Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK)

ik_ASER

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) mapuje způsob komunikace a chování jedince při řešení standardních i náročných komunikačních situací v pracovním prostředí, a to jak v užším týmu mezi známými kolegy, tak i mezi novými či méně známými lidmi. Je tak vhodným nástrojem pro diagnostiku a rozvoj interpersonálních dovedností všech zaměstnanců.

Dotazník obsahuje 12 základních škál rozdělených do 4 oblastí odpovídajících hlavním kritériím asertivní komunikace: přiměřené sebeprosazování, schopnost stát si za svým rozhodnutím či názorem a nenechat se manipulovat, dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a schopnost budovat a rozvíjet společenské vztahy.

Dotazník poskytuje přehledný výstup v podobě grafu celkové míry asertivity, současně nabízí detailnější pohled na jednotlivé oblasti s rozlišením míry asertivity ve vztahu k blízkým a cizím lidem. Součástí výstupu je i interpretace celkového profilu, včetně identifikace výhod a doporučení. Dotazník dále pracuje se dvěma kontrolními škálami, které umožňují odhalit jednak tendenci k agresivním projevům v komunikaci, jednak potřebu vypovídat o sobě pozitivně a volit sociálně žádoucí odpovědi.

Vyplnění dotazníku trvá 15-20 minut (94 položek)

Dostupné jazyky

Čeština

Ukázky individuálních výstupů
Manuál
Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt