Manažerské dovednosti – manažerský styl/role

Manažerské pozice patří k těm nejvíce exponovaným z hlediska stresu a zodpovědnosti. Určitě se tedy vyplatí vybírat kandidáty na manažerské pozice velmi pečlivě. A to nezávisle na tom, zda vybíráte interní kandidáty nebo sáhnete po službách některé z agentur zajišťujících recruitment či Assessment centra.

Soft skills manažera

Co jsou vlastně manažerské dovednosti? Především se jedná o oblast soft skills. Dobrý manažer musí především umět vést lidi, komunikovat s nimi své požadavky, urovnávat či moderovat konflikty a v neposlední řadě motivovat své podřízené.

Zhodnocení manažerských dovedností u kandidátů na manažerské posty je velmi zdlouhavou a nákladnou procedurou. V žádném případě neplatí, že člověk, který podává nadstandardní výkon v jedné oblasti, bude kvalitní také manažerem. Specializace ve smyslu hard skills nemá s manažerskými dovednostmi takřka nic společného.

Charakteristika a náklady na manažera

Zároveň má pozice manažera takový charakter, že jeho výsledky se obvykle projeví až po nějaké době. Při špatném výběru tak mohou jít škody do statisíců až milionů korun. Pokud se například zjistí, že určité oddělení je již rok špatně vedeno, lze jen stěží přesně vypočítat náklady, které byly zbytečně proinvestovány. Objektivním hlediskem je zde plat manažera.

Tyto náklady jsou ale pouze špičkou ledovce. Nekompetentní manažer ovlivňuje náklady na celý tým, ovlivňuje své podřízené, jejich motivaci a výkon. Právě proto je v úspěšných firmách kladen silný důraz na kvalitní management.

Manažerský styl

Společnost TCC online přináší vlastní řešení pro výběr a rozvoj managementu. Vyvinuli jsme dotazník Manažerský styl QUICK, který mapuje nejvíce zastoupené manažerské styly uchazeče o manažerskou pozici. Díky tomuto dotazníku se ale můžete dozvědět více i o preferovaných stylech stávajících manažerů.

Dotazník Manažerský styl navazuje na oblíbený Multifaktorový osobnostní profil. Využívá stejné škály, což umožňuje přehledné srovnání osobnostních charakteristik jedince a jeho manažerského stylu a identifikaci případných rizik. Ta nastávají především v situacích, kdy manažerský styl neodpovídá osobnosti. To nám indikuje, že daný jedinec využívá styl, který mu osobnostně nesedí a lze předpokládat, že se do něj nutí.

Dotazník Manažerský styl lze tedy využít nejen pro diagnostiku předpokladů k manažerské funkci, ale i k tomu, abychom určili, jakým manažerem daný jedinec bude. To nám umožňuje identifikovat potenciální manažery, kteří budou odpovídat potřebám firmy a její firemní kultuře.

Při zohlednění nákladů na najímání kvalitních lidí na manažerské pozice a nemalých rizik při špatném výběru se online diagnostika jeví jako přínosná metoda první volby pro personalisty, kteří chtějí kvalitní a objektivní podklady ať už pro prvotní selekci nebo pro následná kola výběrového řízení. Spolu s Multifaktorovým osobnostním profilem tvoří dotazník Manažerský styl mocnou kombinaci, která nám umožňuje zmapovat osobnost uchazeče a jeho předpoklady pro manažerskou pozici. Na těchto základech můžeme následně stavět a obohacovat naše poznatky dalšími metodami.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Přes 10 tisíc diváků filmového festivalu Jeden svět hlasovalo s pomocí našeho nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu

10. 04. 2024

Také v letošním roce jsme s pomocí Perfeedu podpořili divácké hlasování na filmovém festivalu Jeden svět. Diváci...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.