PRACOVNÍ CYKLUS NOVINKA mezi našimi psychodiagnostickými metodami. Zjistit více

Obchodníci

Dotazníky a testy

Multifaktorový osobnostní profil – TCC online

Multifaktorový osobnostní profil

Nabízí komplexní pohled na hlavní rysy osobnosti. Skrze 32 dimenzí přehledně ukazuje, jak člověk přistupuje k druhým lidem, řeší problémy, jak se rozhoduje a co od něj můžete čekat v práci. Kromě osobnostního profilu nabízí i doporučení k dalšímu rozvoji.

Kariérový kompas

Dotazník mapuje hlavní motivátory člověka a také říká, se kterými pracovními rolemi nejvíce ladí jeho motivace.

dotazník Pracovní styl – ikona

Pracovní styl

Detailně mapuje pracovní styl člověka – zda je pro něj typická rychlost nebo naopak pečlivost, improvizace nebo disciplinovanost, zda potřebuje volnost či jistotu pravidel a další důležité informace o tom, co od něj můžete v práci čekat. Kromě přehledného výstupu získáte také cenná rozvojová doporučení.

Dotazník zvládání zátěže – stresu

Mapuje typické reakce na stres a jejich užitečnost pro vyřešení situace nebo pro duševní pohodu člověka. Dotazník také nabízí řadu doporučení pro posílení schopnosti zvládat stres.

Culture Fit

Mapuje vnitřní hodnoty a preference člověka ve vztahu k firemní kultuře či typu práce. Může sloužit také jako ukazatel toho, nakolik člověk zapadne do dané firmy.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK)

Dotazník měří celkovou míru asertivity i její čtyři základní složky, tedy schopnost se prosadit, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a navazovat a rozvíjet vztahy s druhými. Dotazník na rozdíl od verze LIFE pracuje se situacemi v kontextu pracovního života, a je tedy primárně určen pro pracovní poradenství nebo výběrová řízení.

Test Emoční inteligence

Kombinuje testovou a dotazníkovou část, díky čemuž podrobně mapuje celé spektrum emoční inteligence a dílčích dovedností klíčových pro mnoho profesí. Nabízí také užitečná doporučení.

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.