Test Emoční inteligence

emoční inteligence

Test Emoční inteligence je jedinečným inovativním produktem mapujícím úroveň emoční inteligence jedince. Test je určen pro diagnostiku na všech pozicích, pro které je nějakým způsobem důležitá potřeba umět rozeznávat a zpracovávat emoce – a to jak ty svoje, tak i druhých lidí. Test Emoční inteligence je proto vhodným nástrojem pro osobní rozvoj všech pracovníků.

Test Emoční inteligence sestává ze tří částí, přičemž u prvních dvou se jedná o výkonové subtesty. Třetí část je dotazníková, zde tedy u jednotlivých položek nerozlišujeme správné či špatné odpovědi. Tato speciálně utvořená kombinace nám umožňuje adekvátně stanovit aktuální úroveň na základě výkonových částí, zatímco dotazníková forma pak rozšiřuje celý produkt o novou dimenzi – vlastní sebenáhled a uvědomění.

Po vyplnění test poskytuje přehledný výstup v podobě grafu znázorňujícím zhodnocení celkové úspěšnosti, včetně úspěšnosti v rámci jednotlivých škál, a současně zhodnocení dotazníkové části na škále Sebeuvědomění. Test také navíc obsahuje část zahrnující interpretaci celkového profilu a na základě toho nabízí možná rozvojová doporučení.

Vyplnění trvá cca 25 minut (60 položek)

Dostupné jazyky

Čeština Slovenština Angličtina

Ukázky individuálních výstupů

Manuál

Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt