PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

Průzkum spokojenosti, angažovanosti a identifikace (loajality) zaměstnanců

Je zaměstnanec spokojený, angažovaný a identifikovaný (loajální) se společností? Proč je dobré znát odpovědi na tyto otázky, a jak na ně odpovědět pomocí Průzkumu spokojenosti zaměstnanců?

Angažovanost, identifikace a spokojenost zaměstnanců

Občas se v personalistické praxi zapomíná, že angažovanost, identifikace a spokojenost zaměstnanců jsou pojmy, které jdou ruku v ruce. Jedno bez druhého nemůže fungovat tak, jak by si firmy přály. Vysoká angažovanost znamená, že zaměstnanec má aktivní zájem na tom, co dělá, a práci vnímá jako seberealizaci. Identifikace s firmou pak označuje míru toho, nakolik je jedinec ztotožněn s firemní kulturou a cíli.

Jedinec, který je velmi angažovaný ve své práci, ale svou pozici ve firmě vnímá jako přechodnou, jako jeden krok ve své kariéře, za kterým budou následovat další kroky v jiných firmách, není tolik motivován podávat pro svou stávající firmu kvalitní výkon, protože mu na ní v podstatě příliš nezáleží. Jeho zajímá jen práce jako taková. Pro koho ji dělá, to je vedlejší. A to může být problém. Zvláště, pokud se firemní cíle neshodují s jeho představami, může být frustrován a z organizace odejít.

Oproti tomu lidé, kteří jsou velmi identifikovaní, vnímají firmu jako svůj druhý domov. Takoví lidé jsou rádi za to, kde jsou. Když mluví o své práci, vždycky používají výrazy jako „my“, „u nás“, „chtěli bychom“, „pracujeme“ apod. Vnímají sami sebe jako součást většího celku a souhlasí s tím, kam firma směřuje.

Pokud ale nejsou angažovaní, mohou zpohodlnět. Neodejdou, ale nebudou podávat maximální výkon. Jak z textu vyplývá, ideální kombinací je zaměstnanec s vysokou angažovaností i identifikací. Takový člověk se ztotožňuje s firemními cíli, vyhovuje mu firemní kultura a zároveň podává maximální výkon a dosahuje výsledků.

Proč realizovat Průzkum spokojenosti zaměstnanců?

Logicky teď následuje otázka, jak tedy zjistit, že jsou zaměstnanci angažovaní a identifikovaní? Můžete se každého z nich zeptat. Ale to není tak jednoduché. Kromě toho, že byste strávili neuvěřitelné množství času vyptáváním se zaměstnanců na to, jak se jim ve firmě líbí a jak jim vyhovuje práce, tak byste nejspíše ani nedostali upřímnou odpověď. Kdo vám do očí řekne, že ho práce nebaví a je mu jedno, kam firma směřuje?

Proto je lepší alternativou Průzkum spokojenosti zaměstnanců, který při správném provedení na dostatečném počtu respondentů zajišťuje maximální časovou efektivitu pro management i zaměstnance. A hlavně je anonymní, takže se lidé nebojí vyjádřit svůj skutečný názor. Kvalitní průzkumy spokojenosti umožňují online vyplňování i vyplnění v papírové formě, mají dobře zacílené otázky, které mapují více aspektů angažovanosti i identifikace a umožňují komplexní výstupní zprávy. Nejmodernější průzkumy umožňují i přímou identifikaci rizikových skupin těch zaměstnanců, kteří jsou nejvíce nespokojení, mají nízkou angažovanost nebo identifikaci s firmou. Dokáží dokonce i na základě analýzy posbíraných dat zjistit, které konkrétní problémy mají největší dopad na angažovanost a identifikaci zaměstnanců. Můžete pak přijmout přesně cílená opatření pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců a hlavně jejich identifikace a angažovanosti.

Průzkum spokojenosti je cenným nástrojem k poznání postojů a názorů zaměstnanců. Pokud chcete zjistit, kde vaši společnost „tlačí bota“, je průzkum spokojenosti zaměstnanců tím pravým nástrojem.

Podívejte se, co vše umožňuje náš Průzkum spokojenosti a ozvěte se nám, rádi Vám vše představíme na osobní či online schůzce.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Angažovanost: měříme a měníme / Pozvánka na inspirativní snídani

14. 02. 2024

Zveme Vás na Inspirativní snídani, kterou pořádáme společně s partnerem BrandBakers Advisory na téma: Angažovanost: měříme...

3 důvody, proč využít Multifaktorový osobnostní profil ve verzi PREMIUM

13. 02. 2024

V loňském roce jsme představili prémiovou verzi našeho nejoblíbenějšího dotazníku – Multifaktorového osobnostního profilu. Ta...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.