Psychodiagnostika

Poznejte lidi lépe, odhalte jejich potenciál

  • Zkvalitníte nábor i adaptaci
  • Identifikujete rozvojové potřeby
  • Odhalíte silné stránky a potenciální rizika zaměstnanců i týmů
Psychodiagnostika poskytuje informace o osobnosti lidí, jejich pracovní motivaci, schopnosti zvládat zátěž, manažerském stylu nebo např. o preferované firemní kultuře. V podobě psychologických dotazníků a testů (resp. psychotestů) získáváte moderní nástroj pro HR užitečný nejen pro přijímání zaměstnanců, ale také pro identifikaci rozvojového potenciálu lidí i týmů.

Unikátní metody

Unikátně vyvíjené metody pro reálné potřeby pracovního trhu, s měřitelnými výsledky

Jasné výstupy

Jasné, úderné a současně precizní výstupy ihned, vždy včetně rozvojových doporučení

Pro všechny

Řešení vhodné pro top management i výkonné pozice – metody kombinujete podle pozice a situace

Týmové výstupy

Týmové výstupy pro zmapování potenciálu a rizik týmů i celých organizací

Propojení metod

Vzájemně propojené metody pro hlubší vhled „předpoklady vs. realita“

Job Matching

Funkce Job Matching a další analýzy pro datově podložené rozhodování o výběru či kariérních cestách

Balíčky

Doporučené a ověřené kombinace dotazníků a testů pro konkrétní pozice a situace. Navíc můžete ZDARMA využít knihovnu expertně sestavených Job Matchingových profilů. S Job Matchingem ihned víte, nakolik daný člověk profilově sedí s očekáváním dané pozice.

Manažeři

Obchodníci

Specialisté

Talenti

Manažeři

Střední a vyšší manažer

Balíček je určen manažerům, kteří vedou jiné manažery a jejichž rolí je ovlivňovat strategii firmy a zajistit její naplňování.

Balíček se kromě osobnostních předpokladů, jako je schopnost autonomního rozhodování, průbojnost či schopnost nadhledu, soustředí také na pracovní styl, schopnost čelit vysokým nárokům a nepodléhat stresu. Díky balíčku zmapujete i manažerský styl a můžete snadno identifikovat, zda ladí s preferovaným manažerským stylem a kulturou společnosti.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
dotazník Pracovní styl – ikona

Team leader

Pro ty, kteří vedou nebo mají vést menší tým výkonných pracovníků.

Díky balíčku zjistíte, nakolik je člověk motivovaný k vedení druhých a přijetí pravomocí a zodpovědností manažera. Zda má předpoklady zvládnout náročnost a stres vedoucí role a nakolik dokáže i v zátěži uplatnit logiku a všímavost vůči podstatným detailům.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Manažer obchodního týmu

Pro ty, kteří vedou nebo mají vést obchodní týmy.

Balíček mapuje osobnostní předpoklady pro manažerskou roli, stejně tak jako preferenci konkrétních manažerských stylů. Soustředí se také na schopnost asertivně se prosazovat, pracovat se zpětnou vazbou, navazovat a rozšiřovat sítě kontaktů, pracovat s čísly a porozumět jim.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Projektový manažer

Balíček je určen pro ty, kteří řídí nebo mají řídit projektové týmy.

Mapuje osobnostní předpoklady pro zvládání náročných a stresujících situací, schopnost dělat pohotově rozhodnutí a přesně vyhodnocovat různé informace. Díky balíčku také zjistíte, nakolik je člověk ochotný přijímat tíhu zodpovědnosti za řešení i výsledek, aniž by nutně byla pozice doprovázená formálním statusem či pravomocemi.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Obchodníci

Obchodník

Balíček je vhodný pro obchodníky a kandidáty na obchodní pozice, od kterých očekáváte především aktivní akvizici.

Zjišťuje motivaci pro práci obchodníka, asertivitu a komunikační dovednosti a také emoční inteligenci důležitou pro navázání a rozvoj vztahů se zákazníky.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Prodejce po telefonu

Balíček je určen pro pozice v rámci call centra, jejichž hlavní náplní je prodej po telefonu.

Mapuje osobnostní předpoklady, motivaci, schopnost čelit náročným situacím i schopnost nenechat se odbýt a jít si za svým cílem.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Prodejce

Balíček je určen pro prodejce a kandidáty na tuto pozici.

Zjišťuje osobnostní předpoklady, průbojnost a asertivitu, stejně jako motivaci důležitou pro práci prodejce. Součástí je i mapování preference hodnot a firemní kultury tak, aby prodejce do firmy skutečně zapadl.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Key account

Balíček je určen pozicím, jejichž náplní je péče o klienty a rozvoj vztahu s nimi, včetně upsellu.

Mapuje osobnostní předpoklady i pracovní styl. Kromě toho se zaměřuje na dovednosti klíčové při jednání s klienty, ať už se jedná o asertivitu, nebo emoční inteligenci.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
dotazník Pracovní styl – ikona
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Specialisté

Pozice s důrazem na týmovou spolupráci

Balíček je primárně určen pro pozice, kde je kladen velký důraz na spolupráci a fungování v rámci týmu.

Zaměřuje se na preferenci týmových rolí, motivaci i předpoklady pro to „zapadnout“ a být součástí týmu, tedy schopnost a ochotu podporovat druhé a společný cíl.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Pozice náročné na stres a odolnost vůči zátěži

Balíček je určen pro všechny pozice náročné na schopnost čelit vysoké zátěži a stresu.

Mapuje osobnostní předpoklady, odolnost vůči stresu a způsoby, jak se s ním lidé vyrovnávají. Zjišťuje, nakolik časový nebo informační stres dopadá na výkon a schopnost se soustředit. Mapuje pracovní styl.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
dotazník Pracovní styl – ikona

Ekonomicko-účetní pozice

Balíček je určen pro pozice, na kterých je klíčová práce s čísly, přesnost, strukturovanost, systematičnost a schopnost pracovat přesně a bez chyb.

Kromě osobnostních předpokladů a pracovního stylu zjišťuje také numerickou inteligenci i schopnost koncentrace při stále se opakujících činnostech, které mohou být náročné na udržení pozornosti.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
dotazník Pracovní styl – ikona
Test pozornosti – ikona

Organizačně administrativní pozice

Balíček je určen pro všechny pozice náročné na pozornost, pečlivost, schopnost vést agendu a být podporou pro jiné kolegy či týmy.

Kromě osobnostních předpokladů a pracovního stylu zjišťuje také motivaci, schopnost koncentrace při stále se opakujících činnostech a přesnost práce.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
dotazník Pracovní styl – ikona
Test pozornosti – ikona

Talenti

Zmapování potenciálu k různým rolím

Hledáte talenty pro různé pozice? Potřebujete si zmapovat, pro co mají lidé nejlepší předpoklady? Zabýváte se kariérovým plánováním a poradenstvím?

Zvolte si tento univerzální balíček mapující potenciál a výsledky porovnejte s připravenými Job Matchingovými profily: Potenciál pro management, Potenciál pro obchod, Potenciál pro expertízu/analýzu, Potenciál pro kreativitu, Potenciál pro administraci a Potenciál pro projekty.

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online
dotazník Pracovní styl – ikona

Dotazníky a testy

Vše Dotazníky Výkonové testy
Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Multifaktorový osobnostní profil

Nabízí komplexní pohled na hlavní rysy osobnosti. Skrze 32 dimenzí přehledně ukazuje, jak člověk přistupuje k druhým lidem, řeší problémy, jak se rozhoduje a co od něj můžete čekat v práci. Kromě osobnostního profilu nabízí i doporučení k dalšímu rozvoji.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavní motivátory člověka a také říká, se kterými pracovními rolemi nejvíce ladí jeho motivace.

dotazník Pracovní styl – ikona

Pracovní styl

Detailně mapuje pracovní styl člověka – zda je pro něj typická rychlost nebo naopak pečlivost, improvizace nebo disciplinovanost, zda potřebuje volnost či jistotu pravidel a další důležité informace o tom, co od něj můžete v práci čekat. Kromě přehledného výstupu získáte také cenná rozvojová doporučení.

dotazník Pracovní cyklus – ikona

Pracovní cyklus

Dotazník mapuje, co je pro člověka typické z hlediska pracovního cyklu, a může inspirovat, jak profil efektivněji využít či na které fáze pracovního cyklu se při řešení problému více zaměřit a zvýšit tak pracovní efektivitu. Kromě přehledného výstupu získáte také cenná rozvojová doporučení.

Dotazník zvládání zátěže – stresu

Mapuje typické reakce na stres a jejich užitečnost pro vyřešení situace nebo pro duševní pohodu člověka. Dotazník také nabízí řadu doporučení pro posílení schopnosti zvládat stres.

Týmové role

Dotazník mapuje, které z 10 typických rolí v týmu člověk aktuálně zastává, jaké jsou jejich přínosy i rizika. Díky propojení na Multifaktorový osobnostní profil navíc ukazuje, pro které role má člověk největší předpoklady a může v nich tedy excelovat.

Obchodní profil FULL

Dotazník je rozšířenou verzí dotazníku Obchodní profil QUICK a rovněž mapuje 12 základních obchodních kompetencí klíčových pro každého úspěšného obchodníka. Mapuje nejen dovednosti a předpoklady pro ně, ale ukazuje i priority pro další rozvoj.

Obchodní profil QUICK

Dotazník mapuje 12 základních obchodních kompetencí klíčových pro každého úspěšného obchodníka. Sleduje jednotlivé dovednosti a ukazuje priority pro další rozvoj.

Culture Fit

Mapuje vnitřní hodnoty a preference člověka ve vztahu k firemní kultuře či typu práce. Může sloužit také jako ukazatel toho, nakolik člověk zapadne do dané firmy.

Dotaznik komunikačního stylu – asertivity (LIFE)

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (LIFE)

Měří celkovou míru asertivity a její čtyři základní složky, tedy schopnost prosadit se, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a navazovat a rozvíjet vztahy s druhými. Na rozdíl od verze WORK pracuje se situacemi v kontextu soukromého života, a je tedy primárně určen pro osobní poradenství nebo life coaching.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK)

Dotazník měří celkovou míru asertivity i její čtyři základní složky, tedy schopnost se prosadit, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a navazovat a rozvíjet vztahy s druhými. Dotazník na rozdíl od verze LIFE pracuje se situacemi v kontextu pracovního života, a je tedy primárně určen pro pracovní poradenství nebo výběrová řízení.

Manažerský styl QUICK

Mapuje aktuálně nejvíce zastoupené manažerské styly člověka, v rámci jakého týmu či prostředí jsou efektivní i kde selhávají a proč. Díky propojení na Multifaktorový osobnostní profil identifikuje, pro který styl vedení lidí má člověk nejsilnější předpoklady.

Zdroje stresu

Dotazník je primárně určen pro osobní poradenství. Mapuje stresory, motivátory i tzv. salutory jak v pracovní oblasti, tak i osobním životě. Díky propojení s Dotazníkem zvládání zátěže výstupy nabízí cenná doporučení pro práci se stresem, prevenci vyhoření a celkovou životní spokojenost.

Test Emoční inteligence

Kombinuje testovou a dotazníkovou část, díky čemuž podrobně mapuje celé spektrum emoční inteligence a dílčích dovedností klíčových pro mnoho profesí. Nabízí také užitečná doporučení.

Verbální zdatnost

Test spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především verbální schopnosti a předpoklady pro jejich další rozvoj. Zahrnuje čtyři subtesty cílené na analýzu, zobecnění, chápaní pojmů a pohotovost.

Abstraktní myšlení

Test spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především analytické a logické myšlení, tedy schopnost řešit nové neznámé situace bez předchozí praktické zkušenosti nebo návodu.

Test pozornosti – ikona

Test pozornosti

Měří schopnost koncentrace zejména v situaci opakujících se činností náročných na přesnost a pozornost, které vyžadují mnoho jednoduchých, ale správných rozhodnutí.

Press test

Měří myšlenkovou kapacitu a tzv. kognitivní odolnost, tedy schopnost dělat pohotová a správná rozhodnutí navzdory časovému tlaku a množství nesourodých podnětů.

Numerický test

Spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především numerické schopnosti, tedy schopnost chápat čísla a vztahy mezi nimi. Má dvě části, jednu mapující obecnou schopnost a druhou zaměřenou na aplikovanou práci s čísly a praktické početní operace.

Reference

Ceník

Ceny již od 300 Kč za dotazník, administrativní prostředí a týmové výstupy zdarma. Platíte pouze za skutečně protestované respondenty! Můžete využít také zvýhodněné balíčky dotazníků a testů. V případě zájmu lze dohodnout rovněž výhodné měsíční paušály.

Přejít na ceník

Ukázky

Jasné a srozumitelné výstupy

Ihned po vyplnění získáte srozumitelné výstupní zprávy vč. interpretací a rozvojových doporučení. Výstupy můžete zpřístupnit i účastníkům, čímž jim poskytujete cenný benefit.

Vyzkoušet

Výstupní zprávy

Podívejte se na ukázkové výstupní zprávy našich nejoblíbenějších psychodiagnostických metod. Více ukázek najdete u jednotlivých dotazníků a testů. Metody umíme zajistit v jakémkoli jazyce. Nenašli jste ten, který zrovna potřebujete? Dejte nám vědět a nebojte, rádi pro Vás jazykovou mutaci zajistíme.

česky slovensky anglicky polsky německy francouzsky bulharsky chorvatsky maďarsky rusky

Více informací

Unikátní metody

Unikátně vyvíjené metody pro reálné potřeby pracovního trhu, s reálnými měřitelnými výsledky 

Naši odborníci ve své praxi využívali celou řadu existujících tradičních psychodiagnostických metod dostupných na trhu. Vždy ale něco chybělo nebo naopak přebývalo, proto jsme se rozhodli jít cestou vlastního vývoje, který přesně nasedá na potřeby reálných klientů v reálném pracovním životě. Ctíme řemeslo, všechny naše metody splňují přísná kritéria kvality dle standardů EFPA (European Federation of Psychologist´s Associations) a díky týmu zkušených psychologů je neustále zdokonalujeme a vyvíjíme nové, včetně specifických metod na míru potřebám zákazníka. 

Zajímají Vás metodologie a postupy vývoje naší Psychodiagnostiky? Připravili jsme pro Vás manuál „Psychometrické charakteristiky psychodiagnostických metod”, ve kterém najdete souhrnné informace o položkové analýze, validitě, reliabilitě a normách všech dotazníků a testů, které jsme v TCC online vyvinuli.

Jasné výstupy

Jasné, úderné a současně precizní výstupy ihned, vždy včetně rozvojových doporučení 

Výstupy vytváříme s vědomím, že se v nich musí zorientovat každý. Na co nejméně stranách naleznete vše jasně, úderně a srozumitelně popsané. Graficky přehledně znázorněné profily jsou doprovázeny srozumitelnou interpretací. Následuje shrnutí hlavních informací a také doporučení k dalšímu rozvoji, která jsou neocenitelná při plánování adaptace či jakéhokoli rozvoje. Na přesnosti a současně přehlednosti zpráv si zakládáme, stejně jako na tom, že skutečně kvalitní Psychodiagnostika nabízí pestré kombinace výsledných profilů a lidi nezjednodušuje na několik málo možných „výsledků“. 

Pro všechny

Řešení vhodné pro top management i výkonné pozice – metody kombinujete podle pozice a situace

Ať už hledáte nového kolegu do top managementu společnosti, nebo specialistu v jakémkoliv odvětví, naše Psychodiagnostika Vám je k dispozici. Někdy potřebujete robustní řešení, kterým otestujete celou paletu předpokladů člověka, jindy naopak stačí ověřit jen některé specifické oblasti, jako je motivace, soulad osobních hodnot s Vaší firemní kulturou nebo něco jiného. Náš systém Vám automaticky pomůže poskládat smysluplnou a skutečně užitečnou baterii testů a dotazníků. V případě potřeby jsou vždy k dispozici také naši odborníci, aby Vám poradili.

Týmové výstupy

Týmové výstupy pro zmapování potenciálu a rizik týmů i celých organizací

Díky týmovým výstupům ihned vidíte, jak je tým složený, jaké profily v něm převládají nebo naopak chybí. Zda ladí nastavení manažera s týmem, nebo kde by mohla vznikat úzká místa v komunikaci či spolupráci. Snadno si můžete udělat snímek celé firmy či organizace. Sami si v systému týmové reporty vytváříte podle potřeby, ať už anonymní, či jmenovité, členům můžete přiřazovat různé barvy pro přehlednější práci s výstupy. S týmovými reporty dokážete ještě lépe zacílit nábor nových členů týmu. Stejně tak můžete skvěle obohatit rozvojové aktivity, workshopy či offsite meetingy svých kolegů. 

Propojení metod

Vzájemně propojené metody pro hlubší vhled „předpoklady vs. realita“

Díky sofistikované konstrukci jsou některé psychodiagnostické metody mezi sebou propojené a Vy tak máte ihned cenné podklady ohledně toho, jak se osobnostní předpoklady potkávají či míjejí s reálně uplatňovanými styly spolupráce či vedení druhých. Manažer tak získá vhled do toho, jaké manažerské styly aktuálně nejvíce uplatňuje, ale také pro které má největší předpoklady. Obdobně každý člen týmu může snadno nahlédnout, zda týmové role, které aktuálně skutečně nejvíce zaujímá, odpovídají jeho předpokladům, nebo zda má potenciál více zaujímat role jiné.

Job Matching

Funkce Job Matching a další analýzy pro datově podložené rozhodování o výběru či kariérních cestách

Pokud máte občas pocit, že byste potřebovali některé lidi naklonovat, protože jsou na dané pozici trefou do černého, nástroj Job Matching Vám může zásadně pomoci. Stejně tak může Job Matching pomoci při plánování kariérních cest či identifikaci největších talentů člověka. Nejedná se o žádný dotazník či test, ale nadstavbovou funkci našeho systému, kterou získáváte automaticky zdarma při otevření účtu. Ihned je Vám k dispozici knihovna profilů, stejně tak si můžete Job Matchingové profily tvořit i Vy sami dle potřeby nebo pro efektivní nastavení využít našich odborníků. Díky Job Matchingu snadno a přehledně víte, který z kandidátů se z pohledu osobnostních předpokladů na obsazovanou pozici hodí více a který méně. Job Matching můžete nastavit i kompetenčně a mít tak přehled, pro které kompetence má člověk větší či menší předpoklady. Job Matching skvěle poslouží i při úvahách o dalším rozvoji a kariérním směřování, přehledně totiž umí nabídnout odpovědi na to, směrem k jaké roli má člověk největší předpoklady, zda např. k roli manažera, obchodníka, administrativního pracovníka či kreativce. 

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.