Test pozornosti

ik_POZTest pozornosti je zaměřen na přesnost, respektive chybovost práce pod časovým tlakem a na koncentraci pozornosti v rámci stereotypní činnosti. Na rozdíl od klasických testů pozornosti zahrnuje různě zaměřené subtesty a sleduje pozornost v dlouhodobějším časovém úseku. Test je primárně určen pro diagnostiku na všech pozicích vyžadujících maximální přesnost práce a dlouhodobé soustředění se na samostatnou, převážně administrativní a opakující se činnost.

Test obsahuje tři subtesty zahrnující různé typy úloh (celkem 7 typů úloh). Každá úloha je časově omezena, a to limitem 5 minut. V rámci tohoto časového limitu je úkolem respondenta podat maximální možný výkon jak z hlediska přesnosti práce, tak i celkové produkce.

Výstupem testu je zhodnocení celkové úspěšnosti v testu, srovnání rychlosti i kvality řešení s referenční skupinou a srovnání úspěšnosti napříč třemi subtesty.

Test je časově omezen. Jeho vyplnění trvá maximálně 35 minut čistého času (časový limit nezahrnuje dobu, po kterou se vyplňující seznamuje s instrukcí).

Dostupné jazyky

Čeština Slovenština Angličtina

Ukázky
Kontaktujte nás

Chtěli byste si otestovat naše produkty? Nebo vás zajímá něco jiného? Ozvěte se nám.

Not readable? Change text. captcha txt