PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

Dotazník zvládání zátěže – stresu

10–15 minut | více než 10 000 uživatelů | týmové výstupy zdarma

česky slovensky anglicky německy francouzsky

Dotazník zvládání zátěže – stresu je zaměřen na schopnosti zvládat zátěžové a stresující situace a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků na exponovaných pozicích a pozicích kladoucích vysoké nároky na stresovou odolnost.

Dotazník zvládání zátěže – stresu sleduje dvanáct základních strategií, jimiž lidé reagují na stres nebo zátěž. Jedinci tyto strategie zaujímají zpravidla zcela automaticky a mimovolně, tj. nejedná se o vědomou volbu na základě zvážení okolností a rozhodnutí. Osvojení resp. preference některých strategií nad jinými vzniká působením celé řady vlivů: předchozí zkušenosti, osobnostní charakteristiky, výchova, vliv vnějšího okolí, obranné mechanizmy atd. Cílem dotazníku je pomoci uvědomit si preferované strategie a v případě potřeby cíleně více využívat ty, které mají celkově pozitivní dopad na zvládání zátěže.

V rámci skupinových výstupů lze pomocí Dotazníku zvládání zátěže včas identifikovat skupiny ohrožené vyhořením nebo jinými riziky.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž textovou část zahrnující komentář k nejpreferovanějším strategiím, popis rizik vyplývajících z případného nadužívání dalších strategií a celkové zhodnocení vlivu použitých strategií včetně interpretace.

Tento oblíbený dotazník prošel v průběhu roku 2016 dalším vývojem a v dubnu 2017 jsme vydali jeho vylepšenou verzi č. 2.

Podstatná je zejména změna konceptu škál směrem k jejich vyváženosti.
U každé strategie (škály) lze nyní nalézt její pozitivní i negativní projevy ve vztahu k její funkčnosti a využitelnosti při vyrovnávání se se stresem. Ruku v ruce s touto změnou jde i přejmenování škál a odstranění jejich případných negativních konotací. V neposlední řadě v rámci této revize došlo k rozšíření výstupních zpráv o doporučení a možnosti dalšího rozvoje. Díky těmto změnám nabyla tato metoda na své komplexnosti, vyváženosti a také na rozvojové a motivační stránce.

Pro tento dotazník můžete zdarma využívat také týmové výstupy.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.