i v následujících letech, můžete využít i funkci historického srovnání. Snadno tak zjistíte, jak se spokojenost Vašich zaměstnanců mění a nakolik byla nově přijatá opatření efektivní ve zvýšení spokojenosti / angažovanosti a identifikace zaměstnanců.

Zjišťování návratnosti

Průzkum umožňuje více variant zjišťování návratnosti. Od obecné návratnosti za všechny respondenty přes návratnost jednotlivých skupin až po detailní kombinace dle třídících kritérií. Můžete tak například sledovat návratnost za skupinu žen z plzeňské pobočky z oddělení marketingu při zachování anonymity respondentů.

Jak to celé zorganizovat?

 • Přípravná fáze

  ▪ vydefinování a zpřesnění oblastí, na které má být průzkum zaměřen ▪ tvorba konkrétních otázek ▪ vytvoření dotazníku, včetně úpravy a grafické formy ▪ volba třídících kritérií a očekávání ze strany zadavatele směrem k výstupům

 • Fáze realizace

  ▪ distribuce dotazníků ▪ monitoring stavu vyplňování, popř. rozesílání upomínek ▪ sběr dotazníků

 • Fáze vyhodnocení

  ▪ administrativní a statistické zpracování ▪ kvalitativní vyhodnocení výstupů ▪ interpretace a tvorba doporučení ve formě závěrečné zprávy ▪ případná prezentace výsledků zadavateli

ŘEKLI O NÁS

 • Od TCC online aktuálně využíváme produkty Zaměstnanecký průzkum, 360° zpětná vazba a Online psychodiagnostika. Na spolupráci nejvíce oceňujeme efektivitu, flexibilitu a preciznost. IT oddělení rychle reaguje na jakékoli požadavky na míru a kvalita zpracování i výstupů je perfektní. Rozhodně doporučujeme. Raiffeisen Bank

  Kateřina ŠkubalováHR Specialist / Raiffeisenbank a.s.
 • Se společností T&CC online jsme spolupracovali na provedení průzkumu spokojenosti zaměstnanců ve společnostech GridServices, s.r.o. a GasNet, s.r.o. Byli jsme nadmíru spokojeni. Společnost T&CC online má vysoce profesionální přístup, dodržuje sliby a termíny, promptně reaguje na dotazy i požadavky na změnu, vždy vyjde vstříc. Podobnou zkušenost se společnostmi T&CC online jsme zaznamenali i na jiných zakázkách, například při realizaci 360° zpětné vazby.
  Společnosti T&CC online si vážíme a doporučujeme ji ke spolupráci. Innogy

  Ivo ProcházkaHR Business Partner / innogy Česká republika a.s.
 • V roce 2016 jsme hledali partnera pro průzkum spokojenosti/angažovanosti a vybrali jsme společnost TCC online. Mohu je vřele doporučit. Dotazník měl dobře postavené otázky, TCC má dostatek metodologů a statistiků, aby byl průzkum po metodologické stránce v pořádku. Byli velmi profesionální i při customizaci, celý systém běhá na jejich vlastní platformě, takže není problém přizpůsobit jak oblasti, tak samotné položky jazyku a potřebám firmy. Co jsem obzvlášť ocenila, byla možnost generovat si různé kombinace výstupních zpráv (dle třídících kritérií), což vzhledem k naší poměrně složité struktuře a vysoké míře autonomie divizí bylo dost zásadní - umožnilo nám to dopátrat se algických bodů u každé divize zvlášť. Na divizích jsme pak prezentovali jejich konkrétní výsledky společně s jednatelkou, takže jsme měli srovnání jak v rámci firmy, tak porovnání s trhem, resp. srovnatelnými výrobními firmami. Za mě suma sumárum výborný dodavatel. Kromě toho, že jsou profesionálové, jsou i velmi vstřícní a příjemní v jednání.   metrostav

  Jana Kořínkovázástupce personálního ředitele / Metrostav a.s.
 • Jsem velmi ráda, že jsme si vybrali průzkum spokojenosti TCC online. Na průzkumu oceňuji především jeho rychlost a online prostředí, které bylo příjemné a intuitivní - jak pro mě, tak i pro účastníky. Velkou výhodou pro nás byla také rychlá a pružná komunikace s týmem TCC online. Velmi rychle zvládli vyjasnit naše otázky a dokonce nám jejich online systém přizpůsobili a upravili na míru našim požadavkům. Díky podrobným výstupům přesně víme, na co se máme nyní zaměřit, a také se nám podařilo zjistit angažovanost našich zaměstnanců i jejich ztotožnění se se společností.    

  Elena RecmanovaHead of HR / Socialbakers, a.s.
 • Spolupráce se společností T&CC online byla skvělá. Pro průzkum mezi klienty Právní poradny Transparency International nám navrhli rychlé a kvalitní řešení přesně podle požadavků. Ještě lepší pak bylo samotné vyhodnocení, které jsme dostali obratem po uzavření průzkumu v přehledné grafické podobě. Navíc jsme jako nezisková organizace všechny tyto profesionální služby jsme obdrželi pro bono, což je pro nás vždy velké plus a vypovídá to o společenské odpovědnosti našeho partnera. logo Transparency International Czech Republic  

  Petr LeyerPrávník / Transparency International Czech Republic
 • Ve společnosti TCC online jsme našli spolehlivého partnera v oblasti průzkumu spokojenosti zaměstnanců naší mediální skupiny Omnicom Media  Group. Ceníme si profesionálního jednání, lidského přístupu i nadstandartní ochoty všech členů TCC online týmu. Nastavování parametrů, spuštění samotného dotazování proběhlo velmi flexibilně. Výstupy byly zpracovány na vysoké úrovni. Rádi budeme pokračovat ve spolupráci i v dalších letech.   OMG_logo_CMYK png  

  Zuzana CholevováHR Manager/ Omnicom Media Group

Chcete se dozvědět o zaměstnaneckém průzkumu spokojenosti více?

Rádi se s Vámi setkáme na nezávazné schůzce a představíme průzkum spokojenosti a pobavíme se o konkrétních přínosech pro Vás a Vaši společnost!

Ukázka výstupů průzkumu spokojenosti

Je možné interaktivně vytvářet mnoho typů výstupních zpráv, níže je ke stažení několik ukázek.

Pro ukázku v jiných standardně podporovaných jazycích nás kontaktujte:
Čeština Slovenština Angličtina Němčina Polština Španělština Francouzština Italština Maďarština Ukrajinština Rumunština Chorvatština Arabština

V případě potřeby zajistíme překlad do dalších jazykových verzí.

Ceník průzkumu spokojenosti zaměstnanců

Cena se odvíjí od rozsahu průzkumu spokojenosti. Více informací naleznete v ceníku.

Metodologie, položky, položková analýza

Víte, že:

 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 7 Z 10 NEJVĚTŠÍCH BANK V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH MALOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVÁ 6 Z 10 NEJVĚTŠÍCH POJIŠŤOVEN V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
  PRODUKTY TCC ONLINE VYUŽÍVAJÍ 2 ZE 3 NEJVĚTŠÍCH OPERÁTORŮ V ČR
 • PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
  PRODUKTY TCC ONLINE POMÁHAJÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU
 • VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE
  VÍCE NEŽ POLOVINA Z 20 NEJVĚTŠÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČR JIŽ VYUŽÍVÁ PRODUKTY TCC ONLINE

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt