PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

Výběr zaměstnanců – testy pro výběrové řízení

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Výběr zaměstnanců je nákladným podnikem pro jakoukoli firmu, přičemž platí, že čím vyšší pozice, tím jsou vyšší i náklady na výběr. Ta samá úměra platí i pro náklady na špatný výběr. Špatný vysoký manažer bude firmu pravděpodobně stát daleko více než špatná uklízečka.

TESTY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Proto je vhodné při výběru zvážit všechny možnosti, které jsou v současnosti k dispozici. Jednou z nich jsou i psychodiagnostické dotazníky a testy pro výběrová řízení. Ty mají velkou výhodu v tom, že za poměrně krátký čas a při nízkých nákladech dokáží zjistit o uchazeči velké množství informací, které bychom osobním pohovorem zjišťovali poměrně obtížně. Zároveň jsou mnohé moderní psychodiagnostické nástroje k dispozici i v online podobě, která ještě dále snižuje náklady v podobě zaměstnance, který musí jinak vyhodnocovat štosy vyplněných dotazníků.

V rámci výběrového řízení se nejčastěji uplatňují osobnostní dotazníky, v našem případě je to Multifaktorový osobnostní profil, který tvoří základ všech našich diagnostických baterií pro různé pozice. Osobnostní dotazníky dokáží s vysokou přesností určit, jak se člověk bude chovat v široké škále situací – jak například bude komunikovat s lidmi, jaký bude mít přístup k práci, jak bude dotahovat úkoly, nakolik bude inovativní a mnohé další charakteristiky.

Další široce využívanou a v dnešní době potřebnou metodou je Dotazník zvládání zátěže – stresu, který pomáhá určit, jakým způsobem se jedinec vyrovnává s obtížnými situacemi, jaký k nim zaujímá postoj a zda se snaží situaci řešit. Dále lze pro potřeby výběrového řízení určitě doporučit i Kariérový kompas, s jehož pomocí si lze udělat obrázek o tom, co jedince motivuje a co od své budoucí práce očekává – jsou to vysoké odměny? Je to odborný růst? Nebo je to uznání a prestiž?

Pro obchodníky máme v nabídce dotazník Obchodní profil ve verzích QUICK a FULL. Dotazník Obchodní profil FULL je rozšířenou verzí dotazníku Obchodní profil QUICK. Obchodní profil FULL mapuje 12 základních obchodních kompetencí klíčových pro každého úspěšného obchodníka. Mapuje nejen dovednosti a předpoklady pro ně, ale ukazuje i priority pro další rozvoj. V případě výběru na manažerské pozice lze určitě doporučit Manažerský styl.

Psychodiagnostika se samozřejmě neomezuje jen na dotazníkové zjišťování postojů a osobnostních charakteristik, ale výrazně pomáhá i v případě, kdy chceme zjistit i velmi konkrétní dovednosti. V nabídce tak nalézt testy abstraktního myšlení, numerický test vhodný pro pozice, kde je zapotřebí provádět rychlé a přesné operace s čísly, test Verbální zdatnosti určuje úroveň chápání vztahů mezi slovy a tvoří tak jeden ze základních kamenů inteligence v jejím širší pojetí.

Dotazníky a testy jsou již dlouhou dobu často využívanými metodami v rámci výběrových řízení a jejich přínos dnes snad již nikdo nepopírá. Na druhou stranu je zde třeba upozornit, že psychodiagnostika by měla být pouze doprovodnou metodou k výběrovém řízení.

Potřebujete poradit?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Angažovanost: měříme a měníme / Pozvánka na inspirativní snídani

14. 02. 2024

Zveme Vás na Inspirativní snídani, kterou pořádáme společně s partnerem BrandBakers Advisory na téma: Angažovanost: měříme...

3 důvody, proč využít Multifaktorový osobnostní profil ve verzi PREMIUM

13. 02. 2024

V loňském roce jsme představili prémiovou verzi našeho nejoblíbenějšího dotazníku – Multifaktorového osobnostního profilu. Ta...

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.