Development centrum / Testy pro Development centra

Chcete správně identifikovat rozvojové potřeby svých zaměstnanců a hledáte moderní nástroje, které Vás v tom podpoří? Vyzkoušejte online Psychodiagnostiku.

Co je to Development centrum?

Development centrum (DC) je komplexní diagnostický program, který se zaměřuje na mapování stávající úrovně kompetencí. Zjišťuje také rozvojový potenciál a posiluje motivaci k dalšímu rozvoji, který je důležitý pro dobrý pracovní výkon na konkrétní pozici. Jedná se zpravidla o jednodenní program, ve kterém se sejdou na jednom místě jak stávající pracovníci, tak hodnotitelé. V rámci dne dochází ke střídání různých aktivit, jejichž cílem je poznat typické projevy chování účastníka. Cílem Development centra je identifikovat vzdělávací a rozvojové potřeby pracovníků.

Development centrum – schema

Moderní Development centrum s online Psychodiagnostikou?

Díky online Psychodiagnostice zaměřující se na poznání a identifikování skutečných rozvojových potřeb zaměstnanců ušetříte čas. Pracovníci sami mohou vyplnit přiřazenou psychodiagnostickou baterii, hodnotitelé na Development centru mají poté již výstupy z Psychodiagnostiky k dispozici.

Další možností je na samotném Development centru zajistit vyplňování na tabletech, chytrých telefonech nebo PC. Více o samotném procesu vytváření projektů online Psychodiagnostiky se můžete dozvědět zde.

S přehlednými výstupy online Psychodiagnostiky mohou pracovat sami pracovníci. Dozví se nejen konkrétní výsledky v popisné interpretační části, ale také slabé a silné stránky. Výsledky Psychodiagnostiky často slouží jako podklad pro koučovací rozhovor.

Development centrum s online diagnostikou

Online psychodiagnostické nástroje jsou cenným pomocníkem řady personalistů a HR manažerů. Psychodiagnostické nástroje Vám pomohou poznat zaměstnance zase o trochu více. Online psychodiagnostické dotazníky a testy se zaměřují na:

Online Psychodiagnostika zefektivní Vaše Development centrum ať už se rozhodnete ho uspořádat interně nebo prostřednictvím externí konzultační společnosti.

Vyzkoušejte si zdarma přínos online metod pro Vaši praxi. Napište si o ukázku na [email protected].

Nejoblíbenější dotazníky pro rozvoj zaměstnanců

Multifaktorový osobnostní profil

Multifaktorový osobnostní profil podává základní informace o osobnosti pracovníka, vypovídá o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, stejně tak jako o způsobu rozhodování a preferovaných činnostech. Tento dotazník Vám přinese informace pro posouzení, nakolik se aktuálně zastávaná pracovní pozice shoduje s osobnostním nastavením zaměstnance. Dotazník dává možnost se zamyslet, zda osobnostní nastavení se shoduje s aktuálně zastávanou pracovní pozicí, případně co je možné udělat pro to, aby soulad byl co největší. Ve výstupní zprávě naleznete detailní interpretaci výsledků dotazníků a konkrétní rozvojová doporučení. Multifaktorový osobnostní profil představuje základní kámen pro další diagnostické dotazníky a testy. Více o dotazníku se můžete dozvědět na: Multifaktorový osobnostní profil.

Kariérový kompas

Tento dotazník je zaměřený na pracovní motivaci. Dokáže identifikovat, co na pracovníka na nižších a středních manažerských pozicích působí motivačně a co jej naopak brzdí a demotivuje. Dotazník pomáhá si uvědomit často skryté nebo méně zřejmé motivy a dokresluje celkový profil člověka. Výstupy z dotazníku Kariérový kompas mohou sloužit jako cenné informace pro osobní rozhovor o dalším směřování jedince v rámci firmy. Více o dotazníku se můžete dozvědět Kariérový kompas.

Dotazník zvládání zátěže – stresu

Dostávají se Vaši pracovníci často do velmi zátěžových situací? Dokážou se s takovou situací vypořádat? Dotazník zvládání zátěže – stresu je zaměřen na schopnosti zvládat zátěžové a stresové situace. Díky danému dotazníku se dozvíte, jakou strategii zvládání zátěže pracovník volí a zde je optimální pro jeho pracovní výkon. Více o dotazníku se můžete dozvědět na: Dotazník zvládání zátěže – stresu.

Manažerský styl

Dotazník Manažerský styl sleduje míru preference jednotlivých manažerských stylů. Je založen na originální metodice vycházející z různých dílčích teorií manažerských stylů. Doporučujeme administrovat společně s Multifaktorovým osobnostním profilem za účelem srovnání osobnostního a manažerského profilu a za účelem identifikace možných rozvojových oblastí. Více o dotazníku se můžete dozvědět zde: Manažerský styl.

Potřebujete poradit?

Ivana Vasilis

+420 732 350 799

Blog

Co říkají data o loajalitě, motivaci a angažovanosti zaměstnanců

16. 11. 2022

„Mladé lidi je těžké namotivovat a udržet.“, „Loajalitu lidí podpoříte nejvíc zajímavou odměnou a benefity.“, „Po roce...

Implementace psychodiagnostických metod a zpětnovazebních nástrojů do HR systémů a aplikací

10. 11. 2022

Víte, že umíme implementovat naše online nástroje do HR systémů, aplikací, ATS systémů nebo třeba do chatbota? Přečtěte si o...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2022 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.