Development centrum / Testy pro Development centra

Chcete správně identifikovat rozvojové potřeby svých zaměstnanců a hledáte moderní nástroje, které Vás v tom podpoří? Vyzkoušejte online Psychodiagnostiku.

Co je to Development centrum?

Development centrum (DC) je komplexní diagnostický program, který se zaměřuje na mapování stávající úrovně kompetencí. Zjišťuje také rozvojový potenciál a posiluje motivaci k dalšímu rozvoji, který je důležitý pro dobrý pracovní výkon na konkrétní pozici. Jedná se zpravidla o jednodenní program, ve kterém se sejdou na jednom místě jak stávající pracovníci, tak hodnotitelé. V rámci dne dochází ke střídání různých aktivit, jejichž cílem je poznat typické projevy chování účastníka. Cílem Development centra je identifikovat vzdělávací a rozvojové potřeby pracovníků.

Development centrum – schema

Moderní Development centrum s online Psychodiagnostikou?

Díky online Psychodiagnostice zaměřující se na poznání a identifikování skutečných rozvojových potřeb zaměstnanců ušetříte čas. Pracovníci sami mohou vyplnit přiřazenou psychodiagnostickou baterii, hodnotitelé na Development centru mají poté již výstupy z Psychodiagnostiky k dispozici.

Další možností je na samotném Development centru zajistit vyplňování na tabletech, chytrých telefonech nebo PC. Více o samotném procesu vytváření projektů online Psychodiagnostiky se můžete dozvědět zde.

S přehlednými výstupy online Psychodiagnostiky mohou pracovat sami pracovníci. Dozví se nejen konkrétní výsledky v popisné interpretační části, ale také slabé a silné stránky. Výsledky Psychodiagnostiky často slouží jako podklad pro koučovací rozhovor.

Development centrum s online diagnostikou

Online psychodiagnostické nástroje jsou cenným pomocníkem řady personalistů a HR manažerů. Psychodiagnostické nástroje Vám pomohou poznat zaměstnance zase o trochu více. Online psychodiagnostické dotazníky a testy se zaměřují na:

Online Psychodiagnostika zefektivní Vaše Development centrum ať už se rozhodnete ho uspořádat interně nebo prostřednictvím externí konzultační společnosti.

Vyzkoušejte si zdarma přínos online metod pro Vaši praxi. Napište si o ukázku na info@tcconline.cz.

Nejoblíbenější dotazníky pro rozvoj zaměstnanců

Multifaktorový osobnostní profil

Multifaktorový osobnostní profil podává základní informace o osobnosti pracovníka, vypovídá o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, stejně tak jako o způsobu rozhodování a preferovaných činnostech. Tento dotazník Vám přinese informace pro posouzení, nakolik se aktuálně zastávaná pracovní pozice shoduje s osobnostním nastavením zaměstnance. Dotazník dává možnost se zamyslet, zda osobnostní nastavení se shoduje s aktuálně zastávanou pracovní pozicí, případně co je možné udělat pro to, aby soulad byl co největší. Ve výstupní zprávě naleznete detailní interpretaci výsledků dotazníků a konkrétní rozvojová doporučení. Multifaktorový osobnostní profil představuje základní kámen pro další diagnostické dotazníky a testy. Více o dotazníku se můžete dozvědět na: Multifaktorový osobnostní profil.

Kariérový kompas

Tento dotazník je zaměřený na pracovní motivaci. Dokáže identifikovat, co na pracovníka na nižších a středních manažerských pozicích působí motivačně a co jej naopak brzdí a demotivuje. Dotazník pomáhá si uvědomit často skryté nebo méně zřejmé motivy a dokresluje celkový profil člověka. Výstupy z dotazníku Kariérový kompas mohou sloužit jako cenné informace pro osobní rozhovor o dalším směřování jedince v rámci firmy. Více o dotazníku se můžete dozvědět Kariérový kompas.

Dotazník zvládání zátěže – stresu

Dostávají se Vaši pracovníci často do velmi zátěžových situací? Dokážou se s takovou situací vypořádat? Dotazník zvládání zátěže – stresu je zaměřen na schopnosti zvládat zátěžové a stresové situace. Díky danému dotazníku se dozvíte, jakou strategii zvládání zátěže pracovník volí a zde je optimální pro jeho pracovní výkon. Více o dotazníku se můžete dozvědět na: Dotazník zvládání zátěže – stresu.

Manažerský styl

Dotazník Manažerský styl sleduje míru preference jednotlivých manažerských stylů. Je založen na originální metodice vycházející z různých dílčích teorií manažerských stylů. Doporučujeme administrovat společně s Multifaktorovým osobnostním profilem za účelem srovnání osobnostního a manažerského profilu a za účelem identifikace možných rozvojových oblastí. Více o dotazníku se můžete dozvědět zde: Manažerský styl.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pro Profi HR: Jak nás (ne)motivují leadeři

11. 04. 2024

V dubnovém Profi HR vyšel článek Marty Fabiánové, výkonné ředitelky TCC online o leaderech a motivaci. Článek nyní...

Přes 10 tisíc diváků filmového festivalu Jeden svět hlasovalo s pomocí našeho nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu

10. 04. 2024

Také v letošním roce jsme s pomocí Perfeedu podpořili divácké hlasování na filmovém festivalu Jeden svět. Diváci...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.