PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

Manažeři

Dotazníky a testy

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Multifaktorový osobnostní profil

Nabízí komplexní pohled na hlavní rysy osobnosti. Skrze 32 dimenzí přehledně ukazuje, jak člověk přistupuje k druhým lidem, řeší problémy, jak se rozhoduje a co od něj můžete čekat v práci. Kromě osobnostního profilu nabízí i doporučení k dalšímu rozvoji.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavní motivátory člověka a také říká, se kterými pracovními rolemi nejvíce ladí jeho motivace.

dotazník Pracovní styl – ikona

Pracovní styl

Detailně mapuje pracovní styl člověka – zda je pro něj typická rychlost nebo naopak pečlivost, improvizace nebo disciplinovanost, zda potřebuje volnost či jistotu pravidel a další důležité informace o tom, co od něj můžete v práci čekat. Kromě přehledného výstupu získáte také cenná rozvojová doporučení.

Dotazník zvládání zátěže – stresu

Mapuje typické reakce na stres a jejich užitečnost pro vyřešení situace nebo pro duševní pohodu člověka. Dotazník také nabízí řadu doporučení pro posílení schopnosti zvládat stres.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK)

Dotazník měří celkovou míru asertivity i její čtyři základní složky, tedy schopnost se prosadit, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a navazovat a rozvíjet vztahy s druhými. Dotazník na rozdíl od verze LIFE pracuje se situacemi v kontextu pracovního života, a je tedy primárně určen pro pracovní poradenství nebo výběrová řízení.

Manažerský styl QUICK

Mapuje aktuálně nejvíce zastoupené manažerské styly člověka, v rámci jakého týmu či prostředí jsou efektivní i kde selhávají a proč. Díky propojení na Multifaktorový osobnostní profil identifikuje, pro který styl vedení lidí má člověk nejsilnější předpoklady.

Abstraktní myšlení

Test spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především analytické a logické myšlení, tedy schopnost řešit nové neznámé situace bez předchozí praktické zkušenosti nebo návodu.

Press test

Měří myšlenkovou kapacitu a tzv. kognitivní odolnost, tedy schopnost dělat pohotová a správná rozhodnutí navzdory časovému tlaku a množství nesourodých podnětů.

Numerický test

Spadá do kategorie tzv. inteligenčních testů a mapuje především numerické schopnosti, tedy schopnost chápat čísla a vztahy mezi nimi. Má dvě části, jednu mapující obecnou schopnost a druhou zaměřenou na aplikovanou práci s čísly a praktické početní operace.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.