Obchodníci

Dotazníky a testy

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Multifaktorový osobnostní profil

Nabízí komplexní pohled na hlavní rysy osobnosti. Skrze 32 dimenzí přehledně ukazuje, jak člověk přistupuje k druhým lidem, řeší problémy, jak se rozhoduje a co od něj můžete čekat v práci. Kromě osobnostního profilu nabízí i doporučení k dalšímu rozvoji.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavní motivátory člověka a také říká, se kterými pracovními rolemi nejvíce ladí jeho motivace.

Multifaktorový pracovní profil

Detailně mapuje pracovní styl člověka. Zda je pro něj typická rychlost nebo naopak pečlivost, improvizace nebo disciplinovanost, zda potřebuje volnost či jistotu pravidel a další důležité informace o tom, co od něj můžete v práci čekat. Kromě přehledného výstupu získáte také cenná rozvojová doporučení.

Dotazník zvládání zátěže – stresu

Mapuje typické reakce na stres a jejich užitečnost pro vyřešení situace nebo pro duševní pohodu člověka. Dotazník také nabízí řadu doporučení pro posílení schopnosti zvládat stres.

Culture Fit

Mapuje vnitřní hodnoty a preference člověka ve vztahu k firemní kultuře či typu práce. Může sloužit také jako ukazatel toho, nakolik člověk zapadne do dané firmy.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK)

Dotazník měří celkovou míru asertivity i její čtyři základní složky, tedy schopnost se prosadit, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a navazovat a rozvíjet vztahy s druhými. Dotazník na rozdíl od verze LIFE pracuje se situacemi v kontextu pracovního života, a je tedy primárně určen pro pracovní poradenství nebo výběrová řízení.

Test Emoční inteligence

Kombinuje testovou a dotazníkovou část, díky čemuž podrobně mapuje celé spektrum emoční inteligence a dílčích dovedností klíčových pro mnoho profesí. Nabízí také užitečná doporučení.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2023 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.