Týmové role

ik_TP

Dotazník Týmové role sleduje míru preference různých týmových rolí a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků působících v rámci stabilních či projektových týmů. Využít jej lze nejen pro individuální diagnostiku, ale i pro získání celkového profilu za celý tým.

Dotazník vychází ze stejné koncepce jako Multifaktorový osobnostní dotazník. Koncepce dotazníku Týmových rolí předpokládá, že každý člověk zaujímá souběžně různé role a pracuje s jejich kombinacemi. Současně tyto role nemusí nutně odpovídat osobnostnímu profilu. Zatímco osobnostní charakteristiky mají spíše trvalý charakter, méně závislý na vnějších vlivech, týmové role zaujímáme vždy v kontextu konkrétního týmu, jeho potřeb a požadavků zvnějšku. Soulad nebo naopak nesoulad preferovaných týmových rolí a osobnostních charakteristik pak může vypovídat o míře osobního komfortu, s nímž se v těchto rolích pohybujeme. Dotazník základních týmových rolí pro snazší orientaci využívá částečně stejné názvy týmových rolí jako všeobecně známý Belbinův dotazník týmových rolí.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž textovou část zahrnující seřazení rolí dle preference, popis tří nejpreferovanějších rolí včetně srovnání výhod a možných rizik a v případě administrace společně s Multifaktorovým osobnostním dotazníkem rovněž srovnání týmového a osobnostního profilu a identifikaci oblastí, ve kterých lze očekávat rychlý rozvoj, a oblastí, ve kterých další rozvoj bude pravděpodobně naopak méně efektivní.

Dotazník Týmové role doporučujeme administrovat společně s Multifaktorovým osobnostním dotazníkem.

Pro tento dotazník můžete nyní zdarma využívat i týmové výstupy – klikněte pro více informací.

Vyplnění dotazníku trvá cca 10-15 minut (96 položek)

Dostupné jazyky

Čeština Slovenština Angličtina

Ukázky individuálních výstupů

Ukázky týmových výstupů

Manuál
Ukázky

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt