Přehled doporučených balíčků

Pro zjednodušení práce s online psychodiagnostikou jsme pro Vás připravili celou řadu balíčků určených pro různé cílové skupiny a situace.

Balíčky obsahují optimální kombinaci testů a dotazníků. Vycházejí z dlouholetých zkušeností psychologů a personálních poradců ohledně nároků na pracovníky napříč různými situacemi i pozicemi. Spojují v sobě jak potřebu získat co nejvíce relevantních informací, tak i efektivitu z hlediska nákladů a investovaného času ze strany respondentů.

Balíčky zaměřené na Manažery

TALENT PRO MANAGEMENT

Pro všechny, kteří se na manažerskou roli teprve připravují a nemají s ní žádné reálné zkušenosti. Balíčky se zaměřuje na základní osobnostní předpoklady pro práci manažera včetně motivace a schopnosti zvládat náročné situace.

TEAM LEADER

Pro ty, kteří vedou nebo mají vést menší tým výkonných pracovníků. Balíčky mapují základní předpoklady pro práci manažera a preferovaný manažerský styl.

MANAŽER OBCHODNÍHO TÝMU

Pro ty, kteří vedou obchodní týmy. Vedle manažerských předpokladů mapují balíčky i obchodní dovednosti a znalost efektivních postupů v obchodním procesu.

STŘEDNÍ MANAGER

Pro ty, kteří vedou nebo mají vést větší týmy nebo týmy nižších manažerů. Těžiště balíčků je v mapování osobnostních předpokladů, preferovaného manažerského stylu a schopnosti zvládat náročné situace.

Balíčky zaměřené na Obchodníky

TALENT PRO OBCHOD

Pro všechny, kteří se na práci obchodníka teprve připravují. Balíčky se zaměřují na základní osobnostní předpoklady, motivaci a praktické obchodní uvažování.

PRODEJCE

Pro ty, kteří mají roli prodejce, tj. buď zákazník přichází za nimi nebo prodávají jednoduché, pevně dané produkty. Balíčky mapují zejména základní předpoklady pro kontakt se zákazníky.

OBCHODNÍK

Pro aktivní obchodníky a nabízející služby nebo produkty s vyšší přidanou hodnotou. Balíčky vedle základních předpokladů mapují zejména obchodní dovednosti a znalost efektivních postupů v obchodním procesu.

KEY ACCOUNT

Pro všechny, jejichž úkolem je péče o zákazníky. Balíčky korespondují s balíčky pro obchodníky s rozšířením o předpoklady pro koncepční a samostatné uvažování potřebné při nabídce řešení na míru.

Balíčky zaměřené na Výkonné pozice

PRACOVNÍK CALL CENTRA - PODPORA ZÁKAZNÍKŮM

Balíček je určen zejména pracovníkům cell center a jiných zákaznických kontaktních míst. Vedle základních osobnostních předpokladů mapuje širokou škálu schopností potřebných pro kvalitní převzetí a vyřízení požadavků zákazníků.

PRACOVNÍK CALL CENTRA - PRODEJ

Balíček je určen zejména pracovníkům cell center se zaměřením na aktivní prodej. Vedle základních osobnostních předpokladů mapuje širokou škálu schopností potřebných pro efektivní vedení akvizičního rozhovoru.

ORGANIZAČNĚ - ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

Balíček je určen pro pozice, jejichž těžištěm je administrativní práce. Mapuje zejména základní osobnostní předpoklady, motivaci a koncentraci pozornosti.

POZICE NÁROČNÉ NA POZORNOST A PRÁCI S DATY

Balíček je určen pro pozice, jejichž těžištěm je systematická a pečlivá práce. Mapuje zejména základní osobnostní předpoklady a schopnost koncentrace pozornosti na opakující se stereotypní úkony.

POZICE S DŮRAZEM NA TÝMOVOU PRÁCI

Pro všechny, kteří jsou členy stabilního týmu s vysokými nároky na vzájemnou spolupráci a soulad. Těžiště balíčku je v základních osobnostních předpokladech a jejich souladu se zastávanými týmovými rolemi.

POZICE NÁROČNÉ NA STRES A ODOLNOST VŮČI ZÁTĚŽI

Pro ty, kteří pracují na výkonných pozicích v náročném a stresujícím prostředí. Balíček mapuje zejména osobnostní předpoklady, motivace a odolnost vůči zátěži.

EKONOMICKO - ÚČETNÍ POZICE

Pro všechny, kteří pracují s čísly a jejichž úkolem je pečlivé a důsledné zpracování dat dle daných metodik a postupů.

Balíčky zaměřené na Specialisty

TALENT SPECIALISTA

Pro budoucí specialisty a odborníky. Balíčky vedle základních osobnostních předpokladů a preferovaných týmových rolí mapují také specifické schopnosti dávající dobrý základ pro rychlý růst znalostí a jejich aplikaci do praxe.

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Balíčky jsou určeny pro projektové manažery, jejichž úkolem je řízení projektů bez liniové manažerské zodpovědnosti za členy týmu. Balíčky kombinují mapování předpokladů pro manažerskou i týmovou práci.

TECHNIK - KONZULTANT V KONTAKTU SE ZÁKAZNÍKY

Balíčky mapují specifické nároky kladené na techniky a konzultanty, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky a jejichž práce spočívá v diagnostice a definici požadavků zákazníka.

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt