Manažeři

Dotazníky a testy

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Multifaktorový osobnostní profil

Nabízí komplexní pohled na hlavní rysy osobnosti. Skrze 32 dimenzí přehledně ukazuje, jak člověk přistupuje k druhým lidem, řeší problémy, jak se rozhoduje a co od něj můžete čekat v práci. Kromě osobnostního profilu nabízí i doporučení k dalšímu rozvoji.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavní motivátory člověka a také říká, se kterými pracovními rolemi nejvíce ladí jeho motivace.

Multifaktorový pracovní profil

Detailně mapuje pracovní styl člověka. Zda je pro něj typická rychlost nebo naopak pečlivost, improvizace nebo disciplinovanost, zda potřebuje volnost či jistotu pravidel a další důležité informace o tom, co od něj můžete v práci čekat. Kromě přehledného výstupu získáte také cenná rozvojová doporučení.

Dotazník zvládání zátěže – stresu

Mapuje typické reakce na stres a jejich užitečnost pro vyřešení situace nebo pro duševní pohodu člověka. Dotazník také nabízí řadu doporučení pro posílení schopnosti zvládat stres.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK)

Dotazník měří celkovou míru asertivity i její čtyři základní složky, tedy schopnost se prosadit, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a navazovat a rozvíjet vztahy s druhými. Dotazník na rozdíl od verze LIFE pracuje se situacemi v kontextu pracovního života, a je tedy primárně určen pro pracovní poradenství nebo výběrová řízení.

Manažerský styl QUICK

Mapuje aktuálně nejvíce zastoupené manažerské styly člověka, v rámci jakého týmu či prostředí jsou efektivní i kde selhávají a proč. Díky propojení na Multifaktorový osobnostní profil identifikuje, pro který styl vedení lidí má člověk nejsilnější předpoklady.

Abstraktní myšlení

Test spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především analytické a logické myšlení, tedy schopnost řešit nové neznámé situace bez předchozí praktické zkušenosti nebo návodu.

Press test

Měří myšlenkovou kapacitu a tzv. kognitivní odolnost, tedy schopnost dělat pohotová a správná rozhodnutí navzdory časovému tlaku a množství nesourodých podnětů.

Numerický test

Spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především numerické schopnosti, tedy schopnost chápat čísla a vztahy mezi nimi. Má dvě části, jednu mapující obecnou schopnost a druhou zaměřenou na aplikovanou práci s čísly a praktické početní operace.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2023 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.