Assessment centrum

Assessment centrum – moderní metoda pro výběr a nábor

Assessment centrum (AC) představuje diagnostickou metodu výběru kandidátů, která je, i v českém prostředí, stále více populární. Mnoho HR manažerů a personalistů již dnes nedá dopustit na AC jako svou oblíbenou výběrovou metodu. Oblíbili si ji pro její komplexnost a především vysokou míru validity v porovnání s ostatními výběrovými metodami.

Výběr kandidátů v rámci Assessment centra

Co je to Assessment centrum?

Výběrové Assessment centrum je diagnostická metoda výběru kandidátů zaměřující se na různé, předem definované, oblasti důležité pro dobrý pracovní výkon na obsazované pozici. Jedná se zpravidla o jednodenní program, ve kterém se sejdou na jednom místě jak kandidáti, tak jejich hodnotitelé. V rámci dne dochází ke střídání různých aktivit, jejichž cílem je poznat typické projevy chování kandidáta. Cílem Assessment centra je vybrat nejvhodnějšího kandidáta na obsazovanou pozici.

Moderní Assessment centrum lze realizovat také kompletně v online podobě. V těchto případech se využívá prostředí běžného internetového prohlížeče. Umožňuje to realizovat kvalitní výběr kandidáta a nábor i v situaci, kdy např. není možné cestovat. Online Assessment centrum je velice přínosné také při posuzování předpokladů a kompetencí kandidátů pro fungování ve vzdálených týmech nebo na home office.

Součástí Assessment centra jsou také online psychodiagnostické dotazníky a testy zaměřené na osobnostní či výkonové charakteristiky, případně testy znalostní.

Assessment centrum zhodnotí kandidáty komplexně

Díky široké variabilitě používaných metod se Assessment centrum řadí mezi výběrové metody s nejvyšší mírou validity ve smyslu poznání kandidáta a predikce jeho budoucího výkonu. Hodnotitelé AC sledují během dne u účastníků/kandidátů různé oblasti, ať už se jedná o osobnostní nastavení jedince, jeho schopnosti a dovednosti, popř. znalosti. Aktivity bývají různě časově i intelektuálně náročné. Proto bývají ze začátku AC zařazeny aktivity náročné na pozornost (v rámci např. psychodiagnostického bloku). Pro většinu AC je typické využívání jak individuálních metod (interview, psychodiagnostika), tak také skupinových aktivit.

Mezi oblíbené metody patří například:

  • představení,
  • interview,
  • prezentace,
  • případová studie,
  • týmová práce,
  • psychodiagnostické dotazníky a testy, znalostní testy
  • a další metody.

Úspěšné Assessment centrum přináší snížení nákladů

Pojďme se nyní společně podívat na kuchařku pro tvorbu úspěšného AC. Vytvořit a zrealizovat AC je, jak nám jistě dáte za pravdu, dost náročné. Naštěstí existuje řada možností, jak lze vytvořit AC přesně podle konkrétních představ, ať už se jedná o organizační zajištění, hodnotitele či finance.

První je potřeba si odpovědět na otázku, kdo bude realizátor Vašeho Assessment centra:

  • externí dodavatel (nejlépe společnost s dlouholetou zkušeností s realizací AC),
  • Vy s částečným využitím služeb externího dodavatele,
  • pouze Vy.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli variantu, vždy hledáme nejvhodnějšího kandidáta, tedy takového, který má znalosti, schopnosti, dovednosti, zajímavou praxi, upřímnou motivaci či výjimečný talent. Soustředíme se na všechny aspekty zároveň a hledáme jejich jedinečnou kombinaci.

Assessment centrum s online diagnostikou

Online psychodiagnostické nástroje jsou cenným pomocníkem řady personalistů a HR manažerů. Psychodiagnostické nástroje Vám pomohou poznat kandidáty zase o trochu více. Jejich velkou předností je, že je můžete použít kdykoli a kdekoli, stačí mít jen připojení na internet. Vaši kandidáti mohou například vyplňovat dotazníky a testy na tabletech během Assessment centra nebo mohou vyplnit příslušnou psychodiagnostickou baterii již před jeho konáním. Vy se tak již před samotným začátkem Assessment centra můžete podívat na přehledné výstupní zprávy z Psychodiagnostiky. Díky naší online diagnostice tak můžete poznat své kandidáty ještě více.

Psychodiagnostické nástroje pomohou lépe poznat kandidáty.

Pokud plánujete realizovat Assessment centrum, ozvěte se nám. Pomůžeme Vám Assessment centrum zkvalitnit a zlevnit s využitím online psychodiagnostiky, případně ho kompletně zajistíme ve spolupráci s partnerskou společností TCC.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Jaké číslo z průzkumu spokojenosti si máme dát do KPI’s?

24. 06. 2024

Řešíte, jaká čísla z průzkumů spokojenosti, angažovanosti a loajality máte zahrnout do cílů či KPI’s manažerů? Jak...

ROZHOVOR – Šimon Pánek, Člověk v tísni: Můžete něco cítit jako manažer a lídr, ale od určité velikosti organizace už to nestačí a věci je potřeba objektivizovat

21. 06. 2024

V roce 2023 jsme realizovali Zaměstnanecký průzkum pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Jaké byly výsledky, co...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.