Jak to funguje v několika krocích!

  • Díky online psychodiagnostickým dotazníkům a testům můžete kandidáta otestovat v různých oblastech od osobnostního nastavení až po schopnost abstraktní myšlení. Vyberete si online nástroje, které budou testovat znalosti, dovednosti či předpoklady, jejichž úroveň potřebujete u kandidátů zjistit.

  • Portál online psychodiagnostiky nabízí řadu vychytávek, které Vám zpříjemní práci. Můžete si zakládat psychodiagnostické projekty. Do projektu dáte dotazníky/testy, přiřadíte kandidáty a pošlete jim link na vybranou diagnostiku.

  • Vaši kandidáti vyplní přiřazenou psychodiagnostickou baterii. Mohou vyplňovat na počítači, tabletu či smartphonu. Po vyplnění hned uvidíte přehledné výstupní zprávy.

Ukázka zdarma

Rádi byste se nezávazně podívali na online administrační prostředí?

Portál online psychodiagnostiky dále umožňuje

Vše pro výběr, rozvoj a hodnocení na jednom místě

Na jednom místě najdete všechny online nástroje pro podporu výběru, rozvoje či hodnocení Vašich kandidátů a pracovníků. Online Portál psychodiagnostiky je naplněný řadou užitečných metod od psychodiagnostických dotazníků, testů, přes 360° zpětnou vazbu až po průzkumy spokojenosti. Všechny metody byly navrženy tak, aby byly uživatelsky přívětivé a Vy jste s nimi mohli rychle a efektivně pracovat. Neváhejte si proto ještě dnes založit účet na Portálu online psychodiagnostiky.

Vícejazyčné psychologické dotazníky a testy

Respondenti mohou vybrané dotazníky a testy vyplňovat také v angličtině a slovenštině. Překlady do dalších jazykových verzí a vytvoření specifických norem pro danou populaci je možné zajistit.
Projekty 360° zpětné vazby a zaměstnaneckého průzkumu mohou být v jakémkoliv jazyce.
Administrační rozhraní pro správu Vašich projektů můžete využívat také v anglickém jazyce.

Telefonická a emailová podpora

Na každém kroku jsme s Vámi! Rádi Vám pomůžeme a prokonzultujeme Vaše potřeby, pomůžeme s návrhem optimálního řešení pro zefektivnění Vašich HR procesů či podpoře Vašeho podnikání s lidskými zdroji.

Posílat pozvánky à la email ze systému

Posílejte pozvánky účastníkům, jako byste psali email.
Posílejte obrázky, dokumenty a jiné přílohy prostřednictvím online systému.
Všechny důležité informace budete mít kdykoliv k dispozici k dalšímu použití.

Přehledné výstupní zprávy

Své výstupní zprávy máte hned po vyplnění k dispozici.
Můžete ovlivňovat podobu výstupních zpráv u 360° zpětné vazby.

Řešení na míru

Rádi pro Vás navrhneme a vytvoříme Vaše řešení. Můžeme Portál psychodiagnostiky převléknout do Vašich firemních barev, přidat další funkce nebo převést Vaše vlastní metody ve formě tužka-papír do online podoby.

Na bezpečí nám záleží

Veškerá data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu, zálohována a archivována po dobu trvání obchodního vztahu dle Obchodních podmínek nebo Rámcové smlouvy. Zálohování dat probíhá průběžně a jsou uchována i v případě neočekávaného přerušení práce na dotaznících či testech v průběhu jejich vyplňování z jakýchkoli důvodů.

Osobní data nejsou předávána žádné třetí straně vyjma objednatele, správce osobních údajů.

Systémy jsou hostovány v hostingovém centru Wedos, které je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 od TÜV SÜD s garancí dostupnosti služeb minimálně 99,99%. Systém je chráněn firewallem s restriktivním nastavením pravidel. Provoz v síti je monitorován intrusion detection systémem a antivirovým programem. Přístupy do sítě jsou podrobně logovány a provádí se pravidelný audit logů.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt